KÚPENÍ STE ZA DRAHÚ CENU. NEBUĎTE SLUHAMI ĽUDÍ !

09.04.2019 22:30

           "Kúpení ste za drahú cenu. Nebuďte sluhami ľudí!"                           1. Korinťanom 7:23

"Si priviazaný k žene? Nehľadaj rozviazania. Si rozviazaný, prostý ženy? Nehľadaj ženy. Ale keby si sa oženil, nezhrešil si.

A keby sa panna vydala, nezhrešila; ale takí budú mať trápenie v tele. No, ja vás šetrím." 1. Korinťanom 7:27-28

Verše z Biblie, resp. priateľské rady apoštola Pavla

-   -   -

Siedma kapitola 1. listu Korinťanom je jedna z kapitol, kde nájdeme vzájomné protiklady. Na prvý pohľad vidíme v Biblii a zvlášť v tejto kapitole úplne zjavné protirečenia. Cudzím slovom môžeme povedať, že Biblia a zvlášť táto kapitola je dialektická, vyžaduje schopnosť myslenia nad protikladmi. Túto schopnosť praktického duchovného myslenia by si mali ľudia každodenným skúmaním Biblie vybudovať, pretože podobne ako čisto materiálne bohatstvo nie je veľká výhra, ak nie je vyvážené duchovnými hodnotami, tak ani duchovné hodnoty nemajú veľkú cenu, pokiaľ ich nevieme uplatniť v materiálnom svete. Teda na jednej strane je taký človek ako analfabet...

Ak človek niečo chce, mal by mať o tom konkrétnu predstavu. Je veľmi nebezpečné naše podvedomie znásilňovať ako to znásilňuje napr. známe americké "THE SECRET" (TAJOMSTVO) a podobné knihy či filmy, ktoré vedome či nevedome propagujú satanizmus. Sú autori takýchto kníh a filmov tak hlúpi, alebo to robia cielene? To v dnešnom článku nebudeme rozoberať. Ak však máte konkrétnu predstavu, vaše podvedomie k tomu - nech by to bol na prvý pohľad akokoľvek "nereálny" cieľ - pozná cestu! Iba by sme to nemali urýchľovať prostredníctvom technológií ako sú napr. moderné prístroje kombinujúce vedu a duchovno, ani by sme vedome nemali snažiť podvedomie ovládať pre svoje egoistické ciele. Podvedomie je niečo sväté, pozná aj dátum vašej smrti a všetkých udalostí vo vesmíre, dilentantské vstupy do týchto štruktúr sú hazardom so životom, nikdy ich nesmiete zneužívať, ani keby ste vedeli, ako na to.

Vstupnou bránou je mágia, veštenie, Harry Potter, rôzne špiritistické hry a duchárčina, preto Boh JeHuVaH v Starom Zákone nariaďuje:

 "Ničoho nebudete jesť s krvou. Nebudete veštiť ani nebudete planetáriť." Leviticus 19:26

-   -   -

(Pozor aj na jedlo - krvavničkové výrobky sú pre primitívnych domorodcov, dnes si treba dať pozor aj na takzvanú meditačnú či relaxačnú hudbu a vôbec pozor aj na to, čo človek počúva a číta - aj populárne horoskopy sú riadne svinstvo)

To je to, v čom má duchovný človek viac ako svetský boháč, a preto sú proroci a svätí "cennejší" ako králi. Svätí a proroci vplývajú na budúcnosť bez toho, že by sa ju snažili ovládať! Majú istý podiel na skutočnom riadení sveta. Kdežto temné sily vedia, aký je koniec všetkých (aj ich samých), ktorí pre sebecké ciele vstupujú do podvedomia: strata vlastnej vedomej existencie za cenu dočasného pocitu kontroly nad situáciou.

