NA ROSTASA VYPÁLILI OBVINENIAMI Z EXTRÉMIZMU (AKTUALIZÁCIA 1x)

21.10.2019 12:38

"Lebo vy ste sa, bratia, stali nasledovníkmi cirkví Božích, ktoré sú v Judsku v Kristu Ježišovi, lebo aj vy ste pretrpeli to isté od svojich vlastných súkmeňovcov ako aj oni od Židov, ktorí aj Pána Ježiša zabili aj svojich vlastných prorokov aj nás prenasledujúc vyhnali a Bohu sa neľúbia a sú protivní všetkým ľuďom a bránia nám hovoriť pohanom, aby neboli spasení, aby vždycky doplnili svoje hriechy, ale náhle prišiel na nich hnev Boží ku koncu." 1. Tesaloničanom 2:14-16
-   -   -

Na šefredaktora mesačníka ZemaVek Tibora Rostasa minule diabli prišli so samopalmi: https://www.biblik.sk/news/so-samopalmi-na-rostasa/

Dnes na neho vypálili s obvinením s extrémizmu:

https://www.infovojna.sk/article/prokurator-podal-obzalobu-na-sefredaktora-zem-a-vek-za-extremizmus

Podľa nás prvoradým cieľom "nedotknuteľnosti" nejakých židov je to, aby ich spoločnosť nedávidela, čo v bývalom nacistickom Nemecku dalo zámienku k holokaustu, ktorá bola bohužiaľ oprávnená spravodlivým hnevom Nemcov, ktorí židovskú pliagu čo podobne ako dnes aj vtedy šírila zvrátenosti, satanizmus a homosexualitu, a ľudia to viac nemohli zniesť:

AKTUALIZÁCIA 1: Ak by sa Hitler nebol púšťal do Stalina, možnože by mu robenie poriadku aj prešlo a bol by aj on jeden z veľkých štátnikov, čo pozdvihli svoj národ, pretože Stalin takým štátnikom bezpochyby je! Keď Rusi stavajú pamätníky Stalinovi, maďari Hortymu, taliani Mussolinimu, Slováci nech hrdo stavajú pamätníky Tisovi - nášmu prvému slovenskému prezidentovi a veľkému štátnikovi! Tisovi by mali ešte aj židia stavať pamätníky, nebyť Tisa, odvliekli by ich preč ešte oveľa viac. Bez Tisa by sme boli protektorát, tak ako sme dnes s našou proeurópskou vládou! Tiso fašizmus nemiloval, ale novodobí fašisti radšej milujú európske hodnoty, lebo ich vlastný prospech je im viac ako láska k Bohu a národu, morálka a česť! Proeurópska vláda je prostitútka, ťažko sa vzoprie tým, ktorí chodia na nej orať - zaplatia jej a takto si každý môže uspokojovať svoje potreby a robiť vlastné kšefty - dočasu!
V histórii sa pogromy na židov diali vždy, keď vlastne sami k tomu dali zámienku: Opustili svojho Boha, nerešpektovali Jeho Prikázania a stávali sa tak podobní hovädám. Pretože moc, peniaze, múdrosť, schopnosti a materiálny blahobyt povýšili nad najvyššie Prikázanie: "MILOVAŤ BUDEŠ HOSPODINA, SVOJHO BOHA, CELÝM SVOJÍM SRDCOM A CELOU SVOJOU DUŠOU A CELOU SVOJOU SILOU!" (Dt.6:5) Teda hlavným cieľom akejsi nadradenosti židov, ktorá sa dokonca presadzuje legislatívne, je vyvolávať nenávisť v spoločnosti, z čoho sa diabol veľmi teší - jednak má zámienku prenasledovať tých, ktorí "zhltli" jeho primitívnu návnadu a nakoniec ho povolajú aby vykonal Božie tresty aj nad samotnými židmi, ktorí keď sú chránení legislatívne, spoluvytvárajú novodobý fašizmus. Na židoch naprieč celou históriou vidíme, kam vedie nedodržiavanie Božích Prikázaní. A čím viac rastie bezbožnosť, tým rýchlejšie sa blíži národ alebo svet k pádu.