LIEČBA A PREVENCIA KORONAVÍRUSU / CURE AND PREVENTION OF CORONAVIRUS (SK, ENG) IMPORTANT PLEASE SHARE / DÔLEŽITÉ PROSÍM ZDIEĽAJTE (SK, ENG)

09.03.2020 21:53

IMPORTANT PLEASE SHARE / DÔLEŽITÉ PROSÍM ZDIEĽAJTE

-   -   -

Dr. Richard Cheng: VITAMIN C IS A NON-SPECIFIC ANTIVIRAL AGENT AND A POWERFUL ANTIOXIDANT, SAFE IN VERY HIGH DOSES, INTRAVENOUS VITAMIN C CAN TREAT PACIENTS WITH CORONAVIRUS; VITAMIN C ORALLY FOR PREVENTION:   Dr. Richard Cheng: Vitamín C je nešpecifický antivirotický agent a veľmi silný antioxidant, bezpečný aj vo vysokých dávkach, podávaný intravenózne môže vyliečiť pacientov s koronavírusom, užívaný ústami môže slúžiť ako prevencia:

https://www.youtube.com/watch?v=CvUejiNAm-w

 

Dr. ANDREW SAUL: VITAMIN C AS A CURE FOR ALL VIRUSES. ESPECIALLY DURING SARS* AND PNEUMONIA VITAMIN C MAY REDUCE DEATH AND SEVERITY:

* SARS - severe acute respiratory syndrome. It has been known for decades that vitamin c is absoutely essential for making the immune system work at all. extra Vitamin C makes the immune system works better

(12-24.000 mg intrav. / but orally only 200 mg may help - it's good prevention, even a small doses stops people from dying)

Dr. Andrew Saul: Vitamín C je možné použiť ako liek pri všetkých vírusoch zvlášť pri SARS a zápale pľúc môže podstatne znížiť úmrtnosť a zmierniť ťažkosti, už 200 mg ústami môže pomôcť, dosl. môže pomôcť ľuďom prežiť. Celé desaťročia je známe, že Vitamín C je absolútne nevyhnutný na celkové fungovanie imunitného systému, extra dávky Vitamínu C fungovanie imunitného systému ešte zlepšujú:

https://www.youtube.com/watch?v=g6HCrzGY2kM

 NOTE BIBLIK / POZNÁMKA BIBLIK:

My preferujeme prírodné vitamíny bez tabletovacích prísad. Ako prevencia je skôr vhodnejší prírodný vitamín C, syntetický podľa našich skúseností môže aj vyvolať ochorenie, resp. skôr pocit choroby!  We prefer natural vitamin C without additives. According to our experience synthetic vitamin C in high doses can make you feel sick.

 

- je zaujímavé, že vit. C, ktorý by mi mal vydržať niekoľko mesiacov som si objednal už pred dvoma týždňami! Náboženstvo, bdelosť a úprimná viera v Boha a Pána Ježiša Krista pomáhajú prežiť. Ak máte kontakt s Bohom, tieto resp. kritické informácie sa k vám môžu dostať oveľa skôr ako ich zachytí väčšina ľudí. Predpokladám, že vďaka Pánu Bohu som si opäť "spomenul na budúcnosť" / It's interesting I've ordered a large amount of natural vitamin C just two weeks ago. Religion, awareness and a true relationship with God through His Son Lord Jesus Christ ("Je suis" means in french: "I AM") helps you to survive. If you have contact with God, this information "from the future" you can receive in past. (as I believe I've received something from this article 2 weeks ago) Thanks to God you can simply "remember now something important from the future". I think this skills are natural, as you can remember critical information from past, you can remember something critical from the future.

-   -   -

IMPORTANT PLEASE SHARE / DÔLEŽITÉ PROSÍM ZDIEĽAJTE

 

 

THANKS TO / ĎAKUJEME: M.C. & www.tadesco.org