PERSONAL STORIES OF PSYCHIATRIC PATIENTS / OSOBNÉ PRÍBEHY PSYCHIATRICKÝCH PACIENTOV (SK, ENG)

25.08.2020 12:10

"Môj ľud je zničený, pretože nemajú dostatok poznania..." Hozeáš 4:6

"My people are destroyed for lack of knowledge: because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me: seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children." Hosea 4:6

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Personal stories of psychiatric patients (ENG)

https://www.truehope.com/testimonials/personal-stories

Note Biblik: psychiatric diseases can be cured very well. The first is the mindset, you have to change your mind. One of the best anti-depressants is The Holy Bible, especially The New Testament, read Words of Lord Jesus Christ and see how powerful They are!

[Warning for all people, see and understand the Way to survive: ---> Luke 13]

I was sick 8 years, I took many pills, many times in hospital. Now, thanks to God, I am cured! This is not primary about dietary supplements, not about food, the primary cure is prayer and fasting, Matthew 17:14-21:

We can help you, we can give you information, contact us, if you want to win over the psychiatric disease!

 

SLOVENSKY:

Poznámka Biblik: psychiatrické choroby sa dajú dobre liečiť a častokrát aj vyliečiť! Osobné svedectvá a prípady z praxe nájdete tak, že do hľadania na biblik.sk napíšete "prípady z praxe" a prelistujte si články s názvom PRÍPADY Z PRAXE. Základná vec pre človeka, ktorý chce zvíťaziť nad psychickou chorobou, je myšlienkové nastavenie človeka, tzv. mindset. Snažíme sa vám to celý čas v našich článkoch vysvetliť. A vysvetľuje to aj evanjelista Alexander Barkóci tu) Človek, ktorý chce byť zdravý a vôbec prežiť, musí činiť pokánie [čítaj a rozumej Lukáš 13. kapitola] Pokánie - gr. metanoia - zmena) musí sa zmeniť tak, aby jeho charakterové sklony, závislosti a túžby viac nemali nad ním moc a to je s Božou pomocou možné!

Jedno z veľmi účinných antidepresív je čítanie Biblie, zvlášť časti Nový Zákon (Evanjeliá a Slová Pána Ježiša Krista) Pán Ježiš Kristus je prvý človek, Ktorý má moc nad démonmi. Z kresťanského hľadiska sú príčiny psych. ochorení démoni (objektívni - skutočné bytosti, subjektívni - závislosti, nečisté myšlienky, neresti a zlé sklony)

Ak máte záujem, vieme vám ukázať cestu k vyliečeniu aj tých najťažších psychických chorôb. Osem rokov som chodil po nemocniciach, s ťažkou depresiou, ani som nejedol, iba ležal. Nasadenie antidepresív v priebehu niekoľkých mesiacov vyvolalo mániu, nasadili mi ďalšie lieky na spanie, potom antiepileptiká a ďalšie a ďalšie - takto satan vedie do zajatia ľudí, ktorí nemajú poznanie. Napíšte nám alebo zavolajte, radi vám pomôžeme!

https://www.bible.sk/sk/rohacek/matus/17

 

Biblik.sk