MOJE SKÚSENOSTI S AUTOPATIOU / MY EXPERIENCE WITH HEALING METHOD OF AUTOPATHY (SK, CZ, ENG)

09.01.2020 19:07

ENGLISH: At first please translate and understand our article bellow, for further information read Autopathy Handbook here. Please note, we don't exactly know, how this method works, we publish our personal observations and experience.

-   -   -

 

Moje skúsenosti s autopatiou

Asi tri mesiace som mal možnosť testovať sám na sebe metódu autopatie. Ide o metódu na základe homeopatického riedenia, kde sa napr. zo sliny urobí prepárát. V praxi to funguje tak, že máte špeciálnu autopatickú fľaštičku, do ktorej napľujete, pridáte trošičku upravenej vody (bez chlóru) a po dobu cca 30 sekúnd varíte vo varnej banke. Po takomto prevarení, či skôr „sterilizovaní“ vzorky začnete banku s preparátom preplachovať, či skôr vyplachovať (video tu) určitým množstvom vody napr. 3 – 9 litrov (odp. filter DIONELA, alebo pramenitá voda Rajec, príp. iná nebublinková nechlórovaná voda) No a posledná kvapka, ktorá zostane vo fľaštičke, tú si rozotriete na čelo v mieste medzi obočím. (kôli čistote preparátu by do prípravnej miestnosti (napr. kuchyňa, kúpeľńa) okrem toho, komu je preparát určený, nemal nikto najmenej 2 hodiny vstupovať. Teda, ak robíte preparát pre seba, najmenej 2 hodiny by nikto okrem vás nemal vstupovať na miesto prípravy. Ak robíte preparát pre inú osobu, dbajte na čistotu odevu a o celkovú vonkajšiu aj vnútornú čistotu a používajte rúšku)

Zaujalo ma, aký prudký efekt má táto metóda. Odrazu boli moje koncentračné schopnosti ako po roku intenzívneho tréningu, moja vitalita a životná energia stúpla ako keby som požil nejakú stimulačnú drogu, a cítil som sa naozaj vynikajúco. (V budúcnosti táto metóda bude možno braná normálne ako doping a pred športovým výkonom zakázaná) Túto metódu som vykonával 1x do týždňa, obvykle v nedeľu ráno. V nedeľu som sa mal super, ale po čase už v pondelok bolo cítiť pokles životných síl. A z pretrvávajúcou dobou vykonávania autopatie bolo potrebné na dosiahnutie rovnakého efektu zvýšiť riedenie, čo je vlastne zvýšenie dávky. Podľa mňa v tele po takejto metóde musí dochádzať aj k fyzicky merateľným zmenám. Je úplne jedno, že vyskoko riedený preparát neobsahuje žiadne merateľné množstvo nejakej účinnej látky, homeopatia a teda aj autopatia má nepochybne svoje účinky.

Moja teória je, že stimulácia organizmu napr. drogami (kokaín, amfetamíny, kofeín, nikotín a pod.) nie je vyvolaná samotnou drogou – aby ste ma rozumeli správne, keď užijete stimulačnú drogu, nie je to tá droga, ktorá vás povzbudí! Stimulačné drogy, medzi ktoré radíme aj kávu a cigarety pôsobia na uvoľňovanie jemnej energie. A podľa mojej teórie množstvo tejto energie má človek pevne stanovené. Teda kofeinista, nikotinista alebo narkoman si kôli energickejšiemu dnešku vyplytváva budúce rezervy, ináč povedané, spaľuje zajtrajšie drevo. (Dávalo by to zmysel, prečo sa napr. fajčiari dožívajú menej, sú ustavične aj niekoľkokrát denne stimulovaní na výdaj jemnej energie, čo sa zákonite musí odzrkadliť) Po skúsenostiach s autopatiou sa nazdávam, že táto metóda pôsobí v niečom podobne ako stimulačné drogy. Po vykonaní autopatie som zrazu nemal problém pohybovať sa v blízkosti elektromagnetických polí, ktoré ináč neznesiem (Wi-Fi, mobily a pod) Dokonca ani po sedení za počítačom ma vôbec neboleli oči, hovorím si, no to je super, ak by som mohol takto fungovať. Aj na druhý deň ešte nejaký efekt pretrvával, ale už bol slabší. Lenže časom bolo treba zvýšiť dávky (množsto riedenia), pretože po čase už nasledujúci deň po autopatii začalo byť všetko ešte oveľa horšie.

Záver: metóda autopatie môže pomôcť ľuďom, ale je to niečo za niečo. Môže posilniť fyzický a psychický výkon, čo sa môže hodiť pre krízové situácie, ale treba pochopiť, že v nasledujúcich dňoch bude za to požadovaná daň. Tento článok sú moje subjektívne pozorovania a skúsenosti s autopatiou, ktorú by som bol možno ochotný pre nejaký výnimočný deň použiť (napr. ak by som na dlhšiu dobu išiel do miest s vysokou EM radiáciou, alebo pre vážne chorého pacienta) ale ináč bežne radšej riskujem bolesti hlavy, bolesti očí a nespavosť, ako by som mal vykonať autopatiu. Konkrétne presne neviem, ako táto metóda funguje, opisujem iba svoje subjektívne pozorovania  a na základe nich robím závery. Istotne viem, že táto metóda funguje a bol by som pri jej nasadzovaní a rozhodovaní či ju vôbec vykonávať veľmi opatrný! Je pravda, že 3 mesiace sú veľmi krátka doba, expert na metódu autopatie trval na tom, aby som ju vykonával ďalej, ale vedľajšie účinky, t.j. pocit úbytku energie v nasledujúce dni po autopatii začali byť tak výrazné, že sa nedalo vôbec pracovať. Ak by som to mal subjektívne popísať, moje biopole bolo po autopatii narušené ako deň po užití dávky alkoholu, myslím to takto: ak by som si dal alkohol, na druhý deň by som mal problém pracovať s počítačom, žiarenie obrazovky by bolo neznesiteľné a bolesti očí veľmi silné. Ak by som nič nemal na starosti a nikam by som necestoval, možno by som autopatiu vykonával dlhšie.

Článok o autopatii nájdete aj tu:

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film/

bližšie informácie o autopatii v knihe Autopatická svépomoc tu

a na stránke www.autopatie.cz

ĎAKUJEME / THANKS TO: Mgr. Jiří Čehovský, Miro, MUDr. Jan Palouček