MILÝ PRIATEĽ

15.03.2018 16:53

Mal som tú česť poznať pani, ktorej životným poslaním bolo šírenie Božieho Slova. Na prvý pohľad to bola obyčajná babka na dôchodku, ktorá žila vo svojej maličkej garsónske sama. Zo svojho dôchodku kupovala kresťanskú literatúru a rozdávala Biblie najmä medzi mladých ľudí. Nebola členom žiadnej organizácie ani kresťanského zboru. Táto svätá žena raz povedala:

"Plytký človek nemôže vyorať hlbokú brázdu!" 

K autorstvu svojich krásnych básní a hlbokých úvah sa nikdy nepriznávala, najskôr sama seba za autorku nepokladala, to čo písala, bolo iba písané ňou.

Predpokladám, že je autorkou aj týchto úžasných textov:

https://www.biblik.sk/news/krestan-a-televizia/

No dnes si dovolíme pre vás uverejniť niečo veľmi výnimočné. Tento na stroji písaný text som našiel v Biblii, ktorú mi darovala:

Milý priateľ !

Vezmi do rúk toto Božie Slovo a čítaj dovtedy, pokým nepocítiš vo svojom srdci túžbu po Bohu. Toto Slovo je jediným merítkom, aký máš a aký nemáš byť. Ak ho odmietneš, potom aj Ty budeš odmietnutý Jeho Autorom. Využi túto možnosť a nevyhováraj sa, že času máš málo. Zamysli sa, koľko času denne stráviš neužitočnými vecami. Neber to ako výstrahu, ale iba vrelé doporučenie od toho, kto v Pánu Bohu–našom Stvoriteľovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi–našom Spasiteľovi, našiel ten skutočný pokoj, radosť a štastie a vrele Ti tieto dobré veci odporúča. Prajem Ti pri čítaní požehnané chvíle a modlím sa za Teba.

Ak Ti dobrotivý Pán Boh pomôže z Tvojej neutešenej situácie, poďakuj Mu a hovor o tom ďalším, ktorí pomoc potrebujú práve tak ako aj Ty.

Nech dobrota a láskavosť prenikajú do tejto našej sebectvom porušenej spoločnosti aj cez Teba.

Ver mi, že toho nebudeš nikdy ľutovať.

Ďakujem Ti, že si neodmietol.

 

Všetci môžeme prísť do neba

- bez zdravia

- bez bohatstva

- bez slávy

- bez vzdelania

- bez krásy

- bez priateľov

- bez desať tisíc iných vecí

 

Ale nikdy nemôžeme prísť do neba

- bez PÁNA JEŽIŠA KRISTA !