OFICIÁLNA VEDA UŽ OTVORENE HOVORÍ O KLIMATICKEJ KATASTROFE

18.02.2020 20:50

Na serveri hlavnespravy.sk dnes vyšiel článok Vedci objavili spôsob, ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe V podstate sa z článku dozviete, že keď vylejete horúcu vodu do ľadového vzduchu, je úplne normálne, že za 18 hodín to môže vyzerať aj takto a hovorí sa tomu odborne "mihalnicové oblaky".

https://www.biblik.sk/obrazky#chemtrails-haarp-jpg

https://www.biblik.sk/obrazky#chemlines-trencin-jpg

Je vidieť, že ľudí majú za úplné hovädá! Už to, že aj po dlhom čase tieto svinstvá denno-denne sypané z lietadiel sa udržia pohromade svedčí podľa mňa o tom, že vlákna chemtrails resp. častice, ktoré nám zámerne sprejujú do atmosféry sú elektricky nabité. My Biblik.sk pracovne nazývame také výtvory na snímkach "elektrochemická oblačnosť" a predpokladáme, že vzniká rozpadom jednej zložky vláken chemtrails na kondenzačné jadrá (podľa našich pozorovaní najlepšie spĺňajú čierne vlákna) a nejakej technológie typu HAARP alebo cieleným vysielaním rádiových frekvencií do atmosféry, možno z radarov, možno z družíc, možno obidvoje, alebo inou technológiou, čo by malo odhaliť nezávislé vyšetrovanie.

Ako vieme, kondenzačné jadrá sú v prvomrade elektróny. Oficiálna veda učí, že na vznik oblaku potrebujete nejakú fyzickú časticu, napr. peľ alebo prach, ale ruský geoinžinier, ktorý má dlhoročnú prax ako ovplyvniť počasie tvrdí, že kondenzačné jadrá sú v prvomrade elektróny. Na počasie na Zemi má z ľudskej činnosti najväčší vplyv elektrické vedenie!!! Pomocou cieleného emitovania elektrónov do atmosféry vieme meniť počasie.

Z článku na hlavnespravy.sk nás veľmi zaujal tento príspevok:

