KĽÚČOM KU ZDRAVIU A ŠŤASTIU JE POCHOPENIE JIN A JANG

18.10.2021 21:45

Podľa doterajšej úrovne môjho chápania toho, aké podmienky vedú k chorobe a aké k uzdraveniu - je to o energii, naladení (frekvencii) a vibrácii (aj motivácii, t.j. tej hybnej sile, prečo sa človek rozhodne určité veci robiť/nerobiť) Nikola Tesla hovorí, že ak chceme pochopiť tajomstvá vesmíru, máme myslieť v rovine energie, frekvencie a vibrácie. Tu už nebude slovo "myslieť" znamenať iba myslieť, vyžaduje to rozvinúť v sebe schopnosť ísť za hranice ľudského mozgu, teda pochopenie neprichádza iba rozumovaním, ale prepojením a správnym nastavením mysle, tela a ducha, ktoré umožní vyciťovanie za priestor a čas. Akoby sa jednalo o otvorenie určitého portálu do inej dimenzie vedomia samého seba, na ktorý je potrebná ohromná energia a ešte je potrebné, resp. veľmi žiadúce, a vlastne pre trvalé šťastie a večný život úplne nevyhnutné aj zotrvanie na tejto úrovni energie (úniková rýchlosť?) Podľa mňa sa to biblicky nazýva znovuzrodenie (Ján 3. kapitola) a človek môže z milosti Božej dosiahnuť znovuzrodenie - buď dočasné alebo ak sa dokáže udržiavať v duchovnom pohybe aj znovuzrodenie trvalé! Zdá sa, že každá túžba, ak sa ešte v takomto štádiu objaví, pripúta človeka naspäť k Zemi! Tu už je potreba svätosť, absolútna čistota myšlienok, možno u niektorých aj navonok jasne badateľné doslova úplné vnútorné ticho, ktoré sa podľa mňa určite nedá dosiahnuť ani sebelepšími cvičeniami, iba z milosti Božej! Vnímaví takého človeka poznajú buď podľa vycítenia zvláštneho ticha alebo podľa žiarenia určitého svetla, vidieť citom neznamená vidieť okom, aj ticho sa dá jasne počuť a neviditeľné svetlo jasne vidieť! (Stále nie je moc príležitostí takého stretnúť...) K videniu a počutiu sú nie vždy potrebné oči a uši a máme ešte aj iný zrak a iný sluch! Nenabádam k rozvíjaniu žiadnych zvláštnych schopností, je to úplne prirodzené. Stačí ticho, ktoré pri dnešnej ustavičnej práci sledovania menšej alebo väčšej obrazovky býva prehlušené a znie ešte aj dlho po vypnutí obrazovky. Možno bude potrebný taký zásah, kedy nám všetky obrazovky vypnú!

Cvičenia sú skôr na to, aby Boh videl snahu a túžbu človeka po "rozvití okovami spútaného puku do kvetu"

Telo, myseľ a životnú energiu a čas sme dostali za určitým účelom, najskôr za účelom vývoja a postúpenia do jemnejších, vyšších úrovní, ktorých konečným cieľom je najskôr večná, plne vedomá a nekonečne radostná existencia bez formy, Ktorá tvorí všetky formy a ktorú Pán Ježiš nazýva "Kráľovstvo nebeské". Musí to byť ohromná radosť sledovať tvorbu novej, čistej, rodiacej sa hmoty, tvorbu novej formy života, všetko je to riadené inteligentnými silami, všetko unikátne, jedinečné, každá galaxia, každá slnečná sústava, každá hviezda, planéta a asi aj každá bunka a baktéria sú úplne jedinečné!

