JOHN RAMIREZ: ČO NAJRÝCHLEJŠIE NÁJDI ZMYSEL SVOJHO ŽIVOTA, TEDA TO, ČO ŤA PÁN POVOLAL ROBIŤ / TOP CLASS EX-SATANIST JOHN RAMIREZ: FIND THE PURPOSE OF YOUR LIFE (SK, ENG)

26.06.2020 15:23
"Keď si už teda prijal Pána Ježiša, tak čo najrýchlejšie nájdi zmysel svojho života, teda to, čo Ťa Pán povolal robiť, aby sme neboli iba prežívajúci kresťania."

Viac tu: https://www.biblik.sk/pomoc-ludom/

"Keď si už teda prijal Pána Ježiša, tak čo najrýchlejšie nájdi zmysel svojho života, teda to, čo Ťa Pán povolal robiť, aby sme neboli iba prežívajúci kresťania." John Ramirez, bývalý satanista

https://www.youtube.com/watch?v=mr1ufz0TgwA

- Veľmi zaujímavé video nájdete aj tu

Môj ľud bude vyhladený preto, že nieto známosti.

"My people are destroyed for lack of knowledge." "Môj ľud hynie, pretože nemajú poznanie!" voľný preklad Hozeáš 4:6

"V cirkvách učia, ako byť šťastní, ale neučia, ako zlomiť moc démonov, neučia ako odstrániť generačné prekliatie, kresťania preto nemajú silu, nevedia, ako odstrániť diabla z ich cesty, nevedia viesť duchovný boj, pretože cirkev ich to neučí !!!" pozn. z prednášky Johna Ramireza

ENGLISH:

KNIHA JOHNA RAMIREZA / BOOK OF JOHN RAMIREZ

https://johnramirez.org/store

Watch any of John Ramirez video on youtube:

https://www.youtube.com/results?search_query=john+ramirez

FOR EXAMPLE THIS ONE - WHAT ARE DEVIL'S WEAPONS? DO YOU WANT TO TEACH HOW TO BE HAPPY OR TO KNOW HOW TO BEE FREE FROM DEMONIC INFLUENCES?

Where are Your Keys Ex-Satanist John Ramirez

https://www.youtube.com/watch?v=A3vY8_PMRv0