ČO KONKRÉTNE JE ZLÉ NA VÝCHODNÝCH SPOLKOCH?

22.04.2021 11:32

Konkrétne, čo je zlé na východných spolkoch:

Uctievajú obrazy a stvorenie (majstrov) namiesto Svoriteľa.

Je to jeden z najťažších a najohavnejších hriechov, za ktorý Boh v Starom zákone trestá smrťou. Je to modlárstvo v úplnom rozpore s prvým Prikázaním (Exodus 20:3-6) Ak máte úprimné srdce smerovať k Bohu, bude Vás to pre tento hriech vyraďovať.

Cítil som nejaký vnútorný rozpor, prvý dojem bol zlý, keď nás kedysi dávno z nejakého východného spolku pozvali na stretnutie a chceli, aby sme spoločne na záver uctievali fotografiu ich majstra. Nikdy by som fotky majstrov, žiadne ikony ani majstrov samotných neuctieval. A nikdy by som sa im neklaňal. Obvykle podrobne ani neviete, komu alebo čomu sa to klaniate. Uctievanie majstra teda treba vyznať ako hriech, pretože odplatou za hriech je smrť. (Rim 6:23) Uctievanie stvorenia (človek, obraz, vec a pod.) namiesto Stvoriteľa (Najvyššieho Boha) je vlastne urážanie Boha a ponižovanie Božieho majestátu. Biblia hovorí o hrozných trestoch za modlárstvo (Jer 19). Vedomé modlárstvo je niečo podobné ako nadávky na Boha, tie sú ťažkým hriechom aj v hneve aj v bolestiach, odplata je smrť (Job 2:9). Zachrániť človeka môže iba hlboké pokánie, ustavičné, celoživotné smerovanie k Bohu a túžba nikdy viac nehrešiť, ináč by sme zrejme celá Zem pomaly ale isto upadli do svinstva a časom by sme aj tak skončili v stave ako Sodoma-Gomora.

Uctievanie stvorenia miesto Stvoriteľa je ťažkým hriechom obvykle v nevedomosti, odplata je tiež smrť. Zvedení idú do pekla aj so svojimi zvodcami, nič nebolo platné, že sa dali zviesť! Prenášanie zodpovednosti ak mali dostupné varovania, informácie a Písma im nepomohlo! (Hovorí o tom napríklad dosť jasne Korán, jednoducho ide o ľudí, čo nechceli veriť Božím znameniam a radšej sa nechali zvodcami zviesť do bludu, nakoniec ich čakal spoločný trest) Na Zemi máte dosť času skúmať Písma, sväté knihy, Bibliu, Korán, Bhagavad-Gítu (Bg9:23), hľadať, nachádzať, overovať a urobiť si vlastný výskum aspoň o tejto jednej podstatnej veci! Ste v živote na správnej ceste? Máte správne informácie? Možno je to celé len nejaká hra, ale možno ide o život, dokonca o Večný život, teda môžete stratiť úplne všetko. Korán hovorí, že Zem nebola stvorená pre zábavu... Aký je teda účel, zmysel pozemského života?

V Biblii sú presne napísané podmienky Novej Zmluvy, prijať Pána Ježiša Krista, činiť pokánie a žiť ako bežný kresťan nestačí, kresťanstvo má na človeka veľmi vysoké a prísne požiadavky. Kľúčová podmienka je ZNOVUZRODENIE:

https://www.biblik.sk/news/ako-sa-znovuzrodit-co-je-to-znovuzrodenie-how-to-rebirth-what-is-it-born-again/

Dôsledok života v hriechu je napredovanie k smrti. Človek podľa mňa nie je trestaný za hriech, ale tým hriechom! Boh dáva jasné vedenie tým, ktorí chcú vidieť, počuť a žiť! Životy ľudí, ktorí chodia na testovanie a očkujú sa sú v ohrození, častokrát im môže otec aj mama dohovárať koľko chcú, oni sú ako naprogramovaní a mnohí budú chorí a niektorí aj zomrú. Táto slepota vašich potomkov je tiež dôsledok hriechu (Exodus 20:5, 6) Máloktorý rodič viedol správne svoje deti, zodpovednosť ste prenechávali obvykle farárom a majstrom, (ktorí častokrát nič nevedia-Ján 3:10) alebo ste seba, svoju manželku ani deti k Bohu neviedli vôbec! Rýchle čiňte hlboké pokánie. Vyznajte teraz, doma, v tichej komôrke Pánu Bohu vyslovením Mena Pána Ježiša Krista s láskou smerom do svojho srdca svoje omyly, bludy, ľahkovážnosť, lenivosť, hriechy...

Ak je v Božích očiach hriech uctievanie človeka ako Boha, vyznajte to všetko, "Pane Bože a Pane Ježišu Kriste, ak je uctievanie a služba majstrovi v Tvojich očiach hriech, tak Ťa prosím o odpustenie za tento hriech a prosím Ťa o vyslobodenie."

Čo keď Vás chce Boh naviesť na správnu cestu práve cezo tento článok? Alebo Vás to rozčuľuje? Je to zlý duch či duch Vášho majstra, ktorý ide proti môjmu a Kristovmu Duchu, preto máte so mnou a s týmito riadkami problém, nie ste to v skutočnosti Vy. Svoju moc odovzdávate akoby parazitom a podriaďujete sa parazitom namiesto Boha, odplatu vidíte sami – a ak ste káraní, je to vlastne Božia Milosť. Boh Vám to ukazuje stále. Ak by Bohu a Pánovi Ježišovi Kristovi na Vás nezáležalo, netlačili by Vás tak strašne a žili by ste tu na Zemi tú chvíľku šťastne, bez prekážok, teda tie protivenstvá a svinstvá čo zažívate Vás majú rýchle nasmerovať na správnu cestu.  Vám to Boh hovorí, vidzte a počujte:

“A JEŽIŠ MU POVEDAL: JA SOM CESTA I PRAVDA I ŽIVOT, NIKTO NEPRIJDE K OTCOVI LEN SKRZE MŇA.”   Ján 14:6

-    -    -

Tomu zlému nehovorte karma, prestaňte vo svojej duchovnej lenivosti stále klamať sami seba, pretože je isté, že je tam nevyznaný hriech! To nie je trest za hriech, je to dôsledok života v hriechu, je to zákonité, Boh nemá záujem nikoho zabíjať ani nikomu nerobí zle! Môžete sa oslobodiť a prijať ako JEDINÉHO skutočného majstra Pána Ježiša Krista. V srdci, doma na kolenách, prijmite a pozvite Pána Ježiša Krista do svojho života, nech je On odteraz Vašim Majstrom, Jemu jedinému môžete s dôverou odovzdať svoj život ako protihodnotu za Nový život, lebo tento život ste bohužiaľ mnohí premárnili! Ak Pána Boha a Pána Ježiša Krista budete milovať, počúvať a celým srdcom žiť Jeho Slovom, možno Vy budete už čoskoro v pravde majster. Máte na to! (aby ste správne viedli aspoň samých seba)

Ale určite by ste sa nikdy nedali uctievať ako Boh, nech by ste boli aj ten najsvätejší človek čo tu žije, však?

Sluha nemôže mať dvoch pánov, nemôžete mať majstra a zároveň Pána Ježiša Krista. Nemôžete slúžiť majstrovi a zároveň Bohu a Pánovi Ježišovi Kristovi v Duchu a Pravde! Je isté, že Váš majster je iný duch, bije sa to a musíte si vybrať buď on alebo Pán Ježiš Kristus. Urobte správne rozhodnutie.

Východné spolky dajú ľuďom prácu, zaradia ich, ale dušu človeka podľa mňa vedú k smrti, pretože Boh nenávidí modlárstvo a žiadny v pravde majster sa nedá uctievať ako Boh! Je to ohavné a tak spoznáte falošného proroka - necháva sa uctievať ako Boh!

Je zločin uctievať aj Slnko ako Boha, a nie ešte tak človeka! A pritom o čo je slávnejšie Slnko od človeka a predsa je hriech uctievať Slnko, aj keď to robili mnohé vyspelé národy - buď vrchní predstavitelia náboženstva nikdy nemali pravého poznania, alebo úmyselne viedli ľudí do bludu!

V skutočnosti oficiálne náboženstvá a medzi nimi aj mnohé východné spolky vedú ľudí od Boha! Sami o sebe vyhlasujú, že sú svätí, najsvätejší a že ich treba uctievať ako Boha, prosíme vás všimnite si to:

 

"A nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje na anjela svetla."

2. Kor11:14