Ideálne je spojenie materiálna a duchovna, preto, aby sa materiálno nezvrhávalo v satanizmus, a aby sa duchovno nestalo trápením či opovrhovaním hmotným svetom. Lebo boháč si povie: "Načo mi je Boh, veď k tomu aby som zbohatol a mal sa dobre Boha nepotrebujem!" A farár si povie: "Načo je mi tento svet, keď mám domov v Nebi?" A potom takému duchovnému človeku príliš nezáleží, čo sa deje okolo neho, a nesnaží sa svet aktívne meniť, pritom na to sa narodil-veď má stovky veriacich, z ktorých mnohí sú použiteľní!(Farári by mali lepšie zorganizovať a využiť svoju obrovskú moc, ak teda naozaj hľadajú Božiu Vôľu) Boháč na jednej strane dáva voľnú ruku diablovi - v prípade veľkého biznisu je vražda, zabitie či megapodvod súčasťou biznisplánu. No a v prípade farára - takýto farár nedáva Bohu šancu, aby Boh cez (jeho) telo konal skutky vo svete! Obidvaja sa strašne mýlia! Ak raz v Pravde uvidia svoj život z Božieho pohľadu, a to veru raz možno ešte aj živí uvidia, obidvaja zistia, že premárnili na Zemi svoj čas...

Človek má mať konkrétnu predstavu, čo chce. Na jednej strane sa každý chce mať dobre teraz, a keď trochu uvažujeme, jedine "teraz" je niečo, čo skutočne existuje! Minulosť a budúcnosť sú v podstate iluzórne veci, tak ako je na jednej strane ilúziou aj samotná smrť. Aj ateista by mal mať na pamäti, že ak Boh a Boží Syn Pán Ježiš Kristus existujú, bez lásky k Nemu strácajú všetko!

-   -   -

Kresťan by sa nemal uspokojiť s otrockým zamestnaním, boháč by sa nemal uspokojiť s tým, že je nejako zabehnutý, zabezpečený! Obidvoch čaká rovnaký koniec-smrť, teda čo skutočne vybudovali? Jeden chce byť v raji tu na Zemi, druhý chce byť v raji po smrti. Ale to, čo JE, teda tu a "teraz" obidvaja strácajú! Boháč stráca prítomnosť orientáciou na spravovanie majetku a starosťami o budúce projekty, kresťan obvykle stráca čas modlitbami, za veci, ktoré by mohol ovplyvniť aj sám: "Bože daj mi dom, ženu, auto..." Ak ak to od Pána aj dostane, Bože pomôž mi s tým, lebo je s tým veľa roboty... Aj boháč aj takýto kresťan niekde strácajú energiu... Jeden vraví, že chce len peniaze a druhý, že chce len Ježiša a pritom obidvaja vlastne túžia po láske. Nie po svojej predstave lásky a šťastia, lebo žiadna predstava - ani keď sa splní - nie je šťastie a láska. Všetci túžia po skutočnej láske na celý život a po skutočnom šťastí, ktoré smrťou pochopiteľne nekončí, lebo chceme byť šťastní teraz! V podstate všetci len chceme "BYŤ"!

-   -   -

Napríklad zamilovaným ľuďom, čo sú šťastní teraz, tiež obvykle veľmi nechýba, že ich šťastie nie je trvalé! A pritom vlastne majú ideálnu príležitosť na duchovnú cestu, teda na Cestu k trvalému šťastiu! Zamilovaní sú veľmi bohatí. Ale ak svoju lásku jedného k druhému zároveň nesmerujú aj na Boha vo svojom Srdci, v podstate zle investujú svoj kapitál, podobne ako zabezpečený Boháč, ktorý tiež v "opilosti" bohatstva už nehľadí na Boha! Vlastne tie obrovské príležitosti a možnosti, ktoré zamilovaní, kresťania aj boháči dostávajú, vo svojej zaslepenosti obvykle premárnia na svoje ilúzie a predstavy o svojom raji. Niektorí chcú zažiť po smrti mestá so zlatými ulicami, niektorí chcú zažiť na Zemi sex a peniaze, blbí a blbší chcú ako konečné riešenie zažiť totálnu svetovládu... Svetovláda - to je vrcholom satanského orgazmu, najvyššie štádium chvíľkového pôžitku. Ak sú satanisti ochotní pre menší pôžitok obetovať ľudí aj deti a zabíjať, pre väčší pôžitok nebudú váhať obetovať kontinent, civilizáciu a zabiť aj svet... (Zdá sa, že ešte uvidíme na vlastné oči na výstrahu procesy so sluhami diablov, lebo sa pomaly stávajú nepotrebnými, vládcovia sveta pôjdu súdiť aj tých, ktorí im ku svetovláde pomáhali... Božie Cesty sú nevyspytateľné)

