HUDBA A JEJ PÔSOBENIE NA ČLOVEKA

22.03.2019 18:31

 

Moderní populární hudba – Satanova návnada

Moderní populární hudba - Satanova návnada.doc

Vzpomínám si, jak jsem byl před lety šokován, když jsem se z jedné brožurky dozvěděl, na jakých principech stojí dnešní populární hudba. Bylo tam nekompromisně napsáno, že tento hudební proud představuje něco, co se Bohu bytostně hnusí. Nikdy jsem neposlouchal žádné skladby okultních kapel, naopak, miloval jsem melodické písně populárních zpěváků s velkým rozsahem. Tyto skladby byly o lásce, životě, odpočinku, bolesti, atd. Dlouho poté jsem nedovedl pochopit, jak tyhle úžasné „lovesongy“ mohou být Pánu odporné. Nějaký čas jsem poslouchal v menší míře dál. V průběhu času se ale na internetu začaly objevovat informace o některých interpretech, kteří začali mít kontakty s lidmi z okultního prostředí, např. i kolegy z branže. V té chvíli jsem si uvědomil, jak nesmírně propojená dnešní hudební scéna je. Nikdy jsem nezaregistroval, že by nějaký zpěvák či skupina odmítli koncertovat s někým jiným z toho důvodu, že nesouhlasí s jeho směřováním. Každý táhne s každým. Po té jsem se znovu dostal k textu podobnému té brožuře a tam jsem pochopil, proč je hudební scéna tak propojená – celý tento moderní proud má společný původ v USA, kde spojením tehdejší bělošské a černošské hudby vznikl Rock ´n Roll. Tím nebezpečím je ona černošská odnož, jejíž vznik je úzce spojen s kultem woodoo, tedy vrcholem magie, čarodějnictví a satanismu. To znamená, že každý hudebník a přívrženec dnešní moderní populární hudby vědomě nebo nevědomě propaguje kult Satana!

Možná ti to přijde úsměvné a naivní, ale chci ti připomenout hudební skupinu, průkopníka rocku, na níž stojí dnešní hudební scéna. Když nastoupili Beatles, tempo jakým si podmanili svět, bylo vskutku ďábelské. John Lennon dle svých slov upsal za tento úspěch svou duši ďáblu. Nejen to, Beatles propagovali nespoutaný způsob života, blízký satanistickému pojetí. Podle nich život neměl smysl, každý si může dělat co chce. Mezi (nejen) jejich vzor patřil nejvýznamnější okultista 20. století Aleister Crowley, propagátor satanismu a démonismu. Jeho vliv na členy kapely byl nesporný: Lennon propagoval ateismus, rouhal se a vyvyšoval se až do nebe. Jeho výroky „Jsme slavnější než Ježíš Kristus.“ a „Já jsem Kristus.“ byly do nebe volající. Bylo to jedno z prvních znamení, že tato hudba není od Boha. Bible nás před těmito falešnými učiteli a svůdci varuje: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé“ (Mk 13,5-6). Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!“ (Gal 1,9)

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je podle jejich ovoce. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce“ (Mt 7,15-17). Ovoce, které přinesl rock, je násilí, nenávist, vzpoura, neposlušnost, oddělení dětí od rodičů, nepokoj, zmatek, ateismus, přetvářka, atd. Pán nás učí, že máme spojovat, ne oddělovat! Znakem všeho, co je od Pána, je trvalý pokoj, smíření, láska, trpělivost, pokora... Bible nás navádí, abychom zkoumali Boží charakter: „Zkoumejte, co je milé Pánu!“ (Ef 5,10)

Dnešní hudba je především duchovní záležitost. Celé to divadlo okolo je rafinovaně propracovaný satanský plán, jak získat tvou duši! Satan tě chce zotročit! Je jen málo lidí, kteří se nechají takto spoutat dobrovolně. On to dělá zákeřně, láká tě na návnadu, aby tě odlákal od hledání skutečné pravdy. Možná si myslíš, že hudba, kterou posloucháš, tě nemůže zotročovat. Ano, možná nebudeš vzývat Satana, ale tvým otroctvím bude odloučení od Pána Ježíše a jeho lásky, to je vše, o co Satanovi jde.

