KRESŤAN NECH JE KRESŤANOM SEDEM DNÍ V TÝŽNI

12.12.2019 18:25

"Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, Slovania a synovia týchto kmeňov nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň, obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestaňte sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov." Ľudovít Štúr (1815-1856)

-   -   -

Kresťanstvo je duchovná cesta, ktorá vo svojej pôvodnej podobe je niečo úplne iné, ako ľudia majú v predstavách z hodín náboženstva v škole. Ak ľudia chodia do kostolov, je dobré, aby Bibliu aj sami podrobne skúmali. Na sebelepšieho farára sa netreba spoliehať, veriť ľuďom treba, ale zároveň aj ich tvrdenia podrobne skúmať. Veď nakoniec aj Pán Ježiš vychoval samostatných ľudí, apoštolovia určite aspoň niektorí z nich sa priblížili k stavu Krista, a to je stav bez ega. Nedá sa dosiahnuť nejakým vzdelaním, je to dar z Milosti Božej a ak je vo vašom meste aspoň jeden taký človek, žijete v požehnanom meste.

 

Mainstreamová cirkev a zvlášť moderné kresťanské zbory sa skôr prispôsobujú pohodlnosti, predstavám a rôznym túžbam ľudí. Dnes si ľudia vyberajú cirkev alebo náboženstvo podľa svojich sklonov. A nakoľko je dopyt po odpustení hriechov či pomoci od Boha za účelom dosiahnutia vlastných cieľov, rôzne cirkvi podobne ako firmy začali takýto "tovar" ponúkať.

V minulosti boli dostupné sväté knihy na skúmanie iba vyššej vrstve spoločnosti. Spodina nikdy nemala čas, a obvykle v skutočnosti nikdy nevie ani čítať ani písať. Biblia ak sa sami namáhate, aby ste Jej veršom rozumeli, ukazuje každému človeku jeho cestu v živote a dáva odpovede nie tak, ako by ste si mysleli, ale v hĺbke duše človek vždy vie, čo má alebo čo ešte môže robiť. Učenie Biblie nepodlieha trendom a pokusom o ohýbanie morálky, človek študujúci Bibliu bude vždy prekážkou pokusom o zotročenie ľudstva. Ide o to, aby sám nebol otrokom svojich túžob a svoju energiu namiesto premietania o ilúzii smeroval na Božie Cesty. Aj o tomto by mala byť cirkev a kresťanské zbory, žiaľ, každý žije v bubline a jeho učenia a názory nebývajú konfrontované napr. s vedou alebo so skutočnou duchovnou praxou. V Pravde Majstri sa akoby stratili, alebo radšej pôsobia v úzadí, aby ich neukameňovali. Mohol by skutočný Majster vyjsť medzi dnešných veriacich, keď dnes je už pomaly každý duchovným učiteľom, kaučom a vodcom?

Učenie Pána Ježiša je vysoká náuka, On žiada nezištné a rozhodné nasledovanie. Predstavy ľudí sa menia, On ostáva aký JE:

"Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky." Židom 13:8

- - -

V základe človek nemusí byť kresťanom, ak usiluje o dobro a čistotu myšlienok. Z konania a správania je vidieť, čo je to kto zač. Vyjadrené biblicky: "PO OVOCÍ POZNÁTE ICH." (Mat. 7:15-20) Aké ovocie bežne prinášame Bohu? Ako sme si stanovili ciele a priority? Potrebuje Boh naše obete a bohoslužby, alebo chce, aby sme sa Ho (Boha seba aj ľudí) skutočne naučili milovať? Máme rôzne priania do Nového roka a so starými zvykmi je aj v Novom roku všetko po starom. Zmena charakteru začína sadením semienok nejakého druhu práce na sebe, ideálne čo najľahšej tak, aby sa stala celoživotným zvykom. Ak priemerný jogín 3x denne pol hodinu intenzívne medituje, je ochotný aj kresťan vyčleniť aspoň rovnaký čas zo svojho dňa aby nejakým spôsobom zušľachtil a preduchovnil seba a tým pádom aj svet? Vie niekto z vlastného poznania skutočne niečo dobré, sväté a dokonalé naučiť ostatných? Podľa Božích Prikázaní máme 6 dní pracovať a siedmy deň oddychovať. Ale aj ten siedmy deň môžeme konať dobro,  a ostatných 6 pracovných dní nás tiež nezbavuje povinnosti byť kresťanmi. Lebo ono to v praxi niekedy vyzerá takto:

