KRITIKA MIGRÁCIE SA STANE TRESTNÝM ČINOM / CRITICISM OF MIGRATION SHALL BECOME A CRIME (SK, ENG)

10.12.2018 12:53

Dnes 10.12.2018 v Maroku schválili Globálny pakt o migrácii. Zatiaľ však nemáme presné informácie ktorý štát ako hlasoval. Podľa správ katarskej televízie Al Jazeera  - "Austrália, Holandsko, Rakúsko, Bulharsko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Dominikánska republika, Čile, Litva, Estónsko, Taliansko a Slovensko sa buď odmietli zúčastniť rokovania alebo vylúčili, že takúto dohodu niekedy podpíšu."

BLIŽŠÍ POHĽAD NA GLOBÁLNY PAKT O MIGRÁCII PRINÁŠA SOCIOLÓG PETER HAMPL TU

Today (10.12.2018) in Morocco, the Global pact about migration was approved by the UN. We're trying to get the information which country was against, but nothing available yet. As informs  Al-Jazeera  "In addition, Australia, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Hungary, Czech Republic, Poland, Dominican Republic, Chile, Latvia, Slovakia, Estonia and Italy either refused to attend the conference or ruled out signing the agreement."

 

Poznámka Biblik:

Ak existujú zákony a štáty, kde je trestné vyjadriť svoj názor napr. o takzvanom holokauste, sú to pokusy o implementáciu fašizmu. V našich článkoch sme o nebezpečenstve takýchto zákonov písali (napr. tu) Neofašisti (ktorí si dnes hovoria demokrati, filantropi či liberáli) chystajú ešte niečo horšie ako fašizmus, ich tendencie totálne kontrolovať aj myseľ človeka nesú zárodok práve v takýchto zákonoch. To, o čom hovorí pán vo videu, je iba pokračovanie nastoleného trendu s cieľom vyvolať chaos a nenávisť, z ktorej má vzísť jedna svetová vláda. Riadená migrácia to nie sú skutoční utečenci, ale armáda okupantov, ktorí majú pripraviť pôdu na uskutočnenie hesla: "Poriadok z chaosu." Keď to zašlo tak ďaleko, teraz už nestačí len protestovať, každý by mal hľadať aj ten najlepší spôsob, ako sa zachrániť, či skôr ako si zachrániť to, čo má pre človeka najväčšiu cenu. Pre kresťana to znamená učiniť rozhodnutie úplne podriadiť svoj život Bohu.