DANE WIGINGTON: TESTOVANIE VZORIEK CHEMTRAILS / DANE WIGINGTON: FIRST ATMOSPHERIC CHEMTRAILS TESTING (SK, CZ, ENG) / UPDATED LINKS / AKTUALIZOVANÉ LINKY

04.04.2021 10:22

"Pozrite sa na svoje zdravie a zistíte, čo sa tu deje. A ak milujete svoje deti, pridajte sa k nám v tomto boji, potrebujeme bojovať!" Dietrich Klinghardt

"LOOK AT YOUR OWN HEALTH AND YOU KNOW WHAT IS GOING ON. AND IF YOU LOVE YOUR CHILDREN, JOIN US IN FIGHTING, WE NEED TO FIGHT!" DIETRICH KLINGHARDT, M.D., PhD., SOFIA HEALTH INSTITUTE

biblik.sk

geoengineeringwatch.org

https://www.facebook.com/dane.wigington.geoengineeringwatch.org

"CLIMATE ENGINEERING IS THE BIGGEST THREAT WE FACE, SHORT OF NUCLEAR CATACLYSM." Dane Wigington

DANE WIGINGTON: TESTOVANIE VZORIEK CHEMTRAILS    DANE WIGINGTON: FIRST ATMOSPHERIC CHEMTRAILS TESTING

VIDEO ENGLISH, CZsubs

https://rumble.com/vefxi7-prvn-atmosfrick-testovn-rozpraovanch-aerosol-z-letadel-aneb-chemtrails.html

 

John Brennan: SAI - STRATOSPHERIC AEROSOL INJECTION - (estimated cost is only 10 billion dollars yearly / cena za plné nasadenie rozprašovacích lietadiel je iba 10 miliárd dolárov ročne) VIDEO ENGLISH+CZ SUBS:

https://ulozto.sk/file/qZw2iyMfeJuD/byvaly-reditel-cia-john-brennan-priznal-existenci-geoinzenyrstvi-a-pouzivani-chemtrails-v-atmosfere-titulky-mp4

 

Poznámka Biblik / Note Biblik: viac ako polovica štátov je zapojená do modifikácií počasia, zdroj tu / over 50% of states are involved in weather modifications, source czech here

"EVERY BREATH WE TAKE IS LADEN BY HIGHLY TOXIC PARTICLES" Dane Wigington (Air quality testing pm10 or pm 2,5) Chemtrails contains Aluminium, Barium Strontium, length of of those particles is 450 nm, many of them are even smaller. It contains a lot of Aluminium. Aluminium  causes fervidness (and when somebody gets pneumonia, they say Covid-19!) "V KAŽDOM NÁDYCHU ČO TERAZ UROBÍME SÚ VYSOKOTOXICKÉ ČASTICE." Dane Wigington, geoengineeringwatch.org Chemtrails obsahujú Hliník, Bárium, Stroncium, dĺžka niektorých z týchto častíc je 450 nanometrov, mnohé z nich sú ešte menšie. Chemtrails obsahujú obrovské množstvo hliníka. Hliník spôsobuje zápaly a keď niekto dostane zápal pľúc, povedia Covid-19! Je veľmi dôležité, aby ste sa k nám pridali v tomto boji, vlády sa nemôžu hrať na nejaký vírus a pritom sypať do ovzdušia chemikálie, ktoré spôsobujú choroby ľuďom, zvieratám aj stromom.

"I THINK PEOPLE DON'T UNDERSTAND THE EXPONENTIAL INCREASE OF TOXICITY IN THE EVINROMENT." DIETRICH KLINGHARDT, M.D., PhD., SOFIA HEALTH INSTITUTE

"BLÍZKO DŇA OČISTENIA BUDÚ PAVUČINY SMRTI KRÍŽOM KRÁŽOM PO CELEJ OBLOHE."

Proroctvo doručené indiánom z kmeňa Hopi

Boj za vyšetrovanie chemtrails a našu publikačnú činnosť biblik.sk/clanky môžete podporiť na č. účtu:

SK8583300000002101425963

Ďakujeme!