POZNÁMKY Z ROZHOVORU SO STARŠÍM KRESŤANOM

11.08.2020 18:17

Svätosť alebo absolútna nepodmienená láska sa nedá naučiť, ani dosiahnuť z vlastnej iniciatívy! Je to to najvyššie, čo môže človek dosiahnuť! Ľudia by sa mali snažiť ako o závod, ak by sa tak snažili, niektorí by z tohoto ideálu dosiahli 30%, iní 60% a niektorí 100%. Každý kresťan, ktorý skúšal dosiahnuť či už svätosť alebo aj každý jogín, ktorý skúšal dosiahnuť úplnú čistotu myšlienok zákonite musel prísť do bodu, kedy pochopil, že tu už bez Pána Boha nemôže sám ďalej, sú to vysoké sféry, kde ani tie najsuperlepšie ľudské sily nestačia!

Pán Ježiš za tých, ktorí Ho prijali vybojoval slobodu na kríži. Pána Boha treba pustiť do všetkých komnát svojho života a nečakať, kým si to človek vyčistí sám. Obrovskú moc má slovo, čo človek hovorí, zvlášť v týchto dňoch deje sa rýchlo. Prijať vierou Božie milosrdenstvo, to je to, čo človek môže urobiť (pozri tento odkaz Billy Graham, sú tam v bodoch vysvetlené a napísané jasné inštrukcie, a video má aj titulky!) Ak chce človek niečo vybudovať, niektorí starší kresťania hovoria, že sa treba sústrediť na jednu vec. Kresťania budujú najprv charakter, teda, čo chcete v duchovnej oblasti dosiahnuť? Človek nie je prvotný, Pán Ježiš je prvotný. „Pane, Ty buď šoférom môjho života prosím Ťa!“ – nestavať na svoje schopnosti.

Človek musí stíchnuť a vtedy Pán hovorí svoj pohľad.Končím s každou mocou temnosti, vzdávam sa všetkej moci temnosti.“ – toto vyhlásenie človek musí urobiť, ideálne tam, kde ho nikto nepočuje a ideálne tak, aby to aspoň sám počul.

Čo púšťaš do srdca? Potom, ak človek cez oči a cez myseľ púšťa do seba zlé, duša sa zanesie špinou. Vzdajte sa všetkého zlého a pravidelne sa sýťte dobrými vecami! Nemôžete žiť 99% času svetskými vecami a iba občas sa venovať Bohu, sýťte sa čítaním Božieho slova, čítajte Bibliu a dobré knihy, pozerajte len dobré veci v TV aj na internete, vzdávajte Bohu vďaku a chválu vždy s láskou na modlitbe, Pána Boha je vždy za čo obdivovať a chváliť a vždy Mu máme za čo ďakovať.

„JA SOM CESTA I PRAVDA I ŽIVOT, NIKTO NEPRIJDE K OTCOVI LEN SKRZE MŇA.“ (Ján 14:6) Kresťan sa má rozhodnúť, „Pane Ježišu Kriste, ja sa rozhodujem pre Teba.“ Starší kresťan hovorí, že na neho neprišlo zlé len preto, že sa v 17-stich rozhodol pre Pána Ježiša. (a zároveň je to tiež tak, že Pán Ježiš sa rozhodol pre Neho) Aby ste Pána Boha nebrali ako niečo, čo je od vás oddelené, alebo niečo, čo nájdete iba v kostole. Mainstreamové náboženstvá nie sú pravé kresťanstvo. Pravé kresťanstvo je o vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, cez Ktorého má človek napriek svojmu hriechu prístup k Bohu. Ako zhrešilo dieťa? Existuje ešte aj iný rozsah života ako ten ľudský. Možno žijeme viac životov a dieťa preberá určité charakterové nedostatky (hriechy) aj po rodičoch. Teda, bežne ani deti sa nerodia úplne čisté, môže tam byť určité zaťaženie, alebo "dlh" a určite žiaden človek nemôže o sebe povedať, že nikdy nezhrešil. Ak ľudia žijú viacero životov a možno aj na viacerých planétach alebo vo viacerých sférach, mnohé by to vysvetľovalo - napríklad rakovinu u malých detí, trpké rany osudu, nešťastia a pohromy, ktoré niekedy prichádzajú aj na "dobrých" ľudí. Tí, ktorí si tým prejdú, zisťujú, aký krehký je život a ako málo kontroly máme nad svojim životom!

Ľudia hovoria, že nemajú čas na Boha, nemajú čas na Bibliu.

To podstatné v živote je boj o Tvoju dušu. Stačí jediný hriech na to, aby začal pôsobiť rozklad. Nepusti ten hriech do svojho života! „Pane, od čoho všetkého si ma ochránil, za to, že som prijal Teba!“ Cieľom evanjelia je živý vzťah s Pánom Ježišom Kristom v srdci. Tento vzťah je prvotný, potom aj manželka má byť od Pána, aby dvaja ľudia spoločne napredovali k Bohu. Skúšky sú na to, aby skvalitnili vzťah. Sústreďte sa, keď chcete niečo dosiahnuť najpr na jednu vec, napr. pri golfe, pingpongu najprv ide o to, ako sa trafiť do loptičky. Nie je taký zdroj na Zemi, ktorý by vykúpil ľudskú dušu! (Také výkupné, ako zaplatil Pán Ježiš, nedá nikto) Keď chcem žiť Božiu lásku, musím prežiť, aky veľký je Dar obeti Pána Ježiša Krista. Precítiť, premeditovať Golgotu (miesto, kde ukrižovali Pána Ježiša sa hovorí Golgota, miesto lebu, alebo lebka... Luk.23:33, Ján 19:17)

Ak má človek požehnanie, je za tým Boh! Vzdávajte Bohu slávu aj vtedy, keď niečo nefunguje, a skúmajte, Pane, prečo to nefunguje? Ako by to mohlo ísť ďalej, ako chceš Pane, aby som išiel ďalej? (pozn. Biblik - Vladimír Michailovič Zaznobin hovorí, že Boh s každým človekom rozpráva určitým jazykom, my sa tomu máme naučiť rozumieť - BDEJTE!

Jeden brat chcel dosiahnuť nejaké veci, postil sa a modlil celé týždne, až od hladu nevidel, ale starší mu povedali, že „Božia Láska ma vykúpila!“ Človek sa nemá stavať tak, aby preberal iniciatívu, má sa čoraz viac snažiť odovzdávať všetko Bohu. Začať veci prežívať, môj Boh je živý v mojom srdci! Za Bohom ako Božie dieťa môže prísť človek aj keď je neposlušný! Pán Ježiš za to kompletne zaplatil, nemusím to žmýkať zo svojich síl. (prvotina Kristus, nasledovať Ho 1.Kor 15:20-34) Prvý základný postoj je prijať to, čo Pán Ježiš vybojoval, nestavať na seba Dom na skale, Dom na piesku – čo založíš na skale, to stojí pozri Kázeň na Vrchu - Matúš 5.,  6. a 7.) aj ŽALM 49

-   -   -

"Nedajte sa zvádzať, nedobrá reč (nadávanie) kazí dobré zámery"

"Prebuďte sa k spravodlivosti, a nehrešte; pretože niektorí ani Boha nepoznáte: a to vám hovorím, aby ste sa hanbili." 1.Kor15:33-34 voľný preklad z angl. Biblie)

"Be not deceived: evil communications corrupt good manners.
Awake to righteousness, and sin not; for some have not the knowledge of God: I speak this to your shame." (KJV-King James Version)