KONCEPT NOVÉHO USPORIADANIA ŠTÁTU A SVETA (2.časť)

20.03.2019 20:52

 

"A keď vstal skoro ráno sluha muža Božieho a vyšiel, tu hľa, vojsko obkľučovalo mesto, kone i vozy. Vtedy mu povedal jeho služobník: Ach, môj pane, čo budeme robiť?! A on odpovedal: Neboj sa, lebo je viacej tých, ktorí sú s nami, ako je tých, ktorí sú s nimi." 2. Kráľov 6:15-16

-   -   -

 

Na cca 5 miliónov neozbrojených občanov stačí cca 50 tisíc vojakov, každý so samopalom a štyrmi zásobníkmi. Iba idiot by vôbec mohol chcieť riešiť súčasnú situáciu konfliktom vo fyzickej rovine. Bez účasti vojenskej podpory zo strany Ruskej federácie by holokaust Slovenska prebehol za jediný deň. Zopár ozbrojených vojakov by razom vytvorilo koncentračné tábory obkľúčením miest a o pár mesiacov by prišli pozbierať a spáliť mŕtvoly.

-   -   -
V provincii cudzích mocností, ktorou je Slovensko od r. 1989 (a vlastne bolo aj predtým) je na jednej strane málo podstatné, ako dopadnú voľby. Keď sme tu mali našich sovietskych priateľov, voľby jednoznačne vyhrávala komunistická strana. A dnes, keď tu máme našich amerických priateľov, voľby jednoznačne vyhráva kapitalistická strana! Je mi odporné sa tejto frašky zúčastňovať, ale dal som hlas Mariánovi Kotlebovi, aby som mu vyjadril nejakou formou vďaku za snahu v boji za kresťanské (rozumej normálne) hodnoty.
Zúčastniť sa druhého kola volieb je pre mňa voľbou medzi Luciferom a Asmodeusom. No vyberte si občania, chcete smrť, alebo zdochnúť? Démon opovrhuje každým, kto mu dá svoj hlas, vrátane svojich verných služobníkov. Mädlí si ruky a hovorí: "Úbohí smrteľníci, tak ľahko ste zapredali svoju dušu, veď nech vidí Najvyší Boh, aké opovrhnutiahodné bytosti to stvoril!?" Vo filme Pulp Fiction sa duša z podsvetia pýta a zároveň si odpovedá: "No co z takovýma kreténama? Takovýho kreténa můžeš jedine voddělat!" Presne to je koniec všetkých prisluhovačov Lucifera, všetkých zapredaných politikov a všetkých spolupracovníkov temných síl. Vo chvíli pomyselného absolútneho víťazstva začína na nich doliehať dych temnoty večného zatratenia. A proces rozkladu duše páli ako oheň, len nech ešte zbierajú drevo na vlastnú hranicu, po vzbĺknutí ohňa im nebude odpustená ani jediná trieska!
 
-   -   -

Nuž, zdá sa, že oni už nemajú čo stratiť, to by vysvetľovalo pokusy o vyvolanie tretej svetovej vojny na Ukrajine, rozprašovanie prudkých jedov ako inteligentného prachu z lietadiel, import utečencov čo vraždia a znásilňujú - vyvolávajú chaos, teror LGBTI, homopropagandu, rozvrat všetkého, čo je prirodzené a normálne. V takomto prostredí, kedy kapitalizmus odhalil svoju pravú tvár, otázka je nie ako proti satanizmu bojovať, ale ako prežiť. V prvom rade treba začať boriť bašty satanove v sebe! Mali by si to konečne uvedomiť duchovní vodcovia a miesto strácaním času koho voliť hľadať spôsob, ako prežiť. Je to divné však? Celý svet je zadĺžený tak, že dlh ani nie je možné splatiť! Je to karmický dlh ľudstva, ktorý bez Pána Ježiša Krista nikto nevyrovná! Uznajme, že sme parchanti, že sme prežrali doslova celé dedičstvo našich otcov, a že ani naši otcovia neboli žiadni anjeli - teda prosiť Pána Boha o odpustenie nielen za hriechy svoje, ale aj za hriechy svojich rodičov a prarodičov, a zároveň prosiť Pána Boha o nový, čistý a pevný charakter. Polovičný veriaci ponesie ťažší trest ako úplný ateista.

