LEGÁLNE VRAŽDY POD ZÁMIENKOU ODOBERANIA ORGÁNOV

28.03.2019 19:22

Máme právo človeka recyklovať?

Orgány na transplantáciu sa odoberajú zo živého človeka. Aby sa to v lekárskych kruhoch nemuselo nazývať zabíjaním alebo vraždou, nazvalo sa to mozgová smrť. Veď ktorý lekár by chcel byť nazývaný zabijakom, či vrahom?

 

Vyspelé staroveké civilizácie (napr. Rimania, Gréci) opovrhovali národmi, ktoré obetovali deti, ale vražda slabších novorodencov bola podľa niektorých zdrojov u nich ticho tolerovaná. Ak by takéto civilizácie dožili dnešného veku, tak slabšie deti by sa zrejme nechávali odrásť, a najskôr by ich rozobrali na orgány! (preto tieto civilizácie zanikli, či upadli?!) 

Aj Michael Schumacher - po úraze viac nepoužiteľný gladiátor, ktorý by už ťažko mohol divákov pobaviť, by kľudne mohol v očiach plebsu rýchlo skončiť ako nedobrovoľný darca! Na papyrus pre spodinu by napísali: "Ešte aj po smrti urobil niečo pre štát, aký to dokonalý hrdina!" Ale to, že súhlas nedal, ani dať nemohol, je vlastne jedno, lebo takto máme všetci z toho aspoň niečo! Dobre sa to nazýva: ľudské zdroje! Čiže môžete z nich brať energiu alebo ich "vypnúť", teda ich legálne zabiť aj bez ich súhlasu?

Alebo keby v minulosti pre takéto prípady človek s odoberaním orgánov a s vlastným zabitím súhlasil, vtedy už máme právo ho zabiť? Prečo potom súdili kanibala, ktorý si dal inzerát: "Hľadám muža, ktorý by sa nechal dobrovoľne zabiť a zjesť." A ten porušený muž podobného idiota našiel, dohodli si stretnutie, tak ho zabil a zjedol!! Nie je eutanázia náhodou niečo nejako podobné? A čo je potom odoberanie orgánov zo živých ľudí, ktorí na to nemôžu dať súhlas? Keď potrebujeme dosiahnuť svoje, ukecáme rodinu, aby vraždu viac "nepotrebného" jedinca dovolila? (ak ste pri uzatváraní poistnej zmluvy súhlasili s odoberaním orgánov, v okruhu finančníkov sa odjakživa školí SÚHLAS NEDÁVAŤ, ODVOLAŤ! Ani rodina by podľa mňa o vás nemala rozhodovať ani po smrti, viac tu)

Pokiaľ je mozog poškodený, máme právo zabiť dospelého človeka? A v prípade nenarodených detí, pokiaľ plod pochádza hoci aj zo znásilnenia, máme právo zabiť počatý život? Nie je náhodou zločin znásilnenia malým trestom pre človeka, ktorý by bol za utrpenú ujmu násilia schopný zabíjať? Ak svet riadi Boh podľa vopred nastavených Vesmírnych zákonov, Ktorý vidí tieto tendencie v duši človeka, potom obeť a páchateľ sú vo svojom zmýšľaní veľmi podobné typy. Jeden môže vyzerať ako odporný starý recidivista, druhý ako nevinné mladé dievča. Obidvaja sú však pripravení kôli uspokojeniu svojich túžob aj zabíjať. Stačí trochu peňazí a možností, alebo vzťah s mafiánom, a "nevinné" dievča kôli svojej pravde bude ochotné požiadať aj o vraždu, ako to vraj napr. bolo u nejakej Aleny Sz... Smrť alebo vražda dospelého človeka vyvolá silné emócie, príbuzní vidia na smútočnom oznámení fotku a človeka, ktorého poznali, tu jednoducho viac niet! Zdá sa to byť zvláštne, keď napr. umrie sused, ktorého ste stretávali, že človek, ktorý tu bol, jednoducho tu zrazu neni! A ani keď na ulici zdiaľky vidíte podobnú tvár, či podobnú chôdzu, zacítite jeho voňavku, alebo začujete podobný hlas určite to nie je on!? Je to už asi rok, čo zomrel náš sused, a stále si na to akosi neviem zvyknúť! Nemôžem povedať, že by mi vyslovene chýbal, ale bol súčasťou mojej reality a od istého okamihu je tá realita definitívne iná!

