DOKUMENT O EXORCIZME NA SLOVENSKU

31.10.2018 18:08

"STAROSTLIVOSŤ O DUŠU JE PRE ČLOVEKA ABSOLÚTNOU PRIORITOU. NA TO, ABY ČLOVEK DOKÁZAL VYTVÁRAŤ KVALITNÉ VZŤAHY, ŽIŤ ZODPOVEDNÝ, ZMYSLUPNÝ ŽIVOT... A MNOHÝM DUŠEVNÝM CHOROBÁM BY SA PREDIŠLO, AK BY STAROSTLIVOSŤ O DUŠU BOLA NA PRVOM MIESTE."

MUDr. Michal Patarák, psychiater

- - -

VAROVANIE: V dokumente môžeme vidieť satanské symboly, ktoré môžu silno ovplyvniť niektorých ľudí. S niektorými jednostrannými názormi, (napr. akoby vytváranie dojmu že reiki je len zlé) uvedenými v tomto dokumente nesúhlasíme. Nie je správne posudzovať veci iba z jedného hľadiska a to dokonca ani vtedy, keď sme presvedčení, že naše hľadisko je kresťanské a podopreté Bibliou. Veríme, že veda a náboženstvo budú čoskoro spolupracovať, pretože častokrát najmä v kresťanských cirkvách zavrhujeme fakty ako reinkarnácia, či niektoré duchovné praktiky napr. meditácia, ktoré bývajú mnohokrát jednostranne posudzované ako blud či dokonca dielo diablovo. Bez podrobného vedeckého a predovšetkým v prvomrade najmä vlastného skúmania, nie je vo všeobecnosti možné dokonca ani oprieť sa o verše z Biblie, o čom svedčí smutná pravda, že každá cirkev či sekta má svoj vlastný výklad Biblie.

"KTO SA NENAMÁHA, ABY PÁNOVO SLOVO AJ SPRÁVNE POCHOPIL, TEN SA PREVIŇUJE." Abd-ru-shin

Dokument gloria.tv:

Priepasť, satan, diabol, reiki, posadnutosť, mágia,

Dokument o exorcizme na slovensku:

https://gloria.tv/video/9mFb8K7WK6Bn2jCJg34M2aAJv