Vo vesmíre je iba jeden Boh, jedna sila, ktorá to všetko riadi, vyšším bytostiam aj človeku až do istého času ponecháva plnú slobodu aj keď sa sám človek niekedy vedome alebo nevedome rozhodne pre disharmóniu. Disharmónia býva korigovaná chorobou, popri chorobe sa začína aj proces uzdravovania, bez toho by nebola choroba! Možno zmysel choroby je naštartovať celkové uzdravenie, posilnenie, alebo urýchliť či pozmeniť, niekedy presmerovať jeho vývoj, aspoň tak to je asi u každého človeka, ktorý prežil akúkoľvek chorobu! Skôr ako sa choroba fyzicky objaví dochádza k porušeniu harmónie, alebo sa choroba "sama" objaví preto, aby tieto procesy naštartovala! Častokrát si ju človek nejakou "náhodou" privodí sám, možno vždy! Vyzerá to tak, že choroba je buď nový pozemský začiatok, alebo nový pozemský koniec :-)  Človeka posilní a zocelí, alebo zoslabí. U psych. pacientov oslabenie duše vedie k posilneniu tela (častokrát obezita v ťažkých prípadoch schizofrénie následkom brania liekov) Teda môže viesť zoslabenie tela k posilneniu duše? Nemyslím si, ide o to, akou energiou je telo zoslabené, trapisti podľa mňa páchajú hriech podobný ako satanisti. Jedni umelo žmýkajú telo za účelom umelého pozdvihnutia duše, druhí naopak. Samotná energia nestačí, dôležitá je pohnútka a skutočná pravosť pohnútky (energia, frekvencia, vibrácia) Egoizmom je možné dosiahnuť jedine egoizmus! (vakcínou, ktorá je v princípe choroba, je možné dosiahnuť prinajlepšom len chorobu, nikdy nie zdravie, ani imunitu proti chorobám) Či je možné jin premeniť v jang a naopak, či je možné chorobu premeniť na zdravie, to je otázka ako premeniť železo na zlato, je to alchýmia. Dočasne to asi pôjde, trvale ťažko, nesmie tam byť egoistická pohnútka, jin je stále jin a jang je stále jang, iba Boh môže zmeniť jin v jang a jang v jin! Čierna sa môže zmeniť na bielu ak je zároveň čierna aj biela, sama o sebe by ak chce byť pozorovaná, žiadna nedávala zmysel, už z toho vyplýva, že:

 "U Boha je možné všetko!" ( Matúš 19:26 ; Marek 10:27)

Vyzerá to ako hra, aby Boh mohol "vidieť" samého seba, tma môže byť len tam, kde nie je svetlo, ale nebyť svetla, nebola by tma! Z toho jasne vyplýva, že: Všetko čo JE je jeden Boh a jeden Boh JE úplne všetkým! Vyjadrenie úplne: Boh je! alebo: JE! (bibl. Boh hovorí: SOM, Exodus 3:14; Ján 8:58)

Dá sa energia duše využiť alebo niekedy aj zneužiť na dosiahnutie určitých ušľachtilých cieľov alebo egoistických prianí a premeniť na hmotu? Alebo ak je hmotné telo používané pre potreby duše, dokáže jej časom dodať "palivo", "silu" a "rýchlosť", ktoré sú potrebné na odpútanie sa od Zeme? Ako to súvisí s jin a jang? Prechádza jin v určitej "hĺbke" postupne v jang a naopak? Čo my len vieme? Komplikovaným rozumovým poznaním sa dostávame k úplne jednoduchým veciam, kde rozum naráža na bariéru, o ktorú sa človek/ľudstvo buď rozbije, alebo ju musí prekročiť!

Lekári dnes dbajú na zásadotvornú stravu či zásaditú vodu pozri Dr. Coldwell, Dr. Neumyvakin, Dr. Nývlt.

