HĽADANIE ZÁKLADOV PROTEKTÍVNEJ MÁGIE / A SEARCH IN SECRETS OF PROTECTIVE MAGIC (SK, ENG) (+Poznámka Biblik: AK POZNÁTE SPÔSOBY OCHRANY PRED PÔSOBENÍM EM RADIÁCE, PROSÍM NAPÍŠTE NÁM, ĎAKUJEME)

24.05.2023 15:06

HĽADANIE ZÁKLADOV PROTEKTÍVNEJ MÁGIE / A SEARCH IN SECRETS OF PROTECTIVE MAGIC (SK, ENG) (+Poznámka Biblik: AK POZNÁTE SPÔSOBY OCHRANY PRED PÔSOBENÍM EM RADIÁCE, PROSÍM NAPÍŠTE NÁM, ĎAKUJEME / Do you know any methods how to protect body from EM radiation or isolate multiple sources of EM radiation? Please e-mail us at:

 

Hľadáme základy protektívnej mágie - ochrana elektrosmog (ochrana pred pôsobením EM radiácie) alebo tvorba účinných ochranných polí. Napríklad na ochranu tela pred chladom je možné postupovať takto: 

OCHRANA PRED PÔSOBENÍM CHLADU:

Metóda č.1: predstava ohňa v oblasti bránice, s nádychom sa oheň rozhorieva, s výdychom sa posiela teplo do všetkých častí tela. Spolu s každodennou praxou tréningu jednobodovej koncentrácie je možné dosiahnuť vynikajúce výsledky.

Metóda č.2: slovné spojenie TU-MO

Veľmi jednoduchá cesta, napr. pre začínajúcich otužilcov, alebo ak človeka zastihne nepriaznivé počasie. Je možné dosiahnuť opakovaním slovného spojenia TU-MO vynikajúce ochranné účinky pred pôsobením chladu.

- - -
OCHRANA PRED PÔSOBENÍM EM POLÍ: 1.) sféra riadenia skutočnosti (ONLINE SEMINÁR REGENERÁCIA A NOVOTVORBA ORGÁNOV) 2.)umiestenie obrazu tela do sféry riadenia skutočnosti 3.) vytvorenie odpadovej bunky vo vnútri sféry, 4.) predstava napr. silného vetra (alebo prúdu častíc, príp. svetla), ktorý očisťuje telo od EM radiácie príp. ďalších vplyvov 5.) odpad odcháza do odpadovej bunky (okamžitá úľava, základy dekontaminácie tela od EM žiarenia + pred prácou so sférou cvičenie preplachovanie svetlom, ktoré je vhodné cvičiť i viackrát denne) 6.) odstránenie odpadovej bunky do zeme 7.) Po odstránení odpadovej bunky sa nastavuje: zelené ochranné pole s predstavou obtoku EM žiarenia. Je možné nastaviť za zelené pole biele svetlo, zlaté svetlo a nakoniec ružové svetlo. Nakoniec sa cez hypofýzu sféra riadenia skutočnosti zjednocuje s fyzickým telom. S farbou svetla je možné experimentovať, napr. predstava strieborného svetla so sýto-fialovou farbou má vynikajúce bolesť tlmiace účinky, je možné takto v mysli opracovávať boľavé miesta.
 
Takisto zariadenia emitujúce elektrosmog je možné zahaliť do sféry a slovom (príp. mysľou) nastaviť tlmenie. Je možné dosiahnuť zaujímavé výsledky, pri pôsobení silnej EM radiácie napr. v blízkosti mobilných vysielačov sa však zatiaľ takáto ochrana nejaví celkom dostatočná. Preto hľadáme možnosti ochrany. Ak na chlad existuje TU-MO, nejaká slovná vibrácia existuje určite i na ochranu pred EM radiáciou.
Všetci hovoria o netepelných účinkoch EM žiarenia, všimnite si však mladých s bluetooth slúchadlami alebo ľudí v lietadle. Všetci po zapnutí bezdrôtových zariadení náhle očervenejú v tvári, telo sa v maximálnej možnej miere snaží ochladiť! Niektorí sa dokonca začnú silno potiť, v lietadle by určite najmä kôli odrazom mali byť bezdrôtové zariadenia zakázané celkom! Nie je normálne v kovovej plechovici (lietadlo je vlastne hliníková plechovka) používať zariadenia emitujúce elektrosmog! Ostáva ustavičná modlitba (napr. s obrátením sa do duchovného srdca - od stredu hrudníka kúsok doprava) s čo najväčšou láskou k Nebeskému Otcovi prednášať v duchu modlitbu Otče náš (príp. inú). Rozprávať by sa nemalo vôbec, slovo je energia, ktorú treba využiť na ochranu. Takisto, ak sa na niečo pozeráme, venujeme tomu pozornosť, a taktiež energiu. Pri modlitbe a tvorbe ochranných polí nerozprávať (dôležité) a nerozptyľovať pozornosť iným smerom.
- - -
 
