MIND CONTROL: Dr. RAUNI KILDE (SK, ENG, DEUTSCH) / KONTROLA MYŠLIENOK: Dr. Rauni Kilde +AKTUALIZÁCIA 2x

04.01.2020 20:19

"Mind control means that there are devices that can take over your brain, they can made you mad, religious, they can make you homosexual, they can change everything in you." "So to protect ourselves from outside negative influence, No. 1 is AWARENESS - that you know this exists."

"Kontrola myšlienok znamená, že sú tu zariadenia, ktoré môžu prevziať kontrolu nad vašim mozgom, môžu vám vytvoriť hnev, šialenstvo, či urobiť vás pobožným alebo aj homosexuálom, môžu zmeniť vo vás čokoľvek..." "Takže, aby sme sa navonok mohli tomu brániť, č. 1.) JE - VEDOMIE, BDELOSŤ - UVEDOMENIE SI, ŽE TIETO VECI EXISTUJÚ."

Dr. Rauni Kilde about mind control / Dr. Rauni Kilde: KONTROLA MYŠLIENOK:

(ENGLISH, GERMAN + SK TITULKY)

https://www.youtube.com/watch?v=ekRLvWCbmvM

AKTUALIZÁCIA 1, 2 - doplnené:  Máme podozrenie že zbrane na kontrolu myšlienok sa používajú, ľudia sa častokrát cítia veľmi zle, vonku je počuť rôzne zvuky, oblačnosť sa formuje do pásov podľa nás to robí infraštruktúra inteligentného prachu rozprašovaná do vzduchu a frekvencie, ktoré púšťajú do atmosféry. Toto je svetový terorizmus, satanisti robia na nás experimenty a musíme sa brániť! Ak sa vlády tvária, že chemtrails neexistujú a tieto veci ignorujú, sú to kolaboranti a nepriatelia, je mi jedno aký má vláda program, ak toto bude pokračovať, život tu bude úplne neznesiteľný. Ešte môžete urobiť aspoň niečo, a platí to rovnako pre jednotlivca ako aj pre všetky médiá. Denne majú mať úrady kôli chemtrails tisícky listov/mailov, má byť podané tisíce trestných oznámení, politici sa majú báť ľudí, ktorých sa tvária, že zastupujú! Vaša ľahostajnosť alebo povrchnosť vo veci chemtrails je hrubá ignorácia a hazard so životom, a vaše ticho pred úradmi, Políciou a politikmi je súhlas pre globálny holokaust. Ak budete ticho, dávate tak tichý súhlas s globálnym holokaustom.

 

ENGLISH: We think the mind control devices are using worldwide. Some days many people are feeling very bad, we can hear strange sounds from outside, clouds are shaping to stripes. We think this is caused by spreading  smart-dust  from chemtrails in combination with some frequency weapons like HAARP or something. Anyway, this is world terrorism, some demonic entities are doing experiments on us and we have to defend ourselves! If your government is ignoring chemtrails, they are colaborants and enemies, I don't take care about their party platforms, if this global crimes will continue, our life will become soon completely insufferable. Your silence means "yes" to global extermination program! It's too late now for politicians after almost two decades of spraying chemicals onto us telling us they were just fighting against climate changes! Somebody is trying to kill us spraying toxic polymers, and what did your politicians, meteorologists and Police? They will be judged, by our laws or by God's Law, but for sure they will take responsibility for these crimes soon!

Takéto masové postupne sa zintenzívňujúce a dnes už prakticky každodenné rozprašovanie chemikálií do ovzdušia považujeme za pokus o globálny holokaust. Je našou povinnosťou zistiť, aká je skutočne situácia, urobiť si vlastný výskum a našim politikom a úradníkom klásť otázky / We consider this as an attempt for global holocaust. Our duty is to do our own research, not to believe something or someone outside! You have to collect the evidence and take responsibility for your conclusions. Than write your politicians, Police, bureaus and ask questions. Do your duty, if they will do their own duty or not, God will judge them!