PREČO ČLOVEK PRI OTRASE MOZGU ZVRACIA

24.07.2018 00:12

 

"A preto, že bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých; ale kto zotrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedoctvo všetkým národom, a vtedy prijde koniec." 

Matúš 24:12-14

-   -   -

 

Ak sa niekedy ocitnete na kurze Prvej pomoci, mali by ste to brať naozaj vážne. Nedávno som sa pýtal vyštudovanej zdravotnej sestry, ktorá verí v Pána Boha, ako je možné, že sa jeden malý chlapec po úraze hlavy udusil zvratkami. Veľmi ma zaujímalo, kde je v tomto Božia Logika, či je v takomto prípade nám ľuďom dovolené do Nej nahliadnuť.

Malého chlapca na prechádzke zrazilo športové auto rútiace sa obrovskou rýchlosťou. Šofér okamžite zastavil a spoločne s otcom chlapca započali rýchlu športovú jazdu smerom do Nemocnice. Otec svojho syna miloval, držal ho celú cestu v náručí. Bohužiaľ, dieťa sa udusilo zvratkami. Prišlo mi to veľmi smutné, chcel som vedieť, ako a prečo náš Pán Boh-Stvoriteľ zariadil, že človek, ktorý sa ocitne v bezvedomí, môže bez kvalifikovanej pomoci takto zomrieť.

Prvotným reflexom tela po úraze, kedy hrozí dlhšia rekonvalescencia je vyprázdnenie žalúdka. To preto, aby telo mohlo naplno využiť energiu, ktorá by sa ináč spotrebovala na trávenie. Napr. v prípade úrazu horolezca vo vysokých horách môže byť úspora každého kJ energie, ktorá by sa ináč spotrebovala na trávenie, veľmi významnou a potrebnou funkciou organizmu, ktorá pomáha človeku prežiť.

Ľudský mozog tvorí iba 2% celkovej hmotnosti tela, ale spotrebováva až 20% celkovej energie organizmu! (neoficiálne zdroje hovoria, že niekedy až 70%) Regenerácia mozgu môže byť nesmierne náročná a vyžaduje top prioritu. Takže automatické vyprázdnenie žalúdka je dôkazom nesmiernej Múdrosti Pána Boha-Stvoriteľa, deje sa tak preto, aby regeneračné procesy prebehli s maximálnou  efektivitou . Telo sa prepne do úsporného režimu, aby poškodené časti mohli čo najrýchlejšie zregenerovať.

Je veľmi zaujímavé, že som si na rozprávanie zdravotnej sestry spomenul, keď mi prišlo na zvracanie po brutálnom útoku nejakého chlapa, ktorý ma chcel doraziť na zemi tým, že mi z celej sily dupol nohou na hlavu. Mal som hlavu vo výške asi 10 centimerov nad zemou, po zákernom kopanci smerom zhora nadol mi dlaždice na chodbe narazili na temeno. Jediné čo som mohol robiť, že som sa pomodlil, pretože rozzúrenému chlapovi to nestačilo a začal ma biť aj päsťami. Jednoducho mi to pripadalo, že ma chce zabiť. Okrem pár škrabancov, hrče na temene a spuchnutého nosa, cez ktorý takmer nemôžem dýchať, sa mi vďaka Pánu Bohu takmer nič nestalo. Iba mi zopár krát prišlo zle, včera aj dnes, možno ľahký otras mozgu. Ešte dnes večer pri pozorovaní hviezd som nevedel určiť, či jemné záblesky svetla medzi hviezdami boli objektívne alebo subjektívne, v každom prípade to bolo veľmi zaujímavé. Ale ošetrovať som sa nedal, lekári by trvali na röntgene hlavy, ktorý považujem za značnú záťaž pre telo a mozog. Je zaujímavé, že hlava ma bolela zozadu, no pocit na zvracanie od hlavy pochádzal od koreňa narazeného nosa kdesi od čela. Zle mi prišlo až cca po tridsiatich minútach po útoku, bolo mi zle ešte trošku aj dnes, faktom ostáva, že 21.7.2018 bol deň, kedy som sa znova narodil.

Je mi jasné, že toto sú pre mnohých posledné dni, možno aj pre mňa. Evanjelium Pána Ježiša Krista by už malo byť preložené do všetkých jazykov. Teda svedectvo, že Pán Ježiš Kristus JE ŽIVÝ sa najmenej jeden krát vo svojom živote dozvie každý... Som veľmi rád, že som Ho poznal, bez Neho som nemal v sebe života, nežije, kto nepozná Lásku Pána Boha a našeho Pána Ježiša Krista! Aj preto vôbec nemám strach z toho, keď svoje telo vyzujem ako topánku. Už mi Pán Boh dal vo Svojej Milosti pocítiť, že telo len obúvam, to je radosť! Ale mnohí budú po tom, čomu sa hovorí smrť veľmi prekvapení. Ak sa počas života vážne nezaujímali o svoju dušu, budú chcieť kráčať, a bez tela nepôjde to... Môže to byť pre nepripraveného človeka strašný šok, stratiť v okamihu smrti telo i myseľ. A v novom prostredí, ktoré pricháza už aj k živým na túto planétu, sa nepripravení nebudú môcť pohybovať. Aj preto vzrastá agresivita, človek vlastne sa snaží nesprávnym spôsobom presadiť sám seba.

 
"Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte Abraháma, Izáka, Jakoba a všetkých prorokov v kráľovstve Božom a seba von vyhodených."
 
-    -    -

Tento deň je možno posledná šanca v Tvojom živote začať vážne hľadať zmysel a cieľ svojho života, a teda aj svoje miesto v živote. KTO SOM A ODKIAĽ POCHÁDZAM? KAM IDEM A KDE JE MOJE MIESTO? Ak človek nie je na svojom mieste, ktoré mu preduložil Pán Boh, môže sa cítiť nenaplnený, nešťastný a nespokojný.

Vďačím Pánu Bohu a našemu Pánovi Ježišovi Kristovi, že mi po 33 rokoch života na tejto planéte dovolil žiť môj sen, ktorým bolo od detstva písanie. Miloval som knihy, perá, písanie a počítače. Vždy som si potrpel na krásne perá a páčila sa mi vôňa kníh i zošitov. Dnes možno už viac ako pero a papier využívam klávesnicu a obrazovku počítača, ale najviac sa teším, že si raz kúpim zase nejaké prekrásne pero.

Každý z vás vo svojom srdci vie, čo má robiť, všetci viete, čo chcete. Ak hovoríte že, neviete, v skutočnosti je to nezáujem až strach poznať samého seba, a obvykle neochota pre svoj sen vyjsť zo svojej zóny pohodlia. Je najvyšší čas zbaviť sa všetkých vecí, ktoré vás o energiu pripravujú a ujasniť si, čo vlastne v živote chcem. Koľko času človek v živote strávi neužitočnými vecami? Niektorí možno až 8-12 hodín denne, a po príchode domov zapne PC alebo televíziu!

"Veľmi môže človeku pomôcť každodenné štúdium Biblie, pretože Biblia je jediná kniha, ktorá číta Teba..."

Ján Guldán

 
"Človek chce lásku a jednotu s Bohom."