PAUL WASHER: O UČENÍ MODERNÝCH CIRKVÍ (KRÁTKE VIDEO) / PAUL WASHER: ABOUT MODERN CHURCHES (SHORT VIDEO) (SK, ENG) (+POZNÁMKA BIBLIK)

05.07.2020 23:01

Paul Washer (*1961) americký evanjelista

American evangelist Paul David Washer:

https://www.youtube.com/watch?v=QtEb8AFAyBA

 

Ďalšie zaujímavé video / Another interesting video:

https://www.youtube.com/watch?v=3Yspx2DAq6g

Poznámka Biblik: zrejme nie je dobre mať v zbore veľa ľudí, pretože o každého je treba sa dobre starať tak, aby sa nezanedbávala ani telesná ani duchovná stránka. Pretože mnohí môžu roky hľadať Božiu vôľu, ale keď budú mať súkromný život celé roky nešťastný a posraný, môžu prísť tak ako mnohé hviezdy kresťanských zborov k záveru, že celé kresťanstvo je omyl, resp. že kresťanstvo je pre nich príliš ťažké.

Prišiel snáď niekedy Boh a povedal: "Rob toto a toto, lebo to chcem!" (???) Obvykle sa to nestáva. Kde sa učí ako nájsť Božiu vôľu pre svoj život? Ani po rokoch to mnohí kresťania nevedia! Mám dojem, že miesto hľadania Božej vôle sú ľudia skôr zneužívaní pre rôzne ciele rôznych organizácií. Miesto Pána Ježiša sú v rôznych zboroch a cirkvách na prvom mieste záujmy organizácie. Telesného človeka nikdy nemôže skutočne zaujímať Božia vôľa. Chce si ísť po svojom, plniť si svoje túžby a svoje ciele a nie ohliadať sa, či je s tým spokojný Boh, chce len žiť s Bohom v mieri.

Na Východe, ak človek túži po telesných veciach, majetku a peniazoch, majster povie: "Ty sa na túto cestu nedávaj, užívaj si sveta!" A tu každý sa má tváriť, že chce len Ježiša Krista, ale zároveň tiež každý chce byť milionár a mať autá, ženy, jachty a lietadlá! Samozrejme, kresťanské organizácie sa snažia vyhovieť ľuďom, nie Bohu, Ktorý má na človeka dosť vysoké požiadavky. Po rokoch mnohí zisťujú, že telesný život a možnosť podnikať, zabávať sa a žiť v luxuse je atraktívnejšia a je im bližšia než nejaké sľuby čo všetko budú mať po smrti! To by mal osvietený kazateľ vedieť o človeku hneď, aby každému hneď na začiatku vysvetlil, že kresťanstvo rozhodne nie je cesta pre každého! ("No vieš, prídu pokušenia, budeš sa musieť zapierať, zoceliť a vydržať, celý život budeš žiť ako na bojovom poli, stále budeš musieť nastavovať krk, niekedy Ťa to bude bolieť, vydržíš to? A vydržíš to bez reptania? Dokážeš Boha tak milovať, viac ako čokoľvek na svete? Dokážeš sa Bohu úplne podriadiť vo všetkom? Vieš ako to chodí na fronte? Si rozhodnutý dať sa na vojnu? Si rozhodnutý za Boha sa nechať aj ukrižovať, je On Tvoja láska, za Koho si schopný položiť aj život? Vieš, čo je to vojna chlapče??? Je Ti duchovná cesta. t.j. v kresťanstve hľadanie Boha a Pána Ježiša Krista prednejšia než majetok, biznis, sex, autá, Tvoji priatelia, priateľka, manžel/-ka a čokoľvek iné?") Nakoľko nemajú rozlišovaciu schopnosť, sľúbia im, že Boh im dá prachy ešte v tomto živote, stačí vraj len nehrešiť a dodržiavať Prikázania! Milovať Boha, Ktorého nikdy nevideli, ctiť ožratého tatka a schizofrenickú matku, nechodiť do bordelov a nepozerať porno, keď sú (aj) vďaka svojim rodičom už tak porušení, že nie sú schopní mať normálne vzťahy... Takto mnohí ľudia v kresťanských zboroch celé roky len odovzdávajú príspevky a čakajú a čakajú... Ich vodcovia im hovoria, čo všetko im dá Boh, že im dá aj peniaze, aj ženu ak budú poslúchať Boha a dodržiavať Prikázania, ale miesto toho dostanú rakovinu... Potom už ani nič iné ako členstvo v organizácii neostáva, lebo preťatie pút je po dlhšom období členstva ťažké. Lož v mnohých kresťanských organizáciách je tak premiešaná s pravdou, že mnohí to vydržia jesť a zvyknú si na to aj keď nič z toho nie je - veď možno že im to Boh vynahradí po smrti, ako v príbehu o Boháčovi a Lazarovi (Luk 16:19-31) Takto sa spodine odjakživa prepisuje "softvér" aby sa boháčom nestavali do cesty a nekládli ďalšie otázky. Vzdelanie ako získať peniaze, chrániť si ich a narábať s nimi sa nevyučuje. Predvolebné sľuby o lepšej budúcnosti sa málokedy spochybňujú, lebo sa vydávajú za biblické. Človek by nemal úplne zanedbávať ani svetské veci ani duchovné. Či sa to dá spojiť to neviem, Lazarev tvrdí, že dnes sa to už spojiť dá, že človek môže byť aj kresťan aj podnikateľ, Kristus hovorí, že človek si má vybrať - nemôžete slúžiť Bohu aj mamonu. (Mat 6:24, Luk 16:13)