V prípade zabitia nenarodeného človeka (interrupcie) asi takého pocity mať človek nebude! Ale nemôžeme sa tváriť, že to, čo zmyslovo nevnímame, neexistuje, ani sa zbavovať zodpovednosti, že veď nezabili sme, iba sme umelo prerušili tehotenstvo! Interrupcia ukončí vývoj človeka vonkajším zásahom, podobne aj eutanázia, a rovnako život ukončí aj odpojenie od prístrojov komatózneho pacienta! Sú to totálne zvrátenosti páchané pod zámienkou vedy, či ekonomiky!

Aha, veď by nás stál energiu a peniaze, museli by sme sa o neho starať, a kto to zaplatí? Tu širšie následky nikoho nezaujímajú? Keď vidím ťažko, naozaj ťažko psychicky chorého pacienta, pýtam sa v rodine na interrupcie, vraždy, či samovraždy. Neviem, či niekto robí takéto štatistiky*, ale v rodinách, kde sa nejakým spôsobom umelo siahlo na život, vidím u ľudí psychické choroby na vlastné oči ešte aj u tretej generácie! Je úplne jedno, že psychiater im zatiaľ nestanovil diagnózu, tie deti to majú v sebe! A tieto následky zaplatí kto? Koľko to všetko stojí? Koľko životov sa tým zničí a koľko utrpenia to prinesie jednolivcom aj celej civilizácii? Napríklad samovraždu otca je vidieť v bioenergetickom informačnom poli dcéry obykle veľmi zreteľne aj keď uplynú desiatky rokov. Ľudskými slovami povedané - jedná sa o deformácie určitých čŕt osobnosti následkom ťažkého hriechu. Bezpochyby podobné následky spôsobuje eutanázia či interrupcia. O pár generácii tu máme mŕtvu líniu ľudí, točiacich sa v problémoch, s ktorými by si bežný človek vedel rady, a dnes kôli tomu vymierajú rody či celé kontinenty. Nezávisí to ani od IQ, je to istý druh akoby samoprekliatia, istej ťažoby, niečo v nich im bráni v prekonávaní bežných problémov, príp. úplne normálne situácie vyhodnocujú alebo považujú za ťažké, obvykle čím vyššie IQ, schopnosti a blahobyt, tým paradoxne väčší problém! V žiadnom prípade by sa to nemalo riešiť neodborne u nejakých veštcov, ktorí to obvykle ešte zhoršia, je potrebný človek znalý duchovných zákonov. Nie hocijaký liečiteľ, nie hocijaký lekár, nie hocijaký psychológ! Je potrebný stupeň bibl. prorok, kňaz, či sudca - človek vidiaci a počujúci, človek schopný "vidieť" veci v celkových súvislostiach. Je zarážajúce, s akou odvahou si niektorí psychiatri či psychológovia myslia, že vedia - oni si len myslia, že vedia! Svojimi otravnými chorými jednosmernými statickými myšlienkami znásilňujú pacienta a snažia sa pretvoriť svet na svoj obraz! Paraziti živiaci sa slobodnou vôľôu a zbytkami energie dohasínajúceho človeka. Základom je u nich vzbudiť v človeku presvedčenie, že je nie porušený a musí sa napraviť, ale zariadiť, aby uveril lži, že má poruchu a že ostáva len permanentne sa liečiť! (Niečo ako zdôrazňovať potrebu naučiť sa žiť s novým obrovským mobilom, ktorý človeka úplne zotročuje až pohlcuje, ako keby ani neexistovala možnosť ho od seba odhodiť, lebo vraj taký je svet, bez mobilu to nejde - potom psychiatrickí pacienti radšej ani nehľadajú možnosť ako sa vyliečiť, keď tejto lži uveria! Takýto "mobil" dávajú psychiatri a psychológovia vám aj vašim deťom v podobe 100x opakovanej lži, že majú nejakú poruchu. Výkyvy v nálade a správaní - to sú prirodzené následky hriechu dieťaťa či skôr jeho rodičov, včasné varovanie pred blížiacou sa kolíziou. Nedá sa to riešiť liekmi či zmierením sa s hriechom - to je vypnutie varovnej kontrolky a doplatí na to aj psychiater aj rodič, aj taký psychológ) Nájsť medzi lekármi, psychiatrami a psychológmi (a veru dnes aj medzi liečiteľmi) skutočne duchovného človeka je požehnanie! Takých je dnes málo, ale keď hľadáte, určite v Čechách a na Slovensku nájdete aspoň jedného z nich. Obvykle nepracujú v bežných zariadeniach, alebo ak áno, tak vysoko nad ich rámec. Sú to vyslanci Svetla infiltrovaní aj medzi temnoty bežných nemocníc. Jediná veta, jediné slovo od nich, ak začne v temnej duši psychiatrického pacienta účinkovať, mení celý svet. Základom je pochopiť Vesmírne zákony popísané v Biblii a môžu pomôcť podrobne vykladané príčiny a súvislosti prípadu za prípadom z praxe v knihách S.N. Lazareva.

Ide o predovšetkým o zistenie skutočného celkového stavu človeka - duše (stanovenie Diagnózy) a o zmenu charakteru - teda o komplexnú liečbu a uzdravenie duše, t.j. hlbinných príčin chorôb a problémov, ktoré sa najprv objavujú v duši a neskôr sa prejavujú na mysli aj na tele. Vplyv na telo - byliny, zmena stravy, šport a pod. pomáha mysli a duši. Vplyv na dušu - modlitba, návšteva kostola, meditácia a predovšetkým pevné rozhodnutie žiť pre Krista, precítiť hodnotu Lásky a dať ju na prvé miesto nad ideály, svoju pravdu, svoje záujmy a dokonca aj nad spravodlivosť, nad poriadok, nad manželskú vernosť či svoju predstavu o dokonalosti, Amen. - - - už snaha žiť takéto zásadné rozhodnutie pomáha odstrániť príčiny blokácie duše na úrovni mysle či tela (choroby ako ochranné opatrenie a dokonalý varovný mechanizmus na záchranu duše nesmieme považovať za poruchu ani špinu, nesmú sa za každú cenu odstraňovať tabletkami a už vôbec nie očkovaním) Ak poznáte Pána Ježiša Krista - Lekára duší, ide o to, aby ste pochopili nasledujúce verše a aplikovali ich do praxe, vyzývajú na započatie a realizovanie celkovej zmeny mysle, tela i duše:

 "A Ježiš počujúc to povedal (im): Zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní. Lež iďte a naučte sa, čo je to: Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravedlivých, ale hriešnych ku pokániu."

- - -

↑ Pozn. Biblik: Pokánie gr. Metanoia=Zmena, celková Premena, ide doslova o Znovuzrodenie

-   -   -

*do týchto štatistík by bolo potrebné zahrnúť z určitých dôvodov aj siahnute si na život príbuzného v budúcnosti, t.j. po prepuknutí psych. ochorenia u člena vzdialenej rodiny. (napr. brata odvlečú na psychiatriu, za 5 rokov sa zastrelí jeho bratranec) Tam, kde je psychicky chorý pacient v rodine, je zvýšené riziko samovrážd aj u príbuzných, väčší predpoklad interrupcií aj ochota ku sterilizácii, čo je takisto nejaká forma blokácie života, blokácie budúcnosti, (v jemnejších vlnách sa to odráža na stave celého ľudstva, ale na blízkej rodine či v rode úplne evidentne) Z duchovného hľadiska to vyzerá tak, akoby sa rod, kde bol spáchaný nejaký ťažký hriech podvedomými krokmi sám pripravoval o budúcnosť! Lekár či psychiater by mal brať do úvahy rodinnú anamnézu nie iba jednorázovo a všímať si širšie minulé, prítomné aj budúce súvislosti. Skrátka raz za čas sa pacienta opýtať na nejaké neobvyklé udalosti v rodine. Neoceniteľné sú vlastné výskumy a štatistiky, pretože lekár by mal byť aj pozorovateľ, výskumník a vedec.

 
P.S.: článok o transplantáciách ako o pokusoch legalizovať vraždu dnes vyšiel aj na serveri svetlosveta.sk
pod názvom: PÁPEŽSKÁ UNIVERZITA: MOZGOVÁ SMRŤ JE LEN FIKCIA PRE ODNÍMANIE ORGÁNOV ŽIVÝM ĽUĎOM: