SVEDECTVO PRVOTRIEDNEHO ČARODEJNÍKA_STORY OF A TOP CLASS WITCHER (SK, ENG)

12.03.2018 18:48

Bývalý prvotriedny čarodejník John Ramirez:

"Duchovný svet je reálnejší ako fyzický" (čím väčšia hustota, tým je obvykle nižšia trvanlivosť, preto sa zdá byť svet duchov reálnejší ako materiálny; pozn. Biblik)

"Ľudia mi platili, aby som do 30 dní zabil iných ľudí. Bolo mi jedno, kto ste boli, bolo mi jedno koho ste poznali, bolo mi jedno, či ste si hovorili katolík alebo kresťan, alebo či ste boli veriaci. Mohol som vás zabiť - ibaže by ste mali vzťah s Ježišom Kristom... A každý, koho neprikrýva Ježiš Kristus bol ľahkým cieľom."

https://www.youtube.com/watch?v=CBe6VamxCxE

"Spiritual world is much more real than physical world." (our material world is tighter than that world of spirits. Material world has got higher density, and higher density means usually lower persistence; according to our understanding. Biblik)

"I was paid for killing people in 30 days. I didn't care who you are, i didn't care who you know, I didn't care if you call yourself "catholic" or "christian", or if you believe in God or not. I could kill you - unless you have a realionship with Jesus Christ... And whatever is not covered with Jesus Christ is an easy target." Ex top-class witcher John Ramirez.