MALI BY BYŤ DROGY LEGÁLNE?

19.09.2018 19:58

Driev mŕtvy v hriechu, pod panstvom satana, teraz spasení milosťou v Kristovi.

"Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocností povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu jako aj ostatní. Ale Bôh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení - a spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi, aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili." Efežanom 2:1-10

-    -    -
 
Ak človek užíva drogy, môžeme povedať, že si zahráva s démonmi. Akiste mnohí užívatelia drog poznajú dni, kedy mali pri sebe veľké množstvo drog, ktoré nemohli spotrebovať, tak sa snažili nájsť niekoho, kto by im v tom pomohol. Ani chlapec, nazvime ho Ivan, nebol výnimkou. Bolo mu ľúto pervitín vyhodiť a keď ho mal pri sebe väčšie množstvo, musel si ho dávať každú chvíľu. Bol to strašný stav, ako mať samotného diabla pri sebe, ktorý až nevýslovne dotieravo žobronil o pozornosť a vyvolával nutkanie po trošičkách užívať drogu zas a zas, každú chvíľu si náš Ivanko musel šnupnúť... A diabol, pokiaľ vidí, že v človeku ešte ostala energia, snaží sa svoj zhubný vplyv urýchlene rozšíriť na ďalších ľudí. Dokonca aj Ivan stretával ľudí, ktorí mu zadarmo ponúkali drogy, len preto, že ich už nechceli mať pri sebe, vyhodiť prvotriedny materiál im bolo ľúto, ale chceli sa toho protivného diabla vo vrecku nejako zbaviť...
Čo zaseješ, to budeš aj žať. Tak ako Ivan kedysi rozdával drogy, neskôr stretával neznámych a niekedy aj veľmi bohatých ľudí, ktorí zadarmo z podobných dôvodov ponúkali drogy jemu. Keď sa ich opýtal "Prečo?" odpoveď znela: "Ja už to nechcem mať pri sebe!" "Reku to poznám," usmial sa Ivan, ale nikdy viac si drogu vďaka Pánu Bohu už celé roky nevzal.
 
Rozdiely v kvalite pouličného pervitínu sa pohybujú v úrovniach, kedy môže človek z hľadiska sily a čistoty niekedy nakúpiť aj viac ako 5 násobne silnejší pervitín ako obvykle. Sú to veľmi nebezpečné stavy, po "fuknutí" dvoch-troch dielov naraz, na ktoré bol Ivan zvyknutý, niekedy, ak zrovna nakúpil niečo silnejšie, skončil s ťažkou bolesťou v hrudníku a obrovskými problémami s dýchaním. Nemôžeme povedať, že by Ivan opovrhoval životom, ale radšej by zomrel, ako by si mal zavolať sanitku. Jeho kamarátov totižto po predávkovaní na 10 dní izolovali na psychiatrii a niektorým začali podávať syntetické drogy v podobe psychofarmák úplne legálne!
 
V minulosti, keď bol človek alkoholik a keď robil v opilosti bordel, pre ľudí bol jednoducho "sviňa ožratá". A dnes sú takíto ľudia vraj chorí! Podobne narkoman už dnes nie je "sviňa narkoman", ale má poruchu správania so škodlivým užívaním psychoaktívných látok. Akí úbohí sú ľudia, ktorí uveria tejto lži takzvaných odborníkov, v ktorej sa snažia udržiavať ich len preto, aby resocializačné zariadenia, ktoré sú dnes prakticky všetky v súkromných rukách, mohli z týchto ľudí ďalej profitovať namiesto drogových dílerov.
 
Ako je narkoman či alkoholik chorý? Aby pocítil Božské, akúsi ľahkosť, či trocha radosti zo samotného "Bytia", ide sa opiť alebo nadrogovať. Títo ľudia vonkoncom nie sú chorí, v podstate si chcú okamžite uspokojiť svoje potreby bez ohľadu na to, aké následky to prinesie v budúcnosti. Mal som možnosť pozorovať liečenie alkoholikov. Bolo to veľmi trápne. Do nemocnice medzi niekedy veľmi ťažko psychicky chorých ľudí príde alkoholik, ktorý je v podstate psychicky v poriadku a hrá sa na pacienta.
 
Vyslovená lož je mantra anonymných alkoholikov:
 
"1. krok: Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom, naše životy sa stali neovládateľné." https://www.alkoholici-anonymni.sk/o-nas/
 
Teda človek v rámci známeho fašistického hesla "100x opakovaná lož sa stane pravdou" musí uveriť, že je chorý a bezmocný, (prípadne uveriť, že má nejakú poruchu) ináč by okrem Pána Boha, modlitby a pôstu, (resp. úpravy životosprávy a snahy o čistotu myšlienok) nepotreboval žiadne liečenie ani žiadnu terapiu.
 
