INDIÁNI vs. POKROK

13.12.2019 16:14

Server cestyksobe.cz zverejnil zaujímavé video, je to krátky úryvok z dokumentu "Svet Avatara" francúzskej TV stanice TF1:

Poznámka Biblik: zdajú sa vám to primitívni a zaostalí ľudia? A aký pokrok teda dosiahla naša civilizácia keď miesto lukov, mečov, sekier a oštepov používame samopaly, tanky, bomby a delá? Že sme teraz schopní zrovnať so zemou celú Zem, to je pokrok! Akurát v civilizovaných štátoch už hlavy neodsekávame na uliciach ani nepribíjame ľudí na kríže, ale keď treba, na výstrahu ostatným sa ustrelí hlava prezidenta (Kennedy). Alebo človeka, ktorý výsledkami svojich výskumov ohrozí záujmy globálnych korporácií ukrižujú tak ako Dr. Andrewa Wakefielda. Prípadne nepohodlní svedkovia ako tí, ktorí mali čo povedať o výbušninách a nereálnosti verejne prezentovaných udalostí z 9/11 rovno spáchajú samovraždu alebo silnejší oponenti systému mávajú obvykle nejakú čudnú haváriu...

Ako civilizácia - mali sme niekedy nejaký cieľ? Potom sa nemôžeme čudovať, že iba isté skupiny bláznov, ktorí dychtili po moci, vlastne ovládli svet. Oni majú jasný cieľ a svoj spôsob ako získať diabolskú múdrosť a energiu na uskutočnenie svojich plánov. V skutočnosti je to však boj duchovných mocností, ktoré sú na strane temna veľmi dobre organizované. Ľuďom, ktorí stoja na strane svetla chýbajú jasné ciele, jednota a organizácia. Svet potrebuje ľudí ako Božské bytosti s úrovňou vedomia nad protikladmi, nepotrebuje tých čo robia zlo ani takých, čo páchajú dobro. Očakávame zrod jedincov, ktorí prídu na to, aby zasvätili svoj život šťastiu budúcich generácií a konečne planétu Zem posunuli vo vývoji tak, aby život na Zemi bol šťastný, zmysluplný a vôbec udržateľný. Pretože ak nukleárne technológie, genetické inžinierstvo a prostriedky na ovládanie počasia majú v rukách prisluhovači satana - amorálni jedinci a nepriatelia Boha, ktorých jediná starosť je tento život a maximálna moc, potom nukleárny holokaust alebo iný spôsob zničenia planéty, resp. spôsob, kedy budú môcť ako tak žiť na Zemi iba úzke skupiny ľudí a ostatní budú buď mŕtvi alebo zbedačení otroci je vlastne bez toho, že by prišiel Boží zásah iba otázkou času. Takže od človeka budúcnosti (toho, ktorý má nádej na prežitie) sa očakáva okrem dobrého vzdelania a všeobecne prospešnej činnosti ešte aj duchovný pokrok - vytvoriť určitý typ charakteru, pre ktorý sú Božie záujmy vyššie než vlastné. (všimnite si, že tendencie strany temna sú presne opačné a veľmi dobre organizované - napr.  očkovanie, pozr. cit. B. Russel v tomto článku) 

Bez Pána Boha sa človek proti démonom postaviť nemôže, môže mať hoci aj všetky peniaze sveta a najlepšie vzdelanie. A zase nejaké náboženstvo nestačí, Slovensko a svet potrebuje vzdelaných, veriacich a vnútorne skutočne čistých a morálnych ľudí, ktorí môžu vytrvale čerpať potrebnú kapacitu energie a múdrosti zo "Zdroja" na uskutočnenie v prvomrade plánu na prežitie... Teda sa modlime, aby prišli včas Synovia Boží a aby sme ich pochopili a nech sme ich ochotní trpezlivo počúvať a aplikovať ich učenie do praxe. My za Božieho Syna považujeme Sergeja Nikolajeviča Lazareva, pretože to, čo píše vo svojich knihách potvrdzuje čas a zdá sa, že Sergej Nikolajevič Lazarev ako jeden z mála tých, ktorí sú považovaní za duchovných učiteľov, skutočne pochopil nesmiernu dôležitosť študovať Bibliu, rozumieť a naučiť sa používať v praxi Učenie Pána Ježiša Krista.