KÁZEŇ BRUNA GRÖNINGA / BRUNO GRÖNING ORIGINALSTIMME / BRUNO GRONING PREACHING (SK, DEUTSCH, ENGLISH)

12.01.2020 22:27

"Upozorňujem vás na to milí priatelia, že my každý človek potrebuje najprv hľadať Boha. "Gott zu ersuchen"

Požiadaj/hľadaj Boha, aby Ťa priviedol naspäť na Cestu, ktorá Ti je skutočne určená Bohom!

Tak vás vyzývam, vyzývam každého z vás: Zastav sa!

Akonáhle zistíš, že cesta, na ktorú si vyrazil, že tá cesta nie je tá správna, alebo že dokonca je zlá, tak potom sa zastav! Nepokračuj v tom a nechoď viac ďalej takou cestou!

Hovorím vám: Vstávajte - učiňte ihneď ten veľký obrat!

Dôveruj a ver. To pomáha, To uzdravuje - Božia vôľa! (die Göttliche Kraft = Božia Sila, Božia Moc aj Božia Vôľa)

Nasleduj Toho, Ktorého majú všetci nasledovať. Jediný JE a zostane Sám Pán Boh, Ktorého máme nasledovať. To vždy urob najprv, pretože až potom zmizne zlo, keď sa človek opäť spojí s Bohom.

Verte v Dobro. ("Glauben sie an das Gute")

Verte v "To" čo Božie JE. ("Glauben sie an das Göttliche" Verte v "To" Božské)

Verte v Boha. ("Glauben si an Gott")

Venujte svojmu telu skutočnú pozornosť. (akú si zaslúži Chrám Božieho Ducha)

Odpútajte sa od všetkého zlého.

Nasajte (prijmite) do seba dobrú Božiu Silu. (uchopte v sebe tú Božiu Silu)

Takto už nebudete mať problémy, pretože zlo zmizne z vášho tela.

Milujte Život – Boha!  

Boh je nad všetkým! (Gott is über all)

Peniaze sú moc... Zdravie je všemoc

 

https://www.youtube.com/watch?v=t8uKnHikHVI&t=70m

 

 

DEUTSCH:

Originalstimme

Bruno Gröning

https://www.youtube.com/watch?v=Ysv1UHzCcSQ&t=70m2s

"Ich weise Sie darauf hin liebe Freunde,

Wir - jeder Mensch - hat es nötig, Gott zuersuchen,

dass Er ihn wieder auf den Weg zurückführt, der wirklich von Gott so bestimmt ist. So rufe ich Ihnen,

so rufe ich jedem zu: Halt! so du wahrgenommen,

dass dieser Weg, den du eingeschlagen,

dass dieser Weg nicht der richtige, niemals der gute, sondern nur der ungute ist,

dann halte,

dann gehe nicht weiter diesen Weg!

Ich sage:

Auf. Zur großen Umkehr!

Vertraue und glaube!

Es hilft, Es heilt, die göttliche Kraft.

Folge du dem, dem alle zu folgen.

Dieser Eine ist und bleibt Gott selbst, liebe Freunde, dem wir zu folgen haben.

Denn das Unheil schwindet erst da dann, so der Mensch sich selbst, das heißt wieder mit Gott verbindet.

Glauben Sie an das Gute.

Glauben Sie an das Göttliche.

Glauben Sie an Gott.

Schenken Sie Ihrem Körper wirkliche Beachtung,

lösen Sie sich von allem Bösen,

nehmen Sie die gute göttliche Kraft in sich auf!

So werden Sie nicht was, sondern das wahrnehmen, dass das Böse aus Ihrem Körper schwindet.

Liebe das Leben - Gott.

Gott ist überall.

Geld ist Macht. Gesundheit ist Allmacht."

 

ENGLISH:

Bruno Groning - the original preaching:

https://www.youtube.com/watch?v=RpafJBwQZRs&t=70m2s

- more about the phenomenal healer Bruno Groning here:

https://www.biblik.sk/news/liecitel-bruno-groning/