JEDNODUCHÉ DUCHOVNÉ CVIČENIE, KTORÝM MÔŽETE ZÍSKAŤ VEĽMI VEĽA / EASY SPIRITUAL EXCERCISE: CHANGE THE WAY YOU EAT (SK, ENG)

03.10.2021 20:31

"Majster, ako môžem dosiahnuť plné osvietenie?" (pýta sa žiak zen-majstra)

Jedz!
- - -

Bežné cvičenia ako koncentračné a meditačné poznáte, jedno, ktoré sa mi osvedčilo je jednobodová koncentrácia na čierny bod, ktorý si nakreslíte na stenu. Meditácia rozhodne nie je pre každého, vyžaduje psychické zdravie, čistý charakter, alebo predprípravu - očista charakteru, zbavenie sa závislostí, nerestí a pod., pretože určité rysy osobnosti môžu následkom meditácie zosilnieť a niekedy to môžu byť tie temnejšie stránky. Chápem výhrady ortodoxných kresťanov voči meditácii, áno meditácia má aj svoje riziká. V prípade spomínanej jednobodovej koncentrácie sa však nejedná o odpájanie mysle ale o jej zameranie jedným smerom. V praxi to môže priniesť rôzne výhody.

Dnes vám však povieme bezpečnú metódu, ktorá by mohla byť bez obáv aplikovaná do praxe: ZMEŇTE SPÔSOB, AKÝM JEDÁVATE! Nejde o pomalé jedenie ani o dôkladné prežúvanie, podstata je vyhradenie si určitého času na dôstojný, pomalý, plne vedomý spôsob jedenia. Spôsob jedenia je dôležitý rovnako ako kvalita potravín a podľa mojich doterajších skúseností až neúmerne silno ovplyvňuje váš život. Teda, ak nemáte čas na meditáciu alebo na duchovné cvičenia, každé jedenie môže byť pre vás meditácia. Stačí jesť v kľude, pomaly a dobre si jedlo vychutnať.

"KEĎ JEM, TAK JEM!" Buddha

Je to veľmi jednoduché, pri jedle sa plne sústrediť na jedenie, vnímať chuť a pôžitok z dobrého jedla, byť v kľude, vyhradiť si na jedlo svoj čas a nenechať sa ničím vyrušovať. Výsledky takéhoto vedomého jedenia sa dostavia rýchlo a môžu byť veľmi prekvapujúce, človeka môže vedomé jedenie ovplyvniť tak veľmi ako tie najlepšie a najkvalitnejšie potraviny. (samozrejme, prirodzene by ste sa mali snažiť o čo najlepšiu a najkvalitnejšiu stravu, ale samo o sebe to nestačí, pokiaľ je spôsob jedenia podobný skôr zvieraťu ako človeku) Zmeňte spôsob jedenia, zmeníte seba a svet!

Čo sa týka zmeny sveta stravou, napr. Roy Littlesun hovorí, že veľmi dôležité je jesť/žuvať celé zrno (a kladie dôraz na to, aby ste si varili sami) Ovsenné a iné kaše majú úplne inú úroveň, ak sa pridá aj trošičku celého zrna, veľmi zaujímavé! Vždy však treba myslieť na to, že kvalitné jedlo vyžaduje aj kvalitný spôsob jedenia! Kvalitné jedlo je normálne, prirodzené, nerýchlené, bio, teda ak má mať z neho človek úžitok, takisto ho treba jesť normálne, prirodzene, pomaly a vedome sústredený na jedenie!

 

Zaujímavý článok o jedle, kuchyni a varení:

-   -   -

ENGLISH:

"WHEN I EAT I EAT!" Buddha

(for further explanation please translate the above article) Simply, the way you eat, dramatically changes the value of your food. When you eat, just fully concentrate on eating. With every food you may do this way of yoga - every eating is your spiritual training.

 

Dinner in zen-school, question of pupil to a zen master:

 "Master, how can I achieve the enlightment?"

  Eat!