metóda č.3:
3-D merkaba z kryštálovo-bieleho svetla v obĺžniku
Okolo tela sa priamo v mysli vytvorí trojrozmerný trojuholník, následne ďalší, ochranné pole má tvar trojrozmernej tzv. Dávidovej hviezdy:
Telo sa zahaľuje do trojrozmerných trojuholníkov. Nakoniec sa vytvorené pole z trojrozmerných trojuholníkov uzavrie do 3-D kvádra a nastaví sa, čo presne má toto pole tlmiť, ako má fungovať (napríklad obtok EM žiarenia okolo poľa), od čoho ešte chrániť a čo prepúšťať (dôležité) Nastavenie prepúšťania určitých potrebných žiarení (napr. zemského a kozmického žiarenia) je veľmi dôležité, aby si človek nezablokoval životodárne žiarenia - dôležité prakticky pri tvorbe každej takejto ochrany. Našli sa experti, ktorí vytvorili veľmi účinnú ochranu, ale ktorí si zablokovali všetko, a potom sa čudovali extrémnej únave. Preto je potrebné a veľmi dôležité správne nastavenie parametrov ochranných polí. V niektorých prípadoch (zatiaľ nevieme, ako je možné bežne zopakovať) je možné dokonca i fyzicky zablokovať zdroje niektorých žiarenía mentálne vytvoriť pole na úrovni účinnej fyzickej ochrany (!) Ako sa zdá, je potrebné úplné odpútanie, veľmi rýchla tvorba ochranného poľa akoby "za myšlienkami" (nie je možné presne popísať, ani bežne človek nedosahuje takýto stav odpútania, dosahuje sa napr. šokom, príp. pôsobením určitých drog, napr. šamani)
 
 
metóda č. 4. mentálne odtienenie
Odtienenie bytu, domu, izby - predstava ochranného poľa napr. okolo stien (s farbou poľa je možné robiť experimenty, je možné tvoriť i viacero polí naraz, napr. zelené pole a na tlmenie vyplniť priestor bielym svetlom atď.
 
metóda č. 5.: modlitba za vyradenie zdroja EM žiarenia z prevádzky - funguje, obvykle však veľmi rýchlo prídu zariadenie opraviť, nie je to celkom riešenie.
Ak na ochranu pred pôsobením chladu okamžite zaberá slovné spojenie TU-MO, podobná slovná vibrácia určite existuje i na ochranu pred radiačným pôsobením. Zvlášť hľadáme možnosti ochrany pred EM žiarením. Ľudia sa delia na dve kategórie: tí, ktorí EM žiarenie začali vnímať a tí, ktorí nevnímajú. EM radiácia je smrteľne nebezpečná, ak poznáte účinné metódy na ochranu, prosím napíšte, ďakujeme:
 
Súvisiace články / Related articles:
LIEČIVÉ KÓDY / DIVINE HEALING CODES - kódy aj na ochranu pred EM žiarením - veľmi dôležité dodržať medzery medzi číslicami (ak sú) / there are EM radiation protective codes as well, but very important: if there are spaces in a code - SPACES ARE VERY IMPORTANT (!)
 

Biblik.sk

biblik.sk/clanky

Prosíme vás, podporujte našu prácu / Please support our work:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963
Swift / BIC: FIOZSKBA

ĎAKUJEME. THANK YOU

Červená vlajka, Vlajka víťazstva, NAŠA VLAJKA:

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

_____________________________________________________________________

NA OBRANU PRED FAŠISTAMI SA MUSÍME VŠETCI SLOVANIA ZJEDNOTIŤ POD JEDNOU VLAJKOU, napríklad pravá ruská červená vlajka, pod ktorou aj mnohí Slováci bojovali proti fašistom a pod touto červenou slovanskou vlajkou je fašizmus navždy porazený a tejto vlajky sa fašisti boja:

VLAJKA VÍŤAZSTVA / THE FLAG OF VICTORY

https://www.biblik.sk/products/vlajka-vitazstva/

NECH ŽIJE PUTIN, NECH ŽIJE RUSKO!

VIVAT VLADIMIR PUTIN, VIVAT RUSSIA!