Definitiva

"Západné elity vedú obrovskú a špinavú ideologickú vojnu proti ľudstvu, robia z vedy ideologický nástroj na manipuláciu mysle ľudí.
Najväčšou hrozbou pre ľudstvo je geoinžiniering, ovládanie počasia. Funguje od 50-tich rokov a je pokračovaním vojenských technológií z 2.sv. vojny. Jedným z hlavných nástrojov geoinžinieringu je chemtrails, práškovanie oblohy. Celá Zem je obalená v hmlovine, slnko prestalo svietiť, až na pár výnimočných dní v roku sa slnečné lúče nedotknú zemského povrchu.
Chemtrails hmloviny kondenzujú vodnú paru na kondenzačných jadrách o rozmeroch nano metrov, takto kondenzovaná voda nespadne na Zem, je veľmi malá a ľahká a lieta v ovzduší okolo zeme. Chemtrails hmloviny sa nesprávajú a nevyzerajú ako hmla spred 20 rokov, táto hmlovina je smog, para na nano časticiach, je tmavo sivá, je rovnomerne rozptýlená a správa sa ako dym, viditeľnosť na ceste klesá na 30 - 50m.
Chemtrails hmloviny spôsobujú skleníkový efekt, atmosféra sa silne ohrieva, noci sú o 8 - 10 st.C teplejšie, ako pri jasnej oblohe.
Nebyť chemtrails, tak máme mrazivé noci, slnečné obdobia napr. typické pre jan. a febr., máme pravidelné zrážky z veľkých kvapiek vody, fungovali by Medardove dni...
Chemtrails postreky sa robia najviac vo výške 3 až 6 tis., až 10 tis. metrov, do 6 tis. m by kondenzačné stopy normálne nevznikali. Prirodzená oblačnosť sa tvorí vo výške asi 2 až 3 tis. metrov, za komunistov to bolo krásne vidieť v Tatrách, oblaky boli biele!!!, ostro ohraničené, žiadne dymové hmloviny. Dnes je oblačnosť-hmloviny vo viacerých výškach, aj 6 tis. m, aj vyššie, hmloviny sú rýchle presúvané vysokými rýchlymi prúdeniami /aj stovky km/hod./, pekne vidno, ako sa prekrýva tzv. nízka, stredná a vysoká oblačnosť.
V porovnaní na 10 rokov dozadu vymizol na Zemi život, hmyz prakticky už neexistuje (s výnimkou nejakých zrejme GMO múch mäsiarok; pozn. Biblik), nasledujú hmyzožraví vtáci, Skutoční vedci hlásia miznutie stoviek druhov fauny a flóry ročne, ŽIVOT NA ZEMI RÝCHLE KONČÍ.
Cez deň je tma, že treba zapínať svetlo, ak v minulosti prišli tmavé olovené mraky a zotmelo sa, tak nasledovala prietrž mračien, dnes je tma väčšia a jediné na čo sa nebo zmôže je jemné mrholenie. Zrážkový režim nefunguje, vyskytujú sa suché oblasti, kde nie je možné pestovať ani plodiny, záp.Slovensko, juž.Morava.
Pri prirodzenom otepľovaní klímy sa následkom slnečného žiarenia odparuje viac vody, tá sa zráža v malých výškach nad územím, z ktorého sa odparila, vysoké prúdy ju neodfúknu a máme subtropické každodenné poobedňajšie zrážky.
Ku modrému nebu vždy patrili biele ostro ohraničené oblaky. Dnes modré nebo nepoznáme, maximálne pár dní v roku mliečne modro biele hmloviny. Pozrite si staré fotografie, aby ste videli nebo bez chemtrails hmlovín. Dnes sú už aj niektoré staré filmy falšované, modré nebo je nahradené hmlovinami, alebo je to reálne chemtrailsové nebo v USA, kde sa surovo práškuje už 70 rokov. V jednom, filme je možné vidieť aj hmloviny a na inom zábere, rovnaký čas, je nebo modré s bielymi baránkami.
Ľudstvo je nekonečne klamané nielen liberálmi, sluhami vlády Sionu, ale aj ekoteroristami, chemtrailsovou mafiou, tiež sluhami svetovlády bohov z USA a Izraela.
Ak chcete vedieť pravdu o klíme na Zemi, tak najskôr zastavte klimatický chemtrailsový eko terorizmus, geoinžiniering.
Všetky eko-klima opatrenia sa realizujú na úrovni davu, uhlie, elektromibily, jadrová energia, Gretenizmus, okupácia migrantami, európsky chalifát, despotická EÚ koloniálna politika, ovládnutie sveta dlhom a biblickou úžerou.
Ani jedno eko-klima opatrenie sa netýka elít, tie majú miliónové ročné príjmy, zaplatia si všetko a žiadne opatrenie nesmeruje proti luxusu elít, napr. zákaz letov, daňové raje...
Ak to zhrnieme, tak klima terorizmom trpí dav a nie elity, postihovaný, ničený, je život na Zemi ako celok, nekonečný ekonomický rast likviduje zdroje Zeme na prežitie ľudstva, príkazy elít smerujú k technickému zaostávaniu a v spojení s migráciou ku vojnám a vyhubeniu ľudstva. Veď elity Západu verejne vyhlasujú, že na Zemi stačí miliarda ľudí.
Dav, stádo, slepo nasleduje samozvaného vodcu, prestalo používať zmysly, rozum a logiku, nerozlišuje medzi faktom a klamstvom. Ľudia sú zamestnaní svojim blahobytom, konajú ako boh vodca-káže.            Do času!"