Bože Slovo, ktoré je Pravda, podľa môjho chápania Biblie hovorí, že agresivita voči sebe a okoliu,  (a tým rozumieme aj užívanie alkoholu a drog) sa u človeka vytvára a živí následkom hriechu a nesprávneho spôsobu myslenia:
 

"A Hospodin riekol Kainovi: Prečo si sa rozpálil hnevom, a prečo opadla tvoja tvár? Či, keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá? A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dveriach, a jeho túžba sa nesie po tebe. Ale ty budeš panovať nad ním!" Genesis 4:6, 7

-   -   -
 
V prípade narkomanov, na skupinách, kde sa ustavične bavili len o drogách, "ako odolať droge" či "ako žiť bez drogy", mnohí dostali chuť na drogy a išli si hneď po skončení protidrogového "liečenia", na ktoré dochádzali do nemocnice, nejaké vybaviť. Úspešnosť takzvanej protidrogovej liečby v štandardných zariadeniach odhadujem na úrovni okolo 2%. Iba 2% všetkých ľudí, ktorí kedy dostali príležitosť poznať Boha, sa jej chopia celým svojim životom. A bez poznania Boha nie je možné trvale prekonať charakterové vady a získať potrebnú energiu na trvalú zmenu charakteru a myslenia. Zmena samého seba je obvykle veľmi ťažká a namáhavá práca. Skrátka, ego nemôže byť oslobodené egom, to je potreba pochopiť! Človek potrebuje Boha ako rastlina Slnko, človek potrebuje Boha ako ryba vodu, človek potrebuje cítiť Božiu Lásku a oprieť sa o Ňu v každom okamihu, a najmä keď sa rúca ľudské.
 
Čo vedie alkoholika k pitiu a narkomana k užívaniu drog? Akási vnútorná prázdnota, častokrát aj uprostred bohatstva. V prvom rade je potreba nájsť v sebe pevný bod, naučiť sa oprieť o Boha v srdci, nie tak, ako Ho niekto chápe, ale nájsť Ho, takého, aký JE! Tu treba odložiť predstavy a Boha si nepredstavovať nijak, pretože Boha nie je možné pochopiť mysľou, akákoľvek ľudská predstava Ho do istej miery skúša vtesnať do určitej formy, preto by sme sa mali snažiť pochopeniu Boha mysľou vyhnúť a používať na Ceste k Bohu namiesto mysle a intelektu práve cit. To rovnako platí aj pri čítaní Biblie, preto Bibliu-Božie Slovo by sme sa mali snažiť nie iba prečítať, ale priam precítiť. No čo už, keď sa deti učia antropomorfizovať si Boha - ukazujú im Ho ako postavu, potom je to zložitejšie upustiť od naučených vzorcov myslenia. A práve deti je možné od malička učiť používať iné kapacity ako obmedzenú myseľ. U detí treba rozvíjať, podporovať a zušľachťovať v prvom rade ich dušu, a namiesto talentu a intelektu v prvom rade rozvíjať cit. Nemyslím zrovna meditáciou, ale je dobré učiť deti prejavovať v každej oblasti života najprv lásku k Bohu. (Ťažko to pôjde bez príkladu rodičov.) Aká krásna je modlitba úprimnej vďaky dieťaťa za obyčajné jedlo! Už dieťa si uvedomuje, že to obyčajné jedlo nie je len tak obyčajné, vôbec to nemusí chápať mysľou, ale cíti, že Boh musel vynaložiť obrovskú energiu na to, aby vôbec ovocie a zelenina, čo máme bežne na stole, vyrástli. Boh si úctu a vďaku zaslúži. Ak človek nemá úctu k Bohu, ako môže mať v úcte telo, ktoré v každom okamihu vytvára a oživuje Boh? Potom je ľahké užívať drogy, bez tohoto vedomia. Kresťan si nemôže myslieť, že jeho telo je jeho majetok! Kresťan sa má snažiť nie len o čo najlepšie spravovanie Bohom mu zvereného tela, ale rovnako si musí dávať okrem jedla a pitia pozor aj na to, čo si myslí a hovorí. Je to ľahké povedať, už ťažšie však realizovať, akési nestotožňovanie sa so svojim telom a so svojou mysľou, do istej miery ako herec na javisku, ktorý si uvedomuje, že každé predstavenie má svoj začiatok a koniec a že Boh je Hercom aj Divákom. Radou mladého katolíckeho kňaza: "Netreba to brať až tak vážne." či iný pokyn: "Uvedomiť si, že herec nemá roniť skutočné slzy ani sa nechávať uniesť skutočným smiechom."
 
MEDITÁCIA?
 
Psychicky chorí ľudia či užívatelia drog by podľa môjho názoru nemali meditovať vôbec, sú s tým spojené určité riziká. Ale čítanie Biblie je takmer bez rizika, teda pokiaľ má človek skutočne záujem niečo so sebou robiť. Ale dnes je meditácia v kruhoch takzvaných odborníkov propagovaná podľa môjho názoru paušálne. Bohužiaľ, mnohí z takzvaných odborníkov nemajú ani základný stupeň nezávislého pohľadu ani na svoju myseľ, čo je jedna z prevelikých Božích Milostí takmer pre každého skutočne hľadajúceho. Ťažko dnes rôzni odborníci "nazrú" na pacienta, či benefity meditácie v jeho prípade za riziká stoja, ale už deti v resocializačných zariadeniach dnes odborníci vyučujú autogénny tréning! Dokonca aj v prípade niektorých, ktorých ľudia považujú za duchovných učiteľov, postrádam istý stupeň skúseností a praxe. Ale globálne šarlatánstvo sa dennodenne bohužiaľ praktizuje aj na poli oficiálnej medicíny a vedy.
 
Legalizácia drog?
V žiadnom prípade!
 
Je pravdou, že súčasný stav, kedy vrecúško marihuany stojí 10 € vyhovuje drogovým dílerom a mafii. V minulosti sa konopa pestovala vo veľkom, naši rodičia a starí rodičia namiesto konopy občas používali makovice :-) Kto sa chcel sprášiť, sprášil sa vždy. Je zaujímavé, že takmer všetci naši rodičia a prarodičia mali skúsenosti s nejakými drogami, ale závislý nikto nebol, dokonca takmer všetci prestali aj fajčiť! Nie je treba zakazovať ani tabak ani alkohol, ale rovnako nie je potrebné legalizovať marihuanu a už vôbec nie je potrebné ľuďom zakazovať pestovanie konopy, nech by mala hoci aj 100% THC. Zakázať rastlinu tak ako ju Boh dal, je zvrátenosť, no marihuana pre "huličov" môže byť geneticky modifikovaná, čo v prípade outdoorového pestovania predstavuje riziko pre životné prostredie a v prípade konzumácie zároveň aj obrovské riziká pre užívateľov.
(Firma Monsanto si však vybrala Slovensko ako testovaciu krajinu pre GMO kukuricu, pretože nikto nevie, čo sa stane, keď rastlinu, ktorá v prírode nemôže vzniknúť zavediete do životného prostredia)
GMO rastliny by malo byť s určitými výnimkami úplne zakázané pestovať. Maďarsko, ktoré má zákaz GMO zakotvený v ústave je v tomto prípade príkladom pre svet. Aj bio-hulič by sa mal najskôr uistiť, že semienka jeho marihuany sú deklarované ako GMO free.
 
Trestné by malo byť drogy predávať. Ak máte na záhrade konopu, môžu vám ju zhabať a obviniť vás, ale zato v Kauflande kúpite oveľa nebezpečnejšie drogy. Napríklad kaktusy Lophophora Williamsii, z ktorého keď nám kúštiček spolužiak na strednej škole naložil po vyučovaní do malej fajočky, po dvoch šlukoch ani nikto nevedel ako doplachtil domov :-) A to sme všetci snívali, ako spolu pôjdeme do Amsterdamu. Dnes sa na coffeeshopy pozerám ako na 4. cenovú, predpokladám, že ak tam aj nejaký sporiadanejší Holanďan občas zájde, určite by nechcel, aby o tom niekto z jeho známych vedel. Môj kamarát dlhé roky pracuje v Holandsku. Tvrdí, že Amsterdam je bordel. V coffee shopoch je iba spodina a dôchodcovia z Anglicka. Za to v Amsterdame nielenže ľahko kúpite akúkoľvek drogu, v Amsterdame je na predaj všetko! Od marihuany, kokaínu, heroínu až po obchod s orgánmi či obchod s deťmi! V Amsterdame zoženiete všetko - všetko je na predaj, tovar, drogy, obličky a dokonca aj ľudské bytosti! Holandsko ponesie zodpovednosť za uvoľnenie mravov, aj za legalizáciu drog. Žiadny štát by si z Holandska nemal brať príklad, je to štát, kde experimenty s legalizáciou drog vôbec nedopadli dobre...
 

Keď sa chceme mať dobre ako štát, začína to vždy od jednotlivca a v prvom rade od nás kresťanov. 

Bratia a sestry, prosím vás modlime sa aj za kresťanov v Izraeli, sú to rovnako naši bratia, ktorí ľahko môžu prísť o krásnu zem - tú púšť, ktorá tak ako je napísané v Božom Slove - zakvitla - vraj sa to deje iba raz za niekoľko rokov. Možno vidíte ako diabli pod vlajkou Izraela zámerne provokujú okolitý svet a Rusko, s cieľom vyvolať zámienku na odvetný útok na Izrael. Nech teda každý kresťan, žid, či grék kráča po tejto ceste, aby mohol žiť vo svojej zemi v mieri:

 
"A tedy pozorujte, aby ste činili tak, ako vám prikázal Hospodin, váš Bôh; neuchýlite sa ani napravo ani naľavo. Po každej tej ceste, ktorú vám prikázal Hospodin, váš Bôh, pojdete, aby ste žili, a aby vám bolo dobre, a aby ste dlho žili v zemi, ktorú zaujmete do dedičstva."
 
-    -    -