ĎALŠIE OZNÁMENIE NA POLÍCIU KÔLI ROZPRAŠOVANIU CHEMTRAILS (AKTUALIZÁCIA 1x)

24.10.2019 15:34

Mail odoslaný 24.10.2019 01:51, cez kontaktný formulár na Políciu

 

Dobrý deň, preposielam vám dôkazy pokusu o vraždu https://dopice.sk/nAX

Ak to nezačnete vyšetrovať, pôjde tam celé Slovensko, aj s väčšinou z vás a vašimi deťmi. Začnite prosím konečne hľadať a zatvárať skutočných zločincov. Link priamo na ich posledné tri kriminálne činy v plnom rozlíšení https://dopice.sk/nAY

Urobte s tým niečo! Toto je skutočná kriminalita, je to kolosálny zločin a veľmi vážna vec! Žiadam vás, aby ste to začali vyšetrovať a zistili, kto a prečo tieto akcie vykonáva a čo sú to presne za látky, ktoré nám takmer denno-denne sypú do vzduchu! Ako vyšetrovatelia prosím vás aj sami si urobte vlastný výskum, a nie aby ste sa len spoliehali na názor nejakého "odborníka", ktorý už môže mať v dôsledku rozprašovania jedovatých častíc do ovzdušia poškodený mozog.

Uvediem príklad: Niekto nájde človeka s odrezanou hlavou a nejaký odborník sa má k tomu vyjadriť, či je človek bez hlavy aj skutočne mŕtvy. Ale zrazu odborník povie: "Nič mu neni, tu sa nič sa nedeje, ten človek žije, no to je jasné!" A vy potom uzavriete vyšetrovanie s tým, že hlavu si normálne zobral pod pazuchu a odkráčal po svojich! Skutočne, tak riešite trestné oznámenia - ako totálne hovädá, ktorí to už nemajú v hlave v poriadku. Prepáčte. Už 2x som podával trestné oznámenie na masové rozprašovanie polymérových vláken do ovzdušia z lietadiel. Váš záver v skratke: "Odmietam oznámenie na masové rozsýpanie polymérových vláken do ovzdušia lietadlami, lebo oznamovateľ neurčil výšku škody, ktorú mal páchateľ spôsobiť! A opieram sa ešte aj stanovisko SHMÚ, (ktorí tie vlákna v ovzduší nesledujú), takže žiadne vlákna tým pádom v ovzduší nie sú! A uzatvráram to s tým, že ak nie som kkt, tak k trestnému činu nedošlo!" A v tom spise sa ešte sa aj pomýlil a do finálnej odpovede napísal, že oznámenie odmieta, lebo k trestnému činu došlo! (Museli to po ňom opravovať) Písal to sám, alebo na podnet svojho šéfa samotného diabla? Aby bol ešte aj policajt vykreslený ako idiot? Aby sa diabol Bohu potom vysmieval, akých ľudí to stvoril? Čo potom taký diabol spraví s tými, ktorí mu skutočne slúžia? Veď tých musí rovnako nenávidieť a opovrhuje nimi stonásobne! Skúšali ste sa niekedy proti diablovmu rozhodnutiu odvolať? (To som raz tiež vážne skúšal, keď mi ani po 6 skúškach  nedali vodičák ! Je jedno, že plná čiara bola vlastne prerušovaná, keď to dokážete, nájdu si falošného svedka, čo tvrdí: "Nedal smerovku!" Takýmto spôsobom sa úplne odvádza od podstaty, takto je poškodený vlastne páchateľom a vy alebo iní psi to robíte bežne a urobíte to zas). Veď vy ľudí musíte mať za dobytok, úplnú spodinu, alebo ste naozaj idioti, taká je tiež možnosť, prepáčte. Alebo vaši nadriadení sú skutočne služobníkmi Lucifera a na rozhodujúcich pozíciách je Polícia infiltrovaná satanskými mocnosťami.

To začnite prosím vás okrem tých podivných udalostí na nebi tiež vyšetrovať.

Ďakujem.

 

Miroslav Raninec, Biblik.sk

www.biblik.sk

www.biblik.sk/clanky

-   -   -

Poznámka Biblik: skracovač  dopice.sk     je štandardný skracovač tzv. URL, stručne povedané skracovač adries (tzv. linkov) ktoré sa vám zdajú príliš dlhé. Skracovaču dopice.sk dávame prednosť preto, že je slovenský. Ak je možnosť vyhnúť sa službám google, ktoré sú síce bezplatné, ale kôli sofistikovanému sledovaniu a zhromažďovaniu všetkých dát vychádzajú užívateľov príliš draho, je lepšie ísť od takých služieb radšej na ten slovenský skracovač :-)

Na záver ešte jedna zaujímavosť týkajúca sa kontakného formulára Polície: V prípade, že mailom nahlásite zločin cez kontaktný formulár, v žiadnom prípade to nezbavuje Políciu zodpovednosti začať takéto zločiny vyšetrovať:

"Podanie urobené prostredníctvom formulára "Pošli správu" nie je podaním (trestné oznámenie) podľa ustanovenia § 62 zákona č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok, ani podaním podľa ustanovenia § 19 zákona č. 71/1967 Zb., Správny poriadok. Neposkytuje právne poradenstvo."

 

AKTUALIZÁCIA 1x: všimli ste si to? - Podanie nie je podaním - :-) A keď prídete na Políciu a oznámite to osobne, potom napíšu, že Podanie zase nie je podaním, pretože ste neuviedli výšku škody, ktorú spôsobilo ustavičné rozsypávanie jedovatých látok do vzduchu! A k tomu sa ešte opierajú o tvrdenia SHMÚ, ktorý monitoruje iba zopár predpísaných vybraných častíc a prvkov! Teda keby ste tu z lietadiel začali rozsypávať najemno rozomletý plastový alebo nukleárny odpad či inú jedovatú látku a niekto na to upozorní, z Polície vám napíšu: "Všetko je v poriadku, lebo to tvrdí SHMÚ, ktorý monitoruje úplne iné látky, ale nám to nevadí, lebo SHMÚ je predsa len odborník, nič sa tu nedeje a tým pádom môžeme uzavrieť!" To je ako normálna planéta? Na toto slúži vzdelávanie? Čo sú to tu vlastne za ľudia? (ak sú to vôbec ľudia)

Neviete čo s rádioatívnym, plastovým, uhoľným alebo iným nebezpečným odpadom? Môžete to legálne naložiť do lietadiel a začať sypať denno-denne po tonách na ľudí! Všade toho budú tony, že sa tu ani nebude dať chodiť, ale ak to nebude zrovna obsahovať niečo z tak potom to môžete chodiť oznamovať kde chcete! Napíšu vám, že podľa odborníkov je tu vlastne všetko poriadku! Čiže keď sa tu nebude dať dýchať a ľudia budú lapať po vzduchu a umierať, úrady nebude zaujímať čo sa stalo, lebo v kapitalizme katastrofa živí v prvomrade súkromné firmy, ktorým štát platí za ich pomoc, lieky a služby! Ak by bol na Zemi kľud, mier a pokoj, diabli by nemali čo riešiť!

https://www.biblik.sk/obrazky#chemtrails-toxic-city-jpg