Je dobre si napísať Božie Prikázania na srdce a aj na dvere, aby ste ich mali ako prvé, keď budete vstávať a ako posledné, keď budete z domu odchádzať. Božie Prikázania sú pravidlá bezpečnej premávky života. 

Prečo Boh nariadil priestupníkov Jeho Prikázaní kameňovať? Jeden blázon idúci proti Bohu a Prírode môže byť zodpovený za masovú haváriu celého národa.

V súčasnosti sa priestupníkov Božích Prikázaní zbavuje rovno Boh Sám.

Farárovi ani žiadnemu človeku by som príliš osobné veci a už vôbec nie svoje hriechy radšej nehovoril, načo? Veď Bohu a Pánovi Ježišovi Kristovi to môže povedať v tichej komôrke každý a kedykoľvek! Hoci aj na kolenách a teraz! Aj o farároch treba pochybovať, veď koľkí z nich boli spolupracovníci ŠtB? A teraz snáď je to ináč? Občas zájdem do kostola vypočuť si kázeň. Niektorí farári vôbec nehľadia na dušu človeka, krstite sa, spovedajte sa, lebo nám treba vylepšiť štatistiky! Keď otvoria ústa, vidieť, že niektorí skutočne vôbec nežijú s Pánom Ježišom Kristom!

Ľudia nepotrebujú hrať pred farárom divadlo, že vlastné hriechy ich naozaj mrzia, ak chcú prežiť, musia hĺbkovo zmeniť svoj charakter a nech si farár, ktorý nie je zajedno s Kristom nemyslí, že má právo a moc odpúšťať hriechy! Kto to môže v Pravde povedať:

 JA a OTEC SME JEDNO

iba ten má právo a moc odpúšťať hriechy!

-   -   -

Doterajšie zmýšľanie o náboženstve je potreba zmeniť! Súčasná situácia je výsledkom náboženského bludu, rozdelila kresťanov na rôzne cirkvi, a keď naozaj ide o osud Slovenska, ako išlo aj v týchto voľbách, ani predstavitelia cirkví nevedia, čo majú robiť! Veď ľudia, vy si najskôr musíte jasne zvoliť svojho Pána! Koho alebo Čo chcete vo svojom živote nasledovať? Hlavný Cieľ a Základné Smerovanie vo Vašom živote. Váš Cieľ a Vaše Smerovanie. A nie smerovanie Pápeža nie ciele zboru a nie ciele majstra! Čo ste v skutočnosti vždy chceli, keď ste ešte žiadne náboženstvo ani vodcu nepoznali? Spomeňte si, pýtajte sa Seba, svojho SOM! Všetky ostatné otázky sú druhoradé! Výsledok volieb, nech sú akokoľvek zmanipulované svedčí o tom, kto je v skutočnosti vašim pánom!

Priatelia aj nepriatelia, prosím vás pochopte, o čo tu ide, zamyslite sa nad týmito veršami, mnohí z vás majú ešte šancu vôbec "BYŤ":

"Toho istého času tam boli prítomní niektorí, ktorí mu rozprávali o tých Galileanoch, ktorých krv smiešal Pilát s ich obeťami. A Ježiš odpovedal a riekol im: A či sa domnievate, že tí Galileania boli hriešni nad všetkých Galileanov, že pretrpeli také veci? Nie, hovorím vám; ale ak nebudete činiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo tí osemnásti, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, či sa nazdáte, že oni boli vinní nad všetkých ľudí, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám; ale ak nebudete činiť pokánie, všetci zrovna tak zahyniete. A povedal toto podobenstvo: Niekto mal fík, zasadený vo svojej vinici. A prišiel hľadajúc na ňom ovocie, ale nenašiel. Vtedy povedal vinárovi: Hľa, toto už po tri roky prichádzam hľadajúc ovocie na tomto fíku a nenachádzam. Vytni ho; načo ešte i tú zem kazí! A on odpovedal a riekol mu: Pane, ponechaj ho ešte i tento rok, až ho okopem a pohnojím, či by na budúce nedoniesol ovocia; a keď nie, potom ho vytneš." Lukáš 13:1-9

-   -   -