"Som kresťan, ale vieš, prenajímam byty, a keď nechcú platiť, občas musím zavolať gorily, aby tým neplatičom rozbili hubu."

A ďalší povie: "Som kresťan, ale som obchodník, nesmiem kradnúť veľa, ale vieš, no, trošku niekedy musím!" (tu nejde o daňové priznania, nemáme sa robiť príliš spravodlivými, ale musíme pochopiť, že morálka sa nedá ohýbať)  Alebo ďalší príklad: "Som v zahraničí, nemám ani ženu ani priateľku, občas navštívim verejný dom, lebo vieš, ale veď potom aj tak idem vždy na spoveď..."

Sú určité hranice morálky, ale ľudia si vo svojej "múdrosti" vytvorili akési pravidlá, podľa ktorých si dokážu veci ospravedlniť a vôbec sa neriadia učením Biblie. Kresťan nesmie kradnúť ani keď to robia všetci, ani nesmie spať bez lásky s prostitútkou ani vtedy, keď zrovna dlhodobo nie je po ruke normálna žena, ani niekoho len tak bez varovania zbiť, len preto že ho ten druhý okráda a robí mu zle. Biblia má aj na praktické veci podrobný návod:

"Hľaďte, aby niekto neoplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky žeňte za tým, čo je dobré i pre vás navzájom i pre všetkých." (1. Tes 5:15)

To neznamená, že keď na nás niekto bude pľuť, že mu máme robiť dobre, zároveň platí aj ľudové porekadlo: "Rob čertovi dobre, peklom sa ti odmení!" Niekedy aj násilie môžeme ako kresťania použiť, bližšie vysvetlenie tu. Kresťan sa len nesmie "utrhnúť z reťaze", nechať sa strhnúť hnevom alebo upadnúť do toho žalostného stavu "účel svätí prostriedky", ak sú v živote vážne situácie, v prvom rade musíme myslieť, že aj diablovi, primitívovi a záškodníkovi voľné ruky dáva Boh, a má to určitý zmysel. Pretože v hneve mnohí zabudnú, že existuje kozmický kódex cti Božie Prikázania, a keď dostanú frčku do nosa, sú hneď ochotní aj zabíjať. 

Ak človek ctí Boha, musí mať úctu aj k nepriateľovi. Ak sa s niekým nebavíte, je dobré ho aspoň v duchu pozdraviť. Ak má niekto iný názor ako vy, nemáte ho za to trestať alebo sa s ním preto rozchádzať, ak vás iný názor napr. na reinkarnáciu ešte poburuje, tiež to svedčí o vašej duchovnej úrovni... Je dobre, keď ste s inými názormi konfrontovaní, odkiaľ beriete presvedčenie, že len to vaše učenie čo ste prijali alebo učenie vašej organizácie je neomylné? Ak chcete robiť niečo pre seba a svoj národ, musíte sa v prvomrade cítiť ako súčasť Boha. Nejaké hry na národnú strunu, alebo na nejaké hodnoty, keď z celej sily neusilujete žiť čistý a svätý život, nevzdelávate sa a ustavične nehľadáte Božiu vôľu? (pozr. 1. Kor 8:2) Tesla, Gándhí, Štúr, Einstein - ktorý ateista kedy skutočne posunul národ alebo ľudstvo?

Čo v skutočnosti chceli a hľadali takíto ľudia?

A čo v skutočnosti chcete a hľadáte vy?