Možná jsi ateistou, a tak ti přijde, že tento článek není pro tebe. Pán Ježíš ale zemřel pro každého člověka. Pokud věříš na dobro a zlo, snadno můžeš zjistit, že ztělesněním zla je Satan. Ten zlý je ve světě, výsledky jeho působení vidíme každý den: drtivá většina hudební scény, ale i programy divadel, kin, všudypřítomná korupce, nestoudné reklamy, porno časopisy, sexuální chtíč, vlahá církev – to vše je projevem blížícího se konce. Každému, kdo tohle objeví, velí pud sebezáchovy hledat něco, o co se můžu opřít. Tím někým je jedině Pán Ježíš Kristus. Nepotlačuj ten pud v sobě! Pán tě volá právě teď! "Proto, když uvidíte 'ohavnost zpustošení', o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě (kdo čteš, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utíkají na hory“ (Mt 24, 15-16).

Když jsem svěřil svůj život Pánu, ukázal mi svět, jaký jsem neznal. Dal mi nové oči, nové uši, obnovil mě, dal mi čisté srdce. Začal mi ukazovat hřích všude okolo mě. Viděl jsem zřetelně, jak je dnešní hudba spjatá s okultismem. Naplnil mě novým duchem, jehož potřeby nedovede uspokojit hudba ani cokoliv ze světa. Potřebuji k životu jediné – Pána Ježíše Krista. On se stal středem mého života, smyslem mé existence, a já nyní vím, že můj život je v těch nejlepších rukou.

Vím, jaké to je žít bez Boha. Vím také, co to znamená být vnitřně závislý na světské hudbě. Pokud trpíš těmito závislostmi a chceš se jich zbavit, učiň to právě tady a teď. Modli se k Tomu, kterého možná vůbec neznáš, možná jsi od něho odešel, ale On tě přesto vyslechne, protože tě miluje. Budeš-li se modlit upřímně a ve víře, dostaneš odpověď a pomoc, ať už prožíváš cokoliv. „Můj Pane, nevím, jestli Tě tak, mohu nazývat, když jsem pod otroctvím světské hudby. Cítím, že jsem na ní závislý a tento svět mě totálně pohltil. Nechal jsem se oklamat tím, co jsem viděl kolem sebe. Myslel jsem si, že je to v pořádku. Teď ale cítím, že je něco špatně. Můj život nemá smysl! Potřebuji ho změnit, ale veškerá řešení, která nabízí tento svět, jsou marná. Prosím Tě o pomoc. Dosud jsem tě nehledal, neznám Tě. V Tvém Slově je ale napsané, že Ty o mně víš úplně všechno. Věřím, že jsi Boží Syn, který pro mě zemřel na kříži. Přijímám Tě jako svého Spasitele. Odpusť mi prosím mé viny! Dotkni se mě svou nadpřirozenou mocí a naplň mě novým duchem, jehož touhou už nebude světská hudba, ale Ty sám. Amen.“

Pokud ses svěřil Pánu ve víře, očekávej zázrak. Nečekej ale se založenýma rukama, jdi mu naproti! Volej každý den k Pánu, modli se, hledej Ho a On přijde, zlomí tvé srdce, změní tě, naplní tě Duchem Svatým a použije si tě! Budeš žít novým životem, o němž se ti nesnilo! "Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují" (1 Kor 2,9).

Důvěřuj Hospodinu, čti si z jeho Slova každý den. Hospodin říká: „Ti, kteří doufají ve mně, nebudou zklamáni" (Iz 49,23).

Složte všechny své naděje, starosti i plány u Pána a „Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši. (Fil 4,7). Amen.

Poznámka Biblik: tá spomínaná brožúrka je najskôr nasledujúci text. Uvádzame z nej naozaj veľmi zaujímavú a pozoruhodnú časť. Spoločnosť Biblik.sk nemusí súhlasiť so všetkými názormi zverejenými na stránkach Biblik.sk

Ďakujeme autorom týchto informácií za úprimnú snahu pomôcť ľuďom aj za copyright-free licencie.

Biblik.sk

Na vyžiadanie môžeme poslať celú brožúrku HUDBA za cenu 10 € + poštovné

Biblik.sk