PICAMILON: ZAUJÍMAVÝ DOPLNOK PRE LIEČBU DEPRESIÍ, PSYCH. PORÚCH A NIEKTORÝCH OCHORENÍ MOZGU / PICAMILON: RUSSIAN BRAIN BOOSTER (SK, ENG)

21.12.2020 11:24

ENGLISH:

https://www.verywellhealth.com/the-benefits-of-picamilon-89498

Print version (english) PICAMILON.docx

SLOVENSKY: Zaujímavý je aj horeuvedený anglický článok. Picamilon - tento veľmi zaujímavý doplnok sme na Biblik.sk spomínali v  tomto článku :

https://www.biblik.sk/news/vyznam-vitaminu-b3-pri-liecbe-schizofrenie/

- výrobca SNS sa naposledy nedal už bežne objednať. Sú však aj iní výrobcovia. My sme testovali SNS Picamilon 50mg. Stačilo zo začiatku 1x dve tobolky naraz, potom 1x1 tobolka denne a jeden deň v týždni pauza. Je veľmi zaujímavé, ako táto vec funguje. Efekt sme pocítili rýchlo. Cca po dvoch týždňoch nebolo treba užívať viacej (zrejme sa hromadí v mozgu) Sme úplne presvedčení, že v mnohých prípadoch by Picamilon mohol nahradiť antidepresíva. Samozrejme, tento prípravok nie je na dlhodobé užívanie, je to iba na preklenutie určitého obdobia. NESMIE SA UŽÍVAŤ S NIEKTORÝMI LIEKMI. UŽÍVANIE S ANTIDEPRESÍVAMI, PSYCHIATRICKÝMI LIEKMI A ALKOHOLOM NEODPORÚČAME. PACIENT, KTORÝ SA TENTO DOPLNOK ROZHODNE VYSKÚŠAŤ BY MAL BYŤ ČISTÝ. Zoznam liekov a látok, pri ktorých sa vyslovene NESMIE Picamilon užívať:

  • Alkohol
  • barbituráty ako fenobarbital
  • Benzodiazepiíny ako Xanax, Neurol (alprazolam) a Valium (diazepam)
  • Vysoké dávky aspirínu
  • Sedatíva ako Ambien (zolpidem) a Halcion (triazolam)
  • Lieky redukujúce hladinu kyseliny močovej ako Zyloprim (allopurinol)