NEBEZPEČNÍ FANATICI, ROZUMÁRI A MATERIALISTI (+Poznámka Biblik, Doplnené + pár slov o homeopatii a alternatívnej medicíne)

28.04.2021 08:58

"Kto spustošil tento svet a priviedol ho do záhuby? Boli sme to my, slušní ľudia, ktorí dodržiavame Desatoro Božích Prikázaní a zo všetkých síl sa snažíme včleniť do zákonov stvorenia? Alebo to boli nebezpeční fanatici a devianti rozumári a materialisti?"

KTO SPUSTOŠIL TENTO SVET A PRIVIEDOL HO DO ZÁHUBY?

ŽIADNY ČLOVEK NEMÁ BYŤ NÚTENÝ K ZMENE SVOJEJ VÔLE:

Viac tu: https://pravelidstvi.cz/index.php/clanky/18-pavel-krajicek/1261-nebezpecni-fanatici-rozumari-a-materialiste

Poznámka Biblik: Vírus sú v skutočnosti satanisti-ľudia, ktorí uctievajú smrť a propagujú kultúru smrti, sexu bez lásky, pôžitkárstvo a rôzne gender a iné v princípe deštruktívne ideológie. Normálny človek, ktorý chce vôbec žiť, cíti potrebu nevyhnutnosti života v rámci Božích zákonov a bude sa snažiť byť šťastný vo Vesmíre, ktorý stvoril Boh.

Luciferiáni majú možnosť vytvoriť si antikozmos, čo sa podľa niektorých informácií (napr. dielo Daniila Andrejeva) aj robí. Ako vidíte, to čo sa deje na Zemi - rozprašovanie chemtrails, nútenie nosiť trápne rúška, chodiť na nebezpečné testy a nútenie podstúpiť smrteľne nebezpečné očkovanie - to je jasné dielo satana, ktorý nakoniec privedie k smrti aj svojich služobníkov.

Proti Bohu=proti životu! Ísť proti Bohu je smrť a o to sa ten zlý snaží, aby zviedol čo najviac duší. Diabol považuje ľudí za menejcenných, preto ich chce zviesť páchať zvrhlosti a svinstvá, rafinovane ich priviesť na cestu smrti, aby preukázal, že ľudia sú nehodní a hlúpi! Žiadny normálny človek nemôže byť satanista! Zlý duch nenávidí svojich vlastných služobníkov z radov ľudí a opovrhuje nimi, ak sa dajú zviesť na cestu, ktorú im on častokrát ponúka ako silu, svetlo alebo múdrosť! Všetko je to výmenou za zavrhnutie Boha, lásky, zlý duch vynucuje zrieknutie sa lásky - zavrhnutie skutočného širšieho videnia za cenu sebapresadzovania a ega. Svojich služobníkov zlý duch klame aby sa obetovali, siahli ľuďom na slobodu a niekedy aj na život v prospech nejakého navonok ušľachtilého cieľa. Vidíte sami, o čom je život bez lásky človeka k človeku a bez slobody, vedie to k utrpeniu a smrti, z toho nič dobré nikdy nepovstane! Koronaopatrenia - násilné rozbíjanie súčasného sveta pod zámienkou pandémie, smrť a vyvraždenie väčšiny ľudstva nikdy neprinesú prosperitu, pokoj ani poriadok! Vidíte, na človeka sa ani v prípade tzv. "pandémie" neberie ohľad, všetko chladné rozumovanie bez lásky, nátlak a upieranie slobody, slobodného rozhodnutia a voľby. Násilie a vnucovanie jediného správneho názoru, to je dielo nepriateľa ľudstva - satana. Výsledok toho je úpadok, deštrukcia a smrť aj pre jeho vlastných služobníkov.

Jeden extrém rozumu je aj klasická medicína, ktorá ľudí vôbec nelieči, človeka rozkúskovala na orgány, lieči sa orgán ale nie človek a preto v prípade chronických chorôb klasická medicína obvykle nevie pomôcť. Druhý extrém je alternatívna medicína, ktorej protagonisti si niekedy niavne myslia, o čo ďalej sú pred klasickou medicínou, ale namiesto silných chemických liekov majú rôzne biorezonančné prístroje alebo ďalšie prístroje, ktorými vedia určiť skoro všetko, ale liečiť nevedia takmer nič! Ich prístroje určené na diagnostiku sú veľmi pochybné... A tie ich ďalšie rôzne prístroje určené na liečbu vytvárajú silné energetické pôsobenie ovlyvňujúce myslenie a správanie a predpokladám, že ich pôsobenie sami do detailu nepoznajú, musia skrátka veriť výrobcom... Diabol sa nezaprie, častokrát nájdete u alternatívnych lekárov satanské symboly alebo priamo obrazy diabla. Tak ako dokáže človeka poškodiť klasická medicína, môže to robiť aj tzv. alternatívna medicína. Sami sebe buďte lekármi, dnes sa nemôžete spoliehať na nikoho! A čo homeopatia ? Pri homeopatii a autopatii sa podľa našich skúseností rozhodne nejedná o nejaký placebo efekt! Homeopatiu a akupunktúru neodsudzujeme, veľkú úlohu v tomto hrá podľa nás osoba vykonávateľa, teda ak je vám lekár-homeopat, akupunkturista alebo iný lekár nesympatický, je podľa nás lepšie nepodstúpiť zákrok a nájsť iného človeka alebo iný spôsob. Zvlášť opatrní a bdelí buďte pri rôznych alternatívnych energetických terapiách a zistite si najprv informácie čo sa s vami ide robiť a rozhodnite sa, či zákrok podstúpite alebo nepodstúpite. Vedľajšie účinky energetického/informačného pôsobenia môžu byť podobne závažné ako vedľajšie účinky chemických liekov. Od liekov máte obvykle príbalový leták, pri tzv. alternatívnych terapiách vás obvykle nikto na nič neupozorňuje a tie riziká sú. Je namieste bdelosť a opatrnosť a nakoniec, zdravie a život nie sú úplne najvyššou hodnotou. Samozrejme ochrana života a snaha o zdravie je namieste, ale aby to nebola slepá snaha, ktorá môže niekedy z menej vážneho problému urobiť ešte niečo horšie. K tomu môžu prispieť jednak vedľajšie účinky chemických liekov a jednak aj rôzne alternatívne terapie. Niekedy nie je dobré chcieť byť za každú cenu zdravý ani za každú cenu sa zbaviť ťažkostí. Skôr ako hľadať nejakého človeka-lekára, treba hľadať lásku a šťastie, z toho obvykle akoby samo od seba vyplynie zdravie. Nájsť skutočného lekára, ktorý vás vie naviesť na správnu cestu, alebo skutočného vedca, ktorý niečo vie môže byť trochu najmä časovo náročnejšie, namieste je čistota a snaha o vyššiu duchovnú úroveň, aby ste takého vôbec mohli stretnúť, ale Biblia hovorí "KTO HĽADÁ NACHÁDZA":

"Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte, a otvorí sa vám; lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klepe, sa otvorí." Matúš 7:7-8 (pozr. Kázeň na Vrchu - Matúš, kapitoly 5., 6., 7.)