Nebolo by lepšie si vybrať a rozhodnúť sa hneď na začiatku, podľa toho, čo je človeku bližšie? Ťažko môžete byť polovičný kresťan - z duchovnej cesty tak nebude nič a môžete ľutovať, že ste sa nevenovali biznisu. Aj keď možno svet končí, miesto polovičného kresťanstva by bolo možno pre niektorých aj tak lepšie za prácu na budovaní svojej firmy a kariéry vidieť za sebou výsledky - krásne domy, autá a ďalšie... aspoň v tomto živote niečo dokázať, splniť si svoje sny, aby človek neumieral s pocitom losera, klamúc sám seba, že celý život mať hovno a nikdy sa nepomsťovať hajzlom, ktorý mu ubližovali bola Božia vôľa! (samozrejme, niekedy zopár hajzlíčkov okolo vás dokáže vycítiť, že ich nezabijete a radi to využijú. S odstupom času zisťujem, že v mnohých prípadoch by bolo lepšie sa nepriateľom ihneď pomstiť, zažalovať ich a žiadal by som od nich náhradu škody do posledného centu. V ich zákernej a chrapúnskej činnosti by som im viac nedovolil pokračovať ani vtedy, ak by bolo nutné využiť násilie a nelegálne prostriedky, napr. prípady ako Detský domov SEMETEŠ)

Život polovičného kresťania túžiaceho po telesných veciach je trápenie! Takému by bolo lepšie Bibliu nikdy nechytiť do ruky a o Boha sa nikdy bližšie nezaujímať. Je podľa mňa chybou na Slovensku rozdávať Biblie zadarmo a je chybou dávať Bibliu každému. Tá kniha nie je pre každého. Silno pochybujem, že úplná odovzdanosť a služba Bohu sa dá spojiť so svetskými vecami, rodinou a podobne. Ide o úplné vzdanie sa ega, kedy ide na druhé miesto aj milovaná manželka, aj deti a rodina aj kariéra aj vlastné názory. Čo je schopný človek pre Boha obetovať? Väčšina ľudí sa nikdy nenaučila Boha milovať. Ako Boha môžu milovať, keď ich nikto neučí milovať seba?