NAJDÔLEŽITEJŠIA SPRÁVA PRE SVET

17.05.2018 17:09

 

"A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista." Ján 17:3

-

-  -  -

-  -  -  -  -  -  -

 

Ľudia pozerajú správy, vyhľadávajú čerstvé aktuálne informácie, aby mali prehľad. Ľudstvo trávi čas povrchnými zábavami, počúvaním primitívnej hudby, sledovaním úbohých programov a falošných správ. Márnia svoj čas, bývajú neštastní, obvykle až potom, keď človek klesne na samé dno, začína hľadať Boha. A keď Ho poznáva, zisťuje, že život je  jednoduchý a krásny. V Svätej Biblii čítame celé životopisy generácií, v ktorých ľudí trápili úplne iné problémy, ako má väčšina z nás. Niekedy oveľa vážnejšie ako tie naše, kráľom išlo takmer ustavične o život. Z duchovného hľadiska na našu dušu podobne ako na Dávida striehol Saul, na veriacich striehne satan. Ale niekedy aj králi mali rovnaké problémy ako máme my. Svätá Biblia je náhľad do života celej civilizácie. Pohľad na život Božím okom. Dáva človeku možnosť vytušiť karmické súvislosti nekonečného koberca Života, v ktorom ľudský život je jediným vláknom a celý vesmír jediný uzlík. Jeden ľudský život, nech je akýkoľvek, je jednou epizódou zo seriálu, ktorý ako celok je nepredstaviteľne krásny. Čiastočný podiel na tomto celku má aj každý človek. Pán Ježiš Kristus inými slovami hovorí: Čo zaseješ, to zožneš (Matúš 7:2, v Starom Zákone doslovne Oko za oko, zub za zub (Leviticus 24:20)

Čo zaseješ, to zožneš, to v žiadnom prípade neznamená môžeš zožať! Jednoducho ak nasadíte pšenicu, nemôžete čakať, že vám z toho zrna vyrastie jabloň! Nie možno zožneš, čo si zasadil, ale zožneš to úplne iste. Je strašné poznať Vesmírny zákon! Ale ešte horšie je Ho nepoznať! Ľudia čo sadili pšenicu potom odchádzajú nahnevaní a s plačom, keď prídu na pole s košíkmi a rebríkom súc nachystaní na oberačku. Či chcú či nechcú, musia namáhavo ručne trhať klasy pšenice a stáva sa, že zrazu silno nenávidia všetkých, ktorí na svoje polia prišli s kombajnmi, či začnú nenávidieť úplne všetkých ľudí a nadávajú na Boha a na celý svet. Zrazu dáva zmysel aj to, prečo väčšina ľudí má hypotéky na krku a v podstate sa stali otrokmi na poli nútenej práce. Aj o takú prirodzenú vec, ako je vlastný dom musia chodiť žobrať k židovi. Svoju mladosť, silu, talent a celý svoj potenciál premárnili kôli hmlovému oparu, obvykle kôli marihuane, alkoholu, automatom, alebo tí "umiernení" kôli diskotékam či krčmovému posedávaniu pri pivku. Spoločné črty: Nevedeli si v živote stanoviť hlavný cieľ - Kráľovstvo Nebeské. A väčšina z nich bohužiaľ nemá pevne stanovené ani žiadne svetské ciele, kto by sa potom divil, že takí ľudia vždy všetko chcú a nemajú nič. Ak ich v živote postihnú nejaké nešťastia, stávajú sa buď príliš zatrpknutými, alebo príliš pobožnými, aj takto si pred sebou ospravedlňujú svoje bdenie v povrchnosti. Bdieť znamená hľadať skúmať, nie iba slepo prijímať či naopak tupo odmietať.

Primitívne duše sa pýtajú - kde je Boh, keď toto všetko dopustí, prečo nezasahuje? Krosná nekonečného Vesmírneho koberca stále pracujú, na pochopenie, či skôr vycítenie rozsahu je takmer nevyhnutné meditovať, ako pomôcka je k tomuto účelu Svätá Biblia veľmi vhodná. Odkedy vie človek čítať, základné učenie by sa malo byť ako meditovať nad Bibliou. Rozvíjanie iba rozumových a intelektuálnych schopností bez súčasného rozvíjania citu je hazard s piliermi civilizácie a rozvrat sa už dnes robí cielenie a pod dohľadom odborníkov!

-   -   -

Akoby Prvé a posledné Slovo od Pána Boha: Poznajte môj Zákon! Potom, keď človek medituje nad Bibliou a v Biblii číta  "  Báť sa Boha  "  všetko nadobúda iný význam. Akýsi strach, lepšie povedané bázeň padne na človeka, ktorý vytuší prácu Vesmírnych krosien. No zároveň aj nádej, pretože Posolstvo Pána Ježiša Krista - Jeho evanjelium - to je tá najdôležitejšia správa pre svet! On neprišiel na Zem založiť nové náboženstvo, On aj Pilátovi povedal, načo prišiel:

"Vtedy mu povedal Pilát: Teda si ty predsa kráľ? Ježiš odpovedal: Ty dobre hovoríš, že som ja kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedoctvo. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas." Ján 18:37

-  -  -

Akí úbohí sú ľudia aj vedci, ktorí sa Kristovým posolstvom nikdy nezaoberali! Svet, a každý človek, nech by bol jeho život akokoľvek zničený, má ešte nádej! Dokonca aj u vrahov, ktorých za vraždu nepochybne čaká smrť, pôsobením Božej Milosti na Vesmírnych krosnách utkaná zákonitá smrť, môže sa obrátiť v šťastný a dokonca večný život! Život za život - predsa, pokiaľ by bolo v moci človeka vzkriesiť mŕtveho, aj vrah by mal ešte nádej! Aj vrah, ktorý sa obráti k Pánovi Ježišovi Kristovi, na základe Kristovho evanjelia môže aspoň jedna stratená duša nájsť znova život, čo i len jeho vlastná! Ináč by naveky zahynula ako nezdravé semeno, takto môže večne žiť v Kráľovstve nebeskom, čo je miesto, ktoré nemá žiadne geografické súradnice! JE - EXISTENCIA, VEDOMIE, LÁSKA. Bytie nad nekonečným Vesmírnym kolobehom života a smrti! Evanjelium Pána Ježiša Krista dáva človeku možnosť prikryť sa štítom Ježišovej Krvi a s Jeho Silou ustáť strašnú vlnu spätného pôsobenia vlastných myšlienok a skutkov, a to ešte pri takejto strašnej záplave dokonca ostať niekedy aj suchý! A namiesto zákonitej odplaty ešte aj ďalej žiť v pokoji a mieri! Tak veľká je Božia Milosť! Ľudia touto Milosťou opovrhujú, sú to tí, ktorí hovoria, že veď oni žiadne hriechy nečinia. Ich hriech je aj ich nezáujem poznať Boží Zákon, a takíto ľudia bez hlavy si ešte často krát hovoria hlava rodiny! Ak by sa aspoň raz našli odvahu sa na seba z tohoto Božieho pohľadu pozrieť, striaslo by ich od strachu! 

"Nechajte ich; sú slepými vodcami slepých. A keď slepý povedie slepého, obidvaja padnú do jamy." Matúš 15:14

-    -    -

Ako civilizácia sme niekde urobili chybu! Hrozí nám zánik, úplná katastrofa. Ak sa rýchlo nenavrátime späť k Bohu - k láske a prirodzenému uctievaniu jediného Boha a Jeho zákonov, neostane po nás ani prach! Ako rodičia sme mnohí vôbec nebrali do úvahy oboznámiť svoje deti s posolstvom Biblie! Dokonca aj tí, ktorí si hovoria kresťania a chodia do kostola, väčšina z nich Bibliu nikdy ani raz neprečítali! Svätá Biblia je vyslovene protináboženská kniha! Odsúva učenie mnohých cirkví a náboženských organizácii ako vyslovene protibiblické! Bohužiaľ vo Svetle Svätej Biblie by neobstálo ani učenie katolíckej cirkvi. Jednoducho právo odpúšťať hriechy sa nedá získať nejakým rituálnym vysvätením. Nemá na to nárok nikto, kto od Pána Boha nedostal poverenie! Ak Pán Boh dá tomuto sa budeme bližšie venovať v zajtrajšom článku. Tí z vás, ktorí máte doma Bibliu, prosím vás otvorte ju ešte dnes a začnite pomaly podrobne študovať Evanjelium podľa svätého Jána. Jánovo evanjelium iné ako ostatné evanjeliá. Svätý Ján, najvernejší učeník Pána Ježiša Krista, ktorý tak miloval Pána Ježiša, že bol jediný ochotný s Ním ísť aj na smrť! Svätý Ján vysvetľuje veci do hĺbky. Evanjelium podľa svätého Jána - online tu: https://www.bible.sk/sk/rohacek/jan/1

Každý z nás má možnosť podrobným štúdiom Biblie ukončiť vládu bezbožníkov, ktorí okrádajú národ a hovoria si vláda! Svätá Biblia je veľmi nebezpečná kniha pre katolícku cirkev, jehovistov a všetky sekty, rovnako ako aj pre každú svetskú vládu! Zmeniť svet môžete aj vy. Aj dnešný deň volíte - pozri 2.Kor. 6:2) Prajeme sebe aj vám a môjmu bratovi, ktorý má dnes narodeniny, nech v každodenných voľbách zvíťazí každý aspoň sám nad sebou!

-   -   -

"Lebo sa kradmo bočnými cestami votreli niektorí ľudia, dávno vopred zapísaní k tomu odsúdeniu, bezbožníci, ktorí obracajú milosť našeho Boha na nestudatosť a jediného samovládcu Boha a nášho Pána Ježiša Krista zapierajú." Epištola sv. Júdu 1:4