Vyššia úroveň, ktorú by každý človek mohol dosiahnuť je vycítenie jin a jang. Človek by najskôr nič zvláštne nemusel robiť. Prirodzené smerovanie k Bohu, hľadanie zmyslu života, modlitby, možno nejaké meditácie (napr. jednobodová koncentrácia na čierny bod) a ak by bol človek schopný určitého sústredenia, z Božej milosti sa zaradí do harmónie a vie presne čo má jesť, čo má robiť, úplne všetko robí prirodzene a nenútene ako dieťa. Ak by sme vedeli presne vycítiť čo je jin a čo je jang (nad čím by sme samozrejme za normálnych okolností vôbec nemuseli ani chvíľu rozmýšľať, bolo by nám to jasné ako svetlo a tma, teplo a chlad...) jedli a pili by sme iba to a takým spôsobom, aby sme dosiahli harmóniu a rovnováhu. Tým by sa skončili aj všetky náboženské dogmy, pretože o jin a jang je nielen strava, ale nádych a výdych, aj činnosť aj oddych, aj sex. aktivita aj sex. zdržanlivosť. Každé silné vychýlenie, či už prílišná aktivita alebo násilné zadržiavanie zároveň ovplyvní ostatné funkcie! To platí aj v prípade užívania vitamínov (viac v knihe Dr. Bruce Lipton - BIOLÓGIA PRESVEDČENIA, pentagram A, B, C, D, E. Teda posunutím jednej funkcie, jediného parametru nad únosnú hranicu vlastne vychýlyme aj všetky ostatné funkcie a niekedy aj najlepšou snahou a najúčinnejšími liekmi dokážeme preto vyvolať chorobu! V honbe za dosiahnutím častokrát sebeckého výsledku zabúdame vidieť celok! Potom sa liečia jednotlivé orgány, čo je vlastne chybou, pretože nejaké podmienky k rozvoju ochorenia v orgáne viedli a to je tiež treba dať doporiadku! Ináč sa choroba znovuobjaví v inej forme! Nemôžeme liečiť choroby ani ich eradikovať, ale máme liečiť človeka a obnoviť harmóniu, štastie a prirodzenú rovnováhu! (planéta, životné, soc. podmienky, eradikovať hnev, smútok, sebectvo, žiadostivosť a chamtivosť, vyzeralo by to tu ináč a čoskoro aj bude) Teda na človeka sa musíme pozerať ako na celok. Múdrosť starých Číňanov som presvedčený, že bola zoslaná zhora, pretože my dnes vlastne bez toho, že by sme to vedeli iba ovplyvňujeme rôznymi liekmi, stravou, vodou a mnohými ďalšími technikami jin a jang! Vlastne snažíme sa o nastolenie rovnováhy! Násilím sme k rovnováhe nútení chorobami, nešťastiami a vlastne veci nie sú náhodné, žiadne veci nie sú náhodné, ani vojny ani prírodné katastrofy... Potom pri súčasnej úrovni poznania už mnohých ľudí na Zemi, nedajú sa choroby liečiť ani eradikovať sebelepšími liekmi ani vakcínami, pretože snáď už väčšina našich čitateľov chápe, že nejaké podmienky k rozvoju ochorenia viedli! Ak pripustíme, že žijeme viacero životov a pozreli by sme sa na to, ako sme balancovali s jin a jang v rôznych životoch, potom ani ťažká rakovina malého dieťaťa by nebola považovaná za nespravodlivosť! Prečo si myslím, že žijeme viacero životov? Ja si to nemyslím, sú isté a dosť jasné indície, že niektorí ľudia na Zemi nie sú prvý krát! Úplne logický príde fakt, že deň sa strieda s nocou, každý deň je ako narodenie, a každá noc a usínanie ako smrť! Jeden deň ako jeden život! Niečo významné alebo menej významné za ten deň človek zažije, za celý život tiež, v slede kozmického vývoja duše jeden život bude ako jeden deň! Kto by si pamätal, čo robil presne pred rokom v niektorý deň, ak to nebolo niečo významné, alebo ak by mu to niekto ako na fotografii neukázal?

Každý človek tu má vyhradený určitý čas, aj planéta aj tento vesmír má najskôr tiež vyhradený určitý čas. Za ten čas sa človek buď plne vradí do harmónie, alebo bude musieť podstúpiť peklo - veľmi bolestný a zrejme častokrát aj veľmi dlhý proces rozkladu, resp. transformácie hmoty opäť k čistej energii. Teda, ani tá najčernejšia ľudská duša zničená nebude, démonizovať a zničiť je možné iba povrch (šelt), nikdy nie základ (monádu) Výraz šelt a monáda je prepožičaný z knihy Daniil Andrejev - Růže světa.

Čo sme týmto článkom chceli povedať? Že také zamyslenie sa a zastavenie nad životom by nebolo odveci. Celý covid je vlastne také nútené spomalenie, možno až nútené zastavenie! Možno určití ľudia si vybrali pri inkarnácii na Zem rolu tých, ktorí nás budú takto "násilne" liečiť! Ak človek nemá smer, je to katastrofa, ak ľudstvo nemá smer, je to planetárna katastrofa! K obnoveniu harmónie a nájdeniu zmyslu, rytmu, smeru môžu pomôcť aj sväté knihy, určite Biblia, Korán, Bhagavadgíta a Uttaragíta, Abd-ru-shin.

K rozumovému pochopeniu rozsahu veľkoleposti Božieho diela aj Růže světa.

K pochopeniu príčin chorôb a nastoleniu rovnováhy a zdravia nemusí byť odveci študovať múdrosť starovekých národov, Číňanov, TČM - tradičnú čínsku medicínu a uvažovať v rovine energie, frekvencie a vibrácie. Starí osvietení Číňania to vlastne robia, uvažujú v rovine jin a jang! Ak takéto uvažovanie sprevádza láska k blížnemu, čistota úmyslov, úprimná snaha o čistotu myšlienok, potom aj to je Pán Ježiš Kristus, Ktorý hovorí:

"JA SOM - cesta i Pravda i Život;

 nikto neprijde k otcovi, len skrze Mňa!" (Ján 14:6)