LIEČITEĽ BRUNO GRÖNING / HEALER BRUNO GRÖNING (SK, ENG, DEUTSCH)

06.01.2020 06:19

 

"Potom ho našiel Ježiš v chráme a povedal mu: Hľaď, ozdravel si; nikdy viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie!" Ján 5:14

"Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee." John 5:14

-   -   -

- Pri pozeraní týchto dokumentov môže dôjsť k urýchleniu liečebného procesu alebo aj k úplnému uzdraveniu. V poslednom dokumente Bruno Gröning tvrdí, že každý deň o 9. hodine sa človek môže napojiť na liečivý prúd, ktorý je v túto hodinu najsilnejší  (9. hodina ráno aj večer - stále prosím používajte zimný čas, pozn. Biblik) Krátky návod anglicky aj tu, zrejme dosť podstatná vec môže byť v tomto prípade posadiť sa čo najpohodlnejšie, nohy normálne chodidlami na zem (nekrížiť ako pri meditácii), vyrovnať chrbticu, ruky na stehná, dlaňami hore alebo dole (ako to cítite, že je lepšie) a normálne sa môžete naladiť.

Fenomén Bruno Gröning - dokumentárny film - 1. diel:

https://www.youtube.com/watch?v=QmyFoj7-X4g

 

Fenomén Bruno Gröning - dokumentárny film - 2. diel:

https://www.youtube.com/watch?v=t8uKnHikHVI

- v tejto časti vás zvlášť upozorňujeme na Brunovu kázeň v čase 1h:10m

- prepis Brunovej brilantnej kázne nájdete tu

 

Fenomén Bruno Gröning - dokumentárny film - 3. diel:

https://www.youtube.com/watch?v=FRqS8uPdoTg

 

O Liečení a duchovnom učení Bruna Gröninga:

https://www.youtube.com/watch?v=VDgOF_hUtBg

 

Duše K - 5.1.2020 tentokrát o cestě ke zdraví,

prostřednictvím učení Bruna Gröninga:

https://www.youtube.com/watch?v=ME4nt1pO5oE

- POZRI AJ TENTO ČLÁNOK, SÚ TAM DÔLEŽITÉ POZNÁMKY:

https://www.biblik.sk/news/jaroslav-dusek-bruno-groning/

 

ENGLISH:

"Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee." John 5:14

THE PHENOMENON BRUNO GRÖNING - documentary film:

Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=ZNlXuclHhVc

Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=RpafJBwQZRs

Part 3: https://www.youtube.com/watch?v=KuTOYYNhhnw

Bruno Groning - The original preaching - please listen 2 minutes:

https://www.youtube.com/watch?v=RpafJBwQZRs&t=70m2s

- Watching these documentaries can cause support and acceleration of healing processes, every change is possitive, for more explanation here: https://www.youtube.com/watch?v=jwxkF_x4ESg (short guide here, maybe good to know do not cross your legs, sit normally, straighten your backbone, hands on your thighs, palms up or down what you feel is better and you can tune yourself)

There's a very strong healing energy around us, we can connect anytime, but according to Bruno's claim the flow is strongest everyday at 9:00 o'clock. (9:00 morning & evening, please always use winter time; note Biblik)

 

DEUTSCH:

"Danach findet Jesus ihn im Tempel, und er sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden; sündige nicht mehr, auf daß dir nichts Ärgeres widerfahre." Johannes 5:14

DAS PHÄNOMEN BRUNO GRÖNING – Documentarfilm:

TEIL 1: https://www.youtube.com/watch?v=6gfdXvE0lQg

TEIL 2: https://www.youtube.com/watch?v=Ysv1UHzCcSQ

TEIL 3: https://www.youtube.com/watch?v=GvYGhfVnIx8

Originalstimme Bruno Gröning:

"Ich weise Sie darauf hin liebe Freunde,

Wir - jeder Mensch - hat es nötig, Gott zuersuchen,

dass Er ihn wieder auf den Weg zurückführt, der wirklich von Gott so bestimmt ist. So rufe ich Ihnen,

so rufe ich jedem zu: Halt! so du wahrgenommen,

dass dieser Weg, den du eingeschlagen,

dass dieser Weg nicht der richtige, niemals der gute, sondern nur der ungute ist,

dann halte,

dann gehe nicht weiter diesen Weg!

Ich sage:

Auf! Zur großen Umkehr!

Vertraue und glaube!

Es hilft, Es heilt, die göttliche Kraft.

Folge du dem, dem alle zu folgen.

Dieser Eine ist und bleibt Gott selbst, liebe Freunde, dem wir zu folgen haben.

Denn das Unheil schwindet erst da dann, so der Mensch sich selbst, das heißt wieder mit Gott verbindet.

Glauben Sie an das Gute.

Glauben Sie an das Göttliche.

Glauben Sie an Gott.

Schenken Sie Ihrem Körper wirkliche Beachtung,

lösen Sie sich von allem Bösen,

nehmen Sie die gute göttliche Kraft in sich auf!

So werden Sie nicht was, sondern das wahrnehmen, dass das Böse aus Ihrem Körper schwindet.

Liebe das Leben - Gott.

Gott ist überall.

Geld ist Macht. Gesundheit ist Allmacht."

https://www.youtube.com/watch?v=Ysv1UHzCcSQ&t=70m2s