MUSIC, TALENT & INSPIRATION: CRISS ON STRINGS (SK, ENG)

12.01.2022 12:53

"IF IT SOUNDS GOOD, IT IS GOOD!" Yngwie J. Malmsteen, world top guitarist

Ak to znie dobre, je to dobré!" Yngwie Malmsteen, jeden z najlepších gitaristov sveta
-   -   -

Today girls are trying to make themselves catchy by putting shits into their noses and tatoos. They miss something inside, they try to highlight their outer look... You don't put sticky labels on Ferrari and royal limousine, so why somebody makes a decision to waste his body with tatoos? Ok, let's go rockin', who will find a girl today with such feel? Maybe not enough powerful for perfect bends, but her feel is amazing. And that sound of Telecaster - yummiiiiiiiii :-)

Criss On Strings:

90s TV series - Melrose Place & Beverly Hills 90210

Poznámka Biblik: voľný prekl. angl. horeuvedeného textu: Dnes sa dievčatá snažia zaujať tým, že si dávajú kadejaké sračky do nosa, do uší a tetujú sa. Chýba im to pravé ženské vyžarovanie, ktoré by malo tak nežne vychádzať zvnútra. Nakoľko to nemajú, pretože majú buď minimálne, nedostatočné alebo úplne žiadne smerovanie k niečomu Vyššiemu, snažia sa túto biedu prekryť tak, že ničením svojho tela zvýrazňujú vonkajší vzhľad. Tetovanie a piercingy sú ničenie tela, akupunktúrne body nepoznáte, rovnako ako zloženie atramentu, ktorý preniká do tela cez pokožku. Okrem iného, ani na Ferrari a krásne limuzíny sa nedávajú nálepky! Tak prečo si prznia niektorí svoje telá tetovaniami? Ok, poďme k hudbe: Kde dnes nájdete dievča s takýmto citom? (ang. cit - feeling) Možno ešte nie je dosť silná na úplne perfektné bendy (vyťahovanie strún o 0,5, o tón aj viac) ale jej cit je prosto úžasný! Nádherné! A ten zvuk jej Telecastera (typ gitary Fender) tak to je niečo!
-    -    -
something for Ibanez lovers and desire of all musicians, or a call of the heart of an artist / niečo pre milovníkov Ibanez a túžba každého hudobníka, alebo zvolanie srdca umelca:
 

"KEEP ON ROCKIN' IN THE FREE WORLD!"

G3 Live in Denver

https://www.youtube.com/watch?v=UgSbeH_FPuE&t=1h10m3s