 
-   -   -
 

Ok, ale ak niekto chce napr. dobrú manželku a nedokáže sa zdržať, čo nevie a ani príliš podľa mňa nechce vedieť ani väčšina kresťanov, zbytočné sú teórie o sexuálnej čistote. Aj horeuvedené Pavlove verše sú iba tie najlepšie odporúčania človeka, ktorý dozrel a vidí veci tak, ako skutočne sú. Ale Pavel spomína práve v súvislosti s manželstvom resp. partnerským spolužitím aj nejaké trápenie v tele. Týmto veršom rozumiem tak, že Pavel nám veľmi jemne hovorí iba toľko zo skutočnosti, zo skutočnej dane za manželstvo, (rodinu, deti) čo dokážeme uniesť! 

-   -   -

 Vraj to bol Napoleon Bonaparte, ktorý raz povedal: "Predtým, než dvaja ľudia vstúpia do manželstva, mali by aspoň 6 mesiacov bývať v spoločnej domácnosti." Ľudia boli poslaní na chvíľu bývať na túto planétu, aby sa naučili žiť, a keď toto umenie zvládnu, sú pripravení do večnosti. Mnohí budú musieť odísť do nižších svetov, lebo aj keď sú bohatí, väčšinou len vytvárajú ďalší dlh... Ale múdry kresťan by svetským bohatstvom aj tak nikdy nemal opovrhovať. Kto je veľmi múdry, tak by sa o zbohatnutie ani nemal pokúšať. Aj keď to tak nevyzerá, "Majiteľ" sveta a skutočný Kráľ nad svetom je Pán Boh! Chcieť si užiť z radostí, ktoré On, Ktorý je na jednej strane aj oslepujúcim Bohom sveta, tým obyčajným jednorázovým smrteľníkom na chvíľu ponúka, to býva pre človeka za vysokú cenu...

Ale ak Boží Syn Pán Ježiš Kristus nazýva obyčajných smrteľníkov priateľmi, nepočíta s nimi len na jedno použitie... Zas na druhej strane, ak kresťan po bohatstve túži, nesmie v sebe túto túžbu potláčať ani sa ju snažiť uspokojovať...   

Prichádza doba Božích Súdov, duchovné bohatstvo začína mať zrazu cenu nad zlato, len si ho nikto nebude môcť kúpiť - veď každý, kto naozaj chcel, mal čas hľadať a nachádzať.

Pamätáte si, ako rýchlo zmenila svet tá situácia takzvaného pádu dvojičiek 9/11 v New Yorku? Je to nebezpečné mesto ten New York, nebýval by som tam, a radšej by som tam ani necestoval! Na čo sa mohol spoľahnúť človek, ktorý tam býval? A na čo sa môže spoľahnúť človek, čo dnes býva na Zemi?

-   -   -

Čaša, vyliata na povetrie; nesmierne zemetrasenie; veľké mesto sa roztrhne; Babylon prijde na pamäť. Ľadovec.

 

"A siedmy anjel vylial svoju čašu na povetrie, a vyšiel veľký hlas z nebeského chrámu od trónu a povedal: Stalo sa! A povstaly hlasy a hromy a blesky, a povstalo veľké zemetrasenie, akého nebolo odvtedy, odkedy je človek na zemi, tak nesmierne veľkého zemetrasenia. A to veľké mesto sa roztrhlo na tri čiastky, a mestá národov padly. I veľký Babylon prišiel na pamäť pred Bohom, aby mu dal pohár vína prchlivosti svojho hnevu. A zmizly všetky ostrovy, a vrchy sa nenašly. A na ľudí padal z neba veľký ľadovec ako centy. A ľudia sa rúhali Bohu pre ranu ľadovca, lebo bola veľmi veliká."

Zjavenie sv. Jána 16:17-21

-   -   -