JARNÁ OČISTA - PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI

04.04.2019 17:40
 
"Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha."

"Blessed are the pure in heart: for they shall see the God."

Kázeň na Vrchu (Mat 5., 6. 7.)

The Sermon on the Mount (Mat. 5., 6., 7.)

 

-  -  -

 

Očista Srdca je základom zdravia. Nie v zdravom tele zdravý duch, ale najprv zdravá duša, potom zdravý duch a telo. Zdravie znamená aj dlhodobú udržateľnosť mieru v duši človeka a mier na celej planéte. Teda zdravie je v prvomrade harmónia so Zákonmi Vesmíru a snaha každého jednotlivca je nesmierne dôležitá. Preto sily temna aj sily Svetla tak úporne bojujú o každú jednu dušu. Život človeka má väčší význam, než by sme si mohli predstaviť, pretože ochota a snaha vynakladať energiu na pád alebo vzostup každého jednotlivca zo strany duchovných mocností je top prioritou.

-  -  -

Samozrejme kým sme v tele, musíme sa starať aj o telo. Zvonka napr. nejakým cvičením a tým, čo telu robí dobre (masáže, zdravé a chutné čerstvé potraviny, relax a pod.) V minulom článku OČISŤOVANIE TELA sme priniesli informáciu o osvedčených spôsoboch očisty tela zvnútra. Teraz niečo z praktických skúseností metódy Varisara, súbor pre tlač tu: VARISARA_print.docx

Varisara je metóda mierne náročnejšia, ale v porovnaní s podobnými metódami ako napr. klystír prináša hĺbkovú očistu celého tráviaceho traktu. Človek by si mal raz za čas "prepláchnuť trubky". Veď nakoniec, človek na úrovni tela je jedna veľká tráviaca trubica. Teda je zrejmé, že príčiny väčšiny chorôb a zvlášť psychických chorôb treba obvykle hľadať v tráviacom trakte. Tráviaci trakt je možné narýchlo očistiť buď zvracaním alebo klystírom. Ako veľmi pozitívnu vec pri metóde Varisara hodnotím vyzvracanie čistej vody. Pri 5-6 pohári slanej vody sa obvykle najskôr vyzvraciam a potom pokračujem v pití slanej vody ďalej. Bezpochyby, Varisara nie je metóda pre každého, pokročilí kresťania a ľudia, ktorí majú vzťah s Bohom cítia, či ju môžu vôbec praktizovať. Teda v prvom rade cit, potom podrobné preštudovanie návodu a potom uvažovanie či sa vôbec do toho pustím. Výsledky podľa mojich skúseností stojí za určité riziká, ktoré nepochybne sú aj pri tejto metóde. Základom je použiť čistú vodu a kvalitnú soľ. NA SOLENIE VODY PRI VARISARE SA NESMIE POUŽÍVAŤ DRASELNÁ SOĽ! Ani bežná rafinovaná soľ z obchodu nie je vhodná (tá nie je vhodná vôbec), skôr je dobrá prírodná  čistá napr. morská soľ. Viac o soli tu.

 Pri metóde Varisara je naozaj vhodné použiť prírodnú čistú soľ a dobrú vodu (filtrovanú napr., alebo dobre prevarenú prírodnú pramenitú vodu)

 

Účinky metódy Varisara nie sú tak okamžite badateľné ako napr. klystír, ktorý pôsobí doslova a dopísmena omladzujúco. Ľudia, ktorí praktizujú dôkladne a pravidelne klystír, vyzerajú ako po omladzovacej kúre. Metóda klystíru sa mi však zdá mierne neprirodzená, no lekármi kráľov bola v minulosti veľmi uznávaná a predpisovaná. V dávnych časoch lekár predpisoval púšťanie žilou a klystír.

Krv ako duša, teda nosič, médium života. Pri odtekaní krvi, vtedy, keď človek videl a cítil, ako z neho krv uniká, pomáhalo to znižovať závislosť na živote a bezpochyby to má aj ďalšie pozitívne účinky, ale veď dnes nám krv pijú politici :-)

Lekári v časoch minulých tiež neboli hlúpi, iba uprednosťnovanie rozumu namiesto duše prinieslo nezmysly ako napr. používanie ortuťových mastí alebo zvrátený vynález očkovania. Lekári pod zámienkou vedy začínali postupne veriť namiesto Boha v nejakú inú, neomylnú pravdu a narobili ukrutne veľa škody, podobne ako farári, keď sa od logiky a vedy úplne odklonili a začali vidieť iba Boha a diabla. Tendencie uprednosťnovania rozumu na úkor citov pôsobia deštruktívne. Hlúpi vedci a hlúpi farári sa snažili úplne zničiť protiklad, čím vlastne zabili rozvoj a zničili tak aj sami seba. Lekár videl, ako ortuťová masť zabíja pacienta, ale myslel si, že on je ten múdry a že on robí všetko najlepšie pre pacienta, podobne ako si lekári dnes myslia, že očkovanie je nevyhnutné. Blízki videli, ako pacient s ortuťovou masťou trpí, ale lekár nechcel pripustiť iný názor a bránil každému, kto chcel jeho vynález dať z pacienta raz prevždy dole. Nakoniec takí lekári skončili ako výstraha na smetisku dejín. Akoby človek ešte aj dnes mal sklon opustiť heslo predovšetkým neubližovať a nejako povoliť hranice morálky, že vraj dnes ubližovať sa môže pre verejné blaho alebo pod zámienkou vedy! Kolektívna imunita a podobné pavedecké povery pripomínajú dobu upaľovania bosoriek. Kto nezdieľa náš správny názor, bude za trest vyobcovaný z cirkvi (škôlky), predvádzaný pred rôzne súdy a možno bude aj upálený! Pripusťme, že títo novodobí inkvizítori majú pravdu, ak je neočkované dieťa pre nich naozaj hrozbou, potom čo je nebezpečnejšie - nezaočkované dieťa alebo fašistické tendencie? Veď pokusmi o likvidáciu a zničenie protikladu sa aj pôvodne dobrá myšlienka zvrháva v niečo strašné!
Závislosť na nejakom duchovnom ideále je veľmi nebezpečná a je príčinou mnohých nešťastí a chorôb. Na jar sa treba očistiť v prvomrade od zlých zvykov a nesprávneho myslenia, na prvom mieste je Čistota Srdca. (Boh daj aby k tomu bola u každého vyvíjaná aspoň na jar nejaká snaha)

Drogy ako kofeín a nikotín sú zvlášť nebezpečné na jar, treba to mať na pamäti. Pomáhajú vydávať jemnú energiu, ktorú práve teraz najviac potrebujeme na to, aby sme raz vyrástli a dozreli v človeka milujúceho, akým bol náš Pán Ježiš Kristus.