MODLTIBA MAJSTRA ECKHARTA

03.12.2020 10:16

"V pravej poslušnosti sa nesmie vyskytnúť nijaké "ja chcem alebo tak" ani "to alebo ono", ale len dokonalé odovzdanie všetkého tvojho. A preto tá najlepšia modlitba, ktorú sa človek môže modliť, nebude ani "daj mi túto cnosť a tento spôsob", ani "daj mi Pane sám seba alebo večný život", ale vždy len "Pane, nedávaj mi nič, leda to, čo chceš, a učiň, Pane, čo a ako chceš akýmkoľvek spôsobom". Takáto modlitba prevyšuje prvú tak, ako nebo prevyšuje zem."

"Kto prosí Boha o to či ono, prosí o zlo a prosí zle, pretože prosí o opak dobra a opak Boha a modlí sa o to, aby sa mu Boh odoprel." A Boh miluje duše a nie vonkajšie skutky." Zdroj: ZEMAVEK December 2020
- - -

Majster Eckart z Hochheimu (1260-1328) bol obvinený z kacírstva, vďaka tomu, že zomrel, konca inkvizičného procesu sa nedožil, teda sa vlastne len tým, že zomrel, zachránil sa pred inkvizíciou, ktorá bráni pravde až dodnes.

- - -

Poznámka Biblik: Stále sú to tí istí, ktorí sami seba a svoje vlastné teórie vyhlasujú za najsvätejšie a spásonosné, ale vždy, keď príde skutočný prorok a Boží posol, chcejú ho zabiť a obviňujú z rúhania a kacírstva, teda z toho, čo robia oni sami. Pravdepodobne tieto satanistické špiny sa už dávno infiltrovali na túto Zem a určitým spôsobom ovládli snáď každé organizované náboženstvo, sú to najskôr oni, kto v staroveku vyžadoval krvavé ľudské obete aj vraždy detí. Oni sú živí vyžarovaním utrpenia a prelievania krvi. Na najvyšších miestach mainstreamovej cirkvi demoštrujú démoni svoju moc už otvorene:

SATANIZMUS V SR, ČR A U NAJVYŠŠÍCH PREDSTAVITEĽOV KATOLÍCKEJ CIRKVI:
SATANIZMUS V SR, ČR A U NAJVYŠŠÍCH PREDSTAVITEĽOV KATOLÍCKEJ CIRKVI

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/satanizmus-v-sr-cr-a-u-najvyssich-predstavitelov-katolickej-cirkvi/
 
Osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom je pre nich veľmi nebezpečný: