HĽADANIE Ako ďalej?

14.09.2017 13:37

Je najvyšší čas,

aby si spravil múdre rozhodnutie a správne nasmeroval svoj život! Niekoľkokrát si už predsa konštatoval, že život, ktorý vedieš, nie je ten pravý a plný, po akom túžiš. Dokonca si postrehol - vo chvíľach samoty a ticha, keď umĺkne hluk a zhon - vo svojom vnútri akýsi smútok, či až prázdnotu. Prečo? Podvedome cítiš, že sa vlastne bojíš samoty a jej ticha. Preto sa snažíš všelijakým spôsobom potlačiť tichučký hlas svedomia, ktorý ako červené svetielko signalizuje: nie všetko je v tvojom živote v poriadku.

Hlas svedomia varuje!

Červené svetielko svedomia vyzýva, aby si sa na chvíľu zastavil, či aspoň zmiernil tempo života a položil si niekoľko dôležitých otázok: kamže sa to vlastne ženiem? Poznám vôbec cieľ svojho života? Má môj život nejaký hlbší zmysel? Skús si úprimne odpovedať na tieto otázky. Časť života si už prežil a bolo by veľmi nemúdre rútiť sa aj naďalej bezmyšlienkovite do neznáma. Múdry vodič ihneď zastaví auto a zisťuje, prečo mu bliká červené výstražné svetlo. Takisto ty dôkladne prehliadni svoj doterajší život. A keď nájdeš vo svojom vnútri prázdnotu, skúmaj, na čo ťa upozorňuje svedomie, čo nie je v poriadku v tvojom živote.

Dobrá rada

Dnes už každý výrobca prikladá k svojmu výrobku návod na používanie a údržbu. Len výrobca dokonale pozná svoj výrobok, všetky jeho detaily, a preto len on môže určiť správny spôsob používania a údržby. Nerešpektovanie týchto zásad môže spôsobiť poškodenie alebo úplné zničenie aj toho najkvalitnejšieho výrobku. Čím je výrobok zložitejší, tým dôležitejšie je presné dodržiavanie návodu na používanie.

Rovnako je to so životom človeka. Človek je najzložitejším, ale tiež najgeniálnejším "výrobkom". Tvorca človeka - Pán Boh - si praje a túži po tom, aby jeho "výrobok" - človek - fungoval bezchybne a plnil si svoje určené poslanie čo najlepšie.

Biblia - návod na život

Každý zložitý výrobok má svoj kontrolný systém, ktorý zavčasu signalizuje poruchu. Takisto človek má zabudovaný dokonalý kontrolný systém, aj jeho varuje vopred pred nesprávnym spôsobom života. Do tohto kontrolného systému patrí bolesť, horúčka, únava, strach, smútok, pocit prázdnoty a výčitky svedomia. Akonáhle niektoré zabliká, vieme, že niečo nie je v poriadku. Tento účinný kontrolný systém je dôkazom veľkej múdrosti Stvoriteľa a Jeho úprimného záujmu o kvalitný a šťastný život človeka.

Stvoriteľ spravil pre človeka ešte viac - dal mu aj návod na takýto život. V ňom sa môžeme zoznámiť nielen so svojimi duchovnými, duševnými a telesnými potrebami, ale tiež so správnym spôsobom ich uspokojovania. Týmto návodom na život je Písmo sväté - Biblia. Dnes je už dostupná každému a jej moderný preklad je naozaj zrozumiteľný. (SVÄTÁ BIBLIA - z pôvodných jazykov preložil prof. Jozef Roháček)

Je zbytočné trpieť

Pán Boh, dokonalý Tvorca, určil pre človeka správne zásady pre život. Ich dodržiavanie zaručuje človeku zmysel jeho bytia. Neznalosť zásad je príčinou nesprávneho spôsobu života s mnohými sklamaniami, krivdami, utrpením a zúfalstvom. Je škoda, keď človek vyštartuje do života a nevie nič o múdrom návode svojho Stvoriteľa. Možno si aj ty taký. Skús si obstarať Bibliu a preštuduj si dôkladne návod na život, aby si už nepremárnil ani jeden deň.

Môžeš začať znova

Najväčším problémom zložitého prístroja je jeho oprava. Dnes sú zriadené servisné služby, v ktorých pracujú kvalifikovaní a špecializovaní odborníci. Pokazený život však nedokážu opraviť ani odborníci s akademickými titulmi. (ani psychiatri, pozn. Biblik) Stvoriteľ sám preto zriadil na Zemi servisnú službu a poslal aj odborníka na opravy ľudských životov. Poslal svojho vlastného Syna - Pána Ježiša Krista. On je dokonalým znalcom ľudskej bytosti a má moc obnoviť každý život, aj ten najpokazenejší. Jediné, čo musí človek urobiť, je prejaviť Mu dôveru a zveriť svoj pokazený život do Jeho rúk.

Nikdy nie je neskoro

Ak práve Ty potrebuješ opraviť svoj život, vyhľadaj vo svojom okolí niekoho, kto s Pánom Ježišom Kristom žije a on Ti potom pomôže prísť k Nemu. Pán Ježiš určite opraví aj Tvoj život a dá mu správny cieľ a zmysel.

Zver opravu svojho života len skutočnému odborníkovi!


Stanislav Kaczmarcyk

 

"Otče náš, len Ty sa vo svojej veľkej milosti skláňaš ku všetkým, ktorí už nevedia ako ďalej. Kam by som sa obrátil so svojou vinou? Len Ty pozývaš všetkých ubolených, ubitých či utrápených. Odpúšťať - to je Tvoje kráľovské zamestnanie. Robil som Tvojmu menu hanbu, zrádzal som Ťa, nechcel som počuť Tvoje volania. Odpusť mi to, Otče. Nie som hodný aby som sa nazýval Tvojím dieťaťom. Som mŕtvy vo svojich vinách. Viem však o Tvojom zľutovamí, o Tvojej moci kriesiť mŕtvych. Prehovor prosím, i nado mnou svoje oživujúce slovo, aby som sa mohol ešte raz pozdvihnúť zo svojej biedy a žiť Tebe na česť. Učiň ma pre lásku a obeť Kristovu, divom svojej milosti, svedectvom vykupujúcej otcovskej dobroty. Amen."

Adolf Maurer

 

 

súbor pre tlač: HĽADANIE.pdf

 

obrázky na stiahnutie:

HĽADANIE_1.PNG

HĽADANIE_2.PNG

Prosíme vás posielajte tento doluuvedený link na tento článok mailom, aj tlačiť, šíriť a dávať ďalej to treba... Ak sa človek nad tým len trochu zastaví, vycíti šancu na Život, mnohým to môže dodať nádej a zachrániť mnohých pred smrťou, ďakujeme: