INTERESTING ABOUT THE JEWISH STAR SYMBOL / ZAUJÍMAVOSTI O SYMBOLE TZV. ŽIDOVSKEJ HVIEZDY (SK, ENG)

19.10.2021 12:43

Máte radi izraelskú vlajku? Odhliadnuc od politiky štátu Izrael, myslím si, že izraelská vlajka je krásna, mne sa páči:

Do you like the flag of Israel? Eyes away from their politics, but in my opinion I think their flag is beautiful:

 
Nás však zaujali tieto symboly, ktoré sú akoby časťou hviezdy na izraelskej vlajke:
We think those masonic symbols could be a part of the ancient symbol on israeli flag:
 
 
 
six outer angles, six inner angles and six triangles.
6 vonkajších uhlov, 6 vnútorných uhlov a 6 trojuholníkov
Obrázok je z dokumentu THE SYNAGOGUE OF SATAN (čas od 1:54:50)
Picture is from the documentary THE SYNAGOGUE OF SATAN (time 1:54:50)
 
ZAUJÍMAVÝ ČLÁNOK / INTERESTING ARTICLE:
 
 
ex-satanist Stephen Dollins about symbols: