Lež nadarmo ma ctia učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. / But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. (SK, ENG)

18.08.2021 10:14

________________________________________________________

PODPORUJTE BIBLIK.SK, ĎAKUJEME! / SUPPORT Biblik.sk, Thank you:

Naše č. účtu / our Acc. No.:

SK8583300000002101425963

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

________________________________________________________

"Lež nadarmo ma ctia učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí." Matúš 15:9

"But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men." Matthew 15:9

"Ľudská bezbožnosť Bohu neuškodí, pobožnosť neprospeje. On sám dáva rozum a múdrosť. Káže Jobovi dúfať v neho." Job 35.kapitola

"Wickedness of the man will not harm God and religiousness is no advantage. Only God gives the truly understanding and wisdom. Commandment for Job from God: Trust and Hope!" Viac tu / More here: https://biblik.sk/news/ludska-bezboznost-bohu-neuskodi-poboznost-neprospeje/ (SK, ENG)

- - -

 

https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

V knihe Abd-ru-shin POSOLSTVO GRÁLU sa dozviete mnohé o doterajších náboženských lžiach, ktorými sú prešpikované VŠETKY známé náboženské organizácie vrátane Katolíckej cirkvi. (a je to aj prípad snáď aj úplne všetkých moderných kresťanských a náboženských spoločenstiev!) Členom týchto náboženských spolkov sa ponúka dosť lacná pohodlnosť bez práce:

Človek má len "prijať Ježiša, nechať si odpustiť hriechy a vojsť do raja." Miesto PRÍTOMNOSTI je život človeka v náboženskej organizácii orientovaný obvykle len na budúcnosť, čo je tiež strašnou chybou!

Nečudo, že sa celá stavba musí zrútiť, ak je postavená nesprávnom základe. Chýba jasné vedenie, Biblii väčšina ľudí nerozumie, ani tí, ktorí ju vykladajú. Náboženstvo vôbec nepomáha k šťastnejšiemu životu, ba skôr naopak! Je brzdou svetského alebo duchovného pokroku! (podobne ako moderná veda je skôr brzdou a hrozbou pre ľudstvo ako skutočným pokrokom) Neznamená to, že by sme sa mali náboženstvo snažiť vykoreniť, ale určite by sa ľudstvo a vážne hľadajúci človek mal snažiť poznať správny význam Učenia takého Majstra, akým bol a je Pán Ježiš Kristus. Biblia je v mnohom zastaralá a pre dnešného človeka niekedy ťažko pochopiteľná, ale v mnohom je Biblia stále veľmi aktuálna a niekedy zároveň aj úplne jasná a jednoduchá:

Napríklad názov 35. kapitoly Job:

"Ľudská bezbožnosť Bohu neuškodí, pobožnosť neprospeje. On sám dáva rozum a múdrosť. Káže Jobovi dúfať v neho." Job 35. kapitola Biblia Roháček:

https://www.biblik.sk/svata-biblia/

- - -

Čitatelia Biblie by mali mať záujem o Kristové Slová a takisto by mali mať záujem ich aj správne pochopiť. Preto teraz uvedieme zopár zaujímavých citátov z knihy Abd-ru-shin POSOLSTVO GRÁLU. Abd-ru-shin vyvracia náboženské bludy, jedným z týchto bludov ako "základná doktrína mnohých náboženských organizácií je to, že Pán Ježiš prišiel, aby tu za niekoho trpel, čím vraj mali byť odpustené ľudstvu hriechy."

Abd-ru-shin však označuje brutálnu vraždu Pána Ježiša ako jeden z najťažších zločinov ľudstva! Tento zločin zaťažil ľudstvo ešte viac!

-   -   -

- Cirkev alebo jej služobníci nemôžu ľudskej duši odňať ani prášok jej viny alebo dokonca jej odpustiť! Práve tak nesmie cirkev prehlásiť dušu za svätú.
- Cirkev svojim veriacim odníma duchovnú prácu a tým v nich podporuje lenivosť ducha.
- Ľudia môžu Bohu skutočne slúžiť práve len tým, čo v cirkvách neprišlo k životu: vlastným premýšľaním, samostatným skúmaním!
- Cirkevným obradom chýba prirodzenosť a slobodné presvedčenie, vedenie ako hlavná požiadavka pravej služby bohu!
- Príchod Ducha Pravdy (Utešiteľa) cirkev tiež popiera pretože zvestovania v Biblii považuje za opis známeho vyliatia sily Ducha Svätého.
- Ľudia, teraz stoja z údivom pred novým Slovom a mnohí z nich už nie sú schopní poznať, že prichádza zo svetlých výšin!
- "Široká a pohodlná cesta, ktorou sa vás cirkvi snažili dosiaľ klamať kvôli vlastným výhodám, je nesprávna! Táto hlásaním bludu o ľubovoľnom odpúšťaní hriechov neprivedie ku Svetlu!" https://abdrushin.szm.com/ars1.html

__________________________________________________________

↓   ↓   ↓  -   -   -   ↓   ↓   ↓

"Preto nikto neprišiel na správnu a samozrejmú myšlienku,

oddeliť od Božieho posolstva Kristovo pozemské utrpenie, ako celkom zvláštny dej. Uznať všetky osočovania, prenasledovania a mučenia ako najťažšie a najsurovejšie zločiny, akými v skutočnosti boli. Je to nové veľké bezprávie, ak sa zločiny považujú za nutné a skrášľujú sa!"

"Je to predsa tak krásne, namýšľať si, že má človek tak veľkú cenu, že až božstvo o neho zápasí, a berie všetky utrpenia na seba len preto, aby potom smelo človiečikovi ponúknuť čestné miesto v radostnej božskej ríši! Také je skutočné jadro tohto názoru, povedané drsne a bez obalu!"

"Ľudský duch mohol svojimi schopnosťami vytvoriť z pozemského sveta raj ako napodobeninu prvotného stvorenia! On to neurobil, a preto vidí teraz svet pred sebou tak, ako ho svojím falošným pôsobením pokrivil. V tom spočíva všetko! Nehaňte preto teraz v nesprávnej zmäkčilosti také významné dianie, ako je boj v prírode, ktorý nutne vyrovnáva ešte niečo, čo človek zanedbal! Neopovažujte sa svoju sladkasto zmyselnú zmäkčilosť označovať ešte slovom „láska“, do ktorej by človek tak rád zaradil svoje slabosti! Falošnosť a pokrytectvo musia sa trpko vypomstiť!

Preto beda ti, človeče, ty prehnitá zlátanina svojej namyslenosti! Ty karikatúra toho, čím si mal byť!" cit. z knihy Abd-ru-shin POSOLSTVO GRÁLU:

https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/