ČO SPÔSOBUJE SÚČASNÉ CHOROBY?

17.05.2021 11:11

"Mimo to mohou být neobvyklé nemoci, které se v současnosti objevují,  způsobeny také intenzivním elektromagnetickým zářením, jež oslabuje zejména imunitu." Viac tu: https://www.vitsyrovy.cz/2021/03/17/co-zpusobuje-soucasna-onemocneni/

Poznámka Biblik: zaujímavé vysvetlenie nájdete aj tu

- k elektromagnetickému žiareniu: tieto fašistické svine stavajú stále nové a nové vysielače, ustavične navyšujú silu žiarenia aj frekvencie a robia na nás experimenty. Veľmi nebezpečné sú napríklad aj registračné pokladne, ktorých vyžarovanie na úrovni cca 50.000 mikroWatt/m2 niekoľkokrát za minútu považujeme za nezlučiteľné so zdravím.

Bezdrôtová technológia - mobily, Wi-Fi, bluetooth a pod. nie je bezpečná, spôsobuje choroby, mení náladu a myslenie. Mobil by sa nikdy nemal prikladať k hlave a ak už mobil používate, tak používať iba na nevyhnutné veci. Ľudia, ktorí úrovne vyžarovania poznajú, vedia, prečo nemajú smartphone. Niektoré smartphony vyžarujú obrovské dávky žiarenia aj keď vypnete dáta, bluetooth a Wi-Fi. Takéto zariadenia by vlastne ani ľuďom nemali dávať do rúk, my sme presvedčení, že cieľom je úmyslene ľudí poškodzovať a zároveň programovať na určitý typ správania, viac tu.

Experti používajú na telefonovanie klasický mobil a ako navigáciu a pomocníka majú smartphone alebo tablet bez simkarty, kde majú nahraté všetko potrebné offline. Ak treba, používajú GPS. V aute nemajú žiaden aktívny bluetooth, vyhýbajú sa používaniu Wi-Fi, skrátka vedci a znalí ľudia používajú tieto technológie s najvyššou opatrnosťou. Smartphone je zbraň, možno je to pekná hračka, ale daň, ktorú za to ľudia platia by zrejme nebol ochotní zaplatiť nikto, ak by poznal cenu. Nie je normálne mať pri sebe žiarič, ktorý niekoľkokrát za minútu vysiela obrovské dávky žiarenia! Toto žiarenie je schopné aj fyzicky poškodiť bunky, viac tu:

https://www.biblik.sk/news/nebezpecenstva-elektromagnetickeho-ziarenia-a-radiova-technologia-ako-mozny-sposob-manazovania-koronavirusu/

Jediná bezpečná z hľadiska vyžarovania je podľa našich meraní samostaná GPS navigácia, resp. na mobile metóda GPS only/iba GPS, ale vyžarovanie satelitov musí byť enormné...

Som si úplne istý, že sme v záverečnej fáze prerodu sveta. Jednoducho takto, ako je nastavený svet, kedy zopár diablov určuje normy a stavia po mestách mobilné vysielače, dávajú ľuďom do rúk nebezpečné mobily a smartphony, ktoré ustavične komunikujú s stanicami a silné Wi-Fi routre, ktoré pretláčajú nasilu po mestách, vlakoch a MHD - to všetko zásadne ovplyvňuje človeka a takto to nemôže ísť ďalej! Šíria 5G, vypúšťajú nové satelity, posýpajú nás chemtrails. Stav ľudstva dobre vystihuje tento obrázok:

Stojí nám to za to, keď tu takmer každý kape na rakovinu? Vidíte aj vy tých úbohých chudákov, zahľadených do obrazoviek svojich nebezpečných zariadení, ktoré ich programujú a poškodzujú? Sú to niekedy skôr kyborgovia ako ľudia! A keď sa objavia nové choroby a úmrtia, povedia im, no viete to je vírus... A donekonečna sa to valí na nich z obrazoviek, slepo prijímajú stokrát opakované lži. Všetko mimo rámec obrazovky je konšpirácia, je pre nich hriechom vôbec uvažovať ináč, o nejakom uvažovaní nemôže byť ani reč. Slepé príjímanie opatrení, ktorými neváhajú riskovať zdravie a robia na sebe experimenty s pochybnými testami a vakcínami svedčia o ovplyvňovaní myšlienok. Niečo normálne, prirodzené a ľudské je v človeku tak potlačené do úzadia, že sa s ním dá manipulovať ako s dobytkom. Čím to je? Mobilné žiarenie, chemikálie chemtrails, chemikálie vo vode, v potrave, v oblečení, školská výchova a najmä očkovania, ktorými už detský mozog poškodia a pozmenia a vytvoria určitý typ správania. Že by chcel ľudstvo niekto poškodzovať, vyhladiť a zbytok použiť ako robotov, to je konpširácia tak veľká, že väčšina tomu radšej odmieta uveriť, aj keď tento proces vyhladenia majú pred očami. Vakcíny sa na šírenie chorôb používali odjakživa, toto je iba vrchol ľadovca.  Je namieste vyhnúť sa každej vakcíne, môže to byť pre človeka, ktorý sa rozhodne podstúpiť očkovanie aj konečná. Poslednou kvapkou pre už aj tak značne zaťažený imunitný systému môže byť každý test, každá vakcína.  Potrebuje väčšina vidieť masové umieranie, aby uverili?

A vôbec, rozhodovali ľudia, alebo niekto rozhodol za nich? Bola im ponúknutá možnosť ako v škole pri testoch - A alebo B, pričom im povedali zakrúžkuj. Povedali im "B" je správne, lebo "A" je že nebudeš môcť ísť do práce/obchodu, veď chceš predsa slobodu, B je sloboda! Zakrúžkuj-daj si test, vakcínu, lebo... Už takýto prístup k človeku je maximálna drzosť, satanský duch cítiť za tým, je to vydieranie, človek ak by bol človek by sa nenechal len tak vydierať! Ani hru na rúška by normálni ľudia nehrali! Ak by tu nebola pokročilá kontrola myšlienok, nebol by možný scénár s Covidom! Nikto by sa tu na žiadny vírus nehral a ak by tu nejaký vírus bol, vyvíjali by sme maximálne úsilie pre pochopenie príčin. Opatrenia by boli ochrana ovzdušia (uzavretie vzdušného priestoru) a zastavenie projektov nových frekvencií (5G). Testovali by sa lietadlá pred odletom, či majú alebo nemajú chemikálie na palube. Testovali by sa skutočné dopady mobilného žiarenia a navrhli by sa opatrenia na ochranu obyvateľstva pred elektrosmogom. Lekári a vláda by zostavili program s odporúčaniami a dotáciami na prostriedky pre zlepšenie zdravia. NEEXISTOVALO BY ŽIADNE NÚTENIE! NASILU NEMÔŽEM POMÁHAŤ, SLOBODNÁ VÔĽA ČLOVEKA MUSÍ BYŤ REŠPEKTOVANÁ! Bohužiaľ, tu lekári vnucujú očkovanie, lebo si myslia, že majú na to zo svojej pozície právo. Tvária sa, ako by oni boli naši rodičia, ktorí preberajú plnú zodpovednosť za kroky, ktoré niekedy vynucujú. Veď predsa dospelý slobodný človek má svoju zodpovednosť, ale radšej sa jej zrieka, čím vlastne stráca aj moc, z čoho možno vzniká nemoc.

Väčšina ľudí nie je schopná nijakého vlastného rozhodnutia ani keď ide o zdravie! Povedali im musíte mať test a ako dobytok išli. A mnohí ďalší sa nechali zaočkovať. Úplná absencia ľudského myslenia, z ľudí sa tu rôznymi rafinovanými metódami vyrába dobytok:

 

"Budeme viesť výchovu gojimov tak, aby im bezvládne klesli ruky vždy, keď budú mať urobiť zásadné rozhodnutie!" Protokoly Sionských Mudrcov Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ti-co-sa-vzdaju-zakladnej-slobody-za-trochu-bezpecnosti-si-nezasluzia-ani-slobodu-ani-bezpecnost/