PREČO JE HRIECH NA NIEKOHO ZLE MYSLIEŤ?

05.02.2021 11:26

Našli sme dosť dôležitý prototyp jednoho z našich pripravovaných článkov, aby sa nestratil, radšej ho hneď uverejníme. Mnohé veci sú iba opis chápania určitých procesov, tak ako im zatiaľ rozumie nejaký žiak v duchovnej škole. Niektoré viacrozmerné veci je zložité popísať v 3D, pre pochopenie, doplnenie, rozšírenie je potrebné vlastné skúmanie, snaha a vlastná skúsenosť.

- - -

Význam slova hriech je "triafať sa mimo cieľ", mimo, vedľa. Šípy sú drahé, stojí to energiu. Energia je tiež Boh. Nikto Jeho energiu nemôže dlho zneužívať, ináč ho to začne drtiť a nakoniec, ak si nedá povedať, rozomelie ho na prach. Ako sa Slnko nestará, či nejaký kvet spáli, Život a Zákony života môžu byť pre jedného oživujúce - kto Nimi žije, pre iného spaľujúce - kto Ich nepozná, alebo sa stavia proti Nim.

Prečo je hriech na niekoho zle myslieť?

Každou myšlienkou na nejakého človeka sa medzi vami a ním vytvára nejaký „kvantový tunel“.

Ak sú vaše myšlienky dostatočne intenzívne je možné takto tomu človeku aj ublížiť.  (napr. kvalitní čierny mágovia, ľudia s určitou vnútornou silou alebo stupňom koncentrácie). Ak je však “cieľ“ dostatočne čistý alebo má Božiu či inú ochranu, cez tento „tunel“ môže prísť bleskovo všetko naspäť k tomu, kto tieto veci vysiela. V každom prípade platí, čo človek seje, to aj zožne. Úroda býva mnohonásobná. Verím, že Boží plán sa týka rozsahu viacerých životov, dobré aj zlé skutky či myšlienky môžu mať ďalekosiahle následky.

Môže čierny mág spôsobiť aj smrť? Známe sú prípady zo Slovenska aj zo zahraničia, napr.  tu : https://www.biblik.sk/news/svedectvo-prvotriedneho-carodejnika-story-of-a-top-class-witcher-sk-eng/

Černokňažníka alebo strigu, ktorá má na svedomí možno aj niekoľko vrážd, podľa našich informácií nebolo možné odsúdiť. Dnes sa málokedy vôbec ocitnú pred svetským súdom, Boží súd a Božia spravodlivosť ich však neminie! Akoby si každý svojimi myšlienkami a skutkami šil odev a staval svoj príbytok. Niektorí budú králi, iní žobráci. Chudoba a bezdomovectvo sa rieši, až keď sa fyzicky objaví, potrebujeme však v takýchto prípadoch a aj v prípade chorôb a katastrof účinnú prevenciu. To je určité duchovné vzdelanie a zapracovanie Božích zákonov do svetských. Nič sa neobjaví len tak, ani choroba, ani živelná pohroma, ani vírus, vždy je niečo, čo k tomu viedlo. V prípade rakoviny je dosť dôležitá včasná diagnostika, na Zemi sa však choroby obvykle diagnostikujú až vtedy, keď sa objavia navonok - a častokrát toto je už veľmi neskoro! Väčšina opatrení sa týka ako predísť poslednému štádiu, t.j. rozvoju ochorenia vo fyzickom tele. To sú dosť nebezpečné spôsoby, s vážnymi život ohrozujúcimi a častokrát trvalými následkami. Veríme, že čoskoro budú ľuďom dobre známe nové odbory a noví odborníci. Zatiaľ, vo vede, medicíne aj súdnictve sa duchovné veci ignorujú, akoby neexistovali. Aj preto je jasné, že svet sa musí zmeniť a proces zmeny, transformácie človeka pokračuje veľmi intenzíve od r. 2012. Viac tu:

https://www.biblik.sk/news/ak-marcinisin-kvantove-prechody/

Pred prestúpením Božích zákonov čo i len v myšlienkach Pán Ježiš varuje:

"Počuli ste, že bolo povedané starým: Nezcudzoložíš. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srdci. Ak ťa pohoršuje tvoje pravé oko, vylúp ho a zahoď od seba! Lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A jestli ťa pohoršuje tvoja pravá ruka, odtni ju a zahoď od seba, lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla." Matúš 5:27-30 → Najskôr tu ide o vzdanie sa túžob, ilúzií a fantázií. A dbať na to, aby sme si dávali pozor aj na to, čo si myslíme. Aj pikantné fantázie môžu druhého človeka vyrušovať niekedy až do takej miery, že jeho duša môže kričať: „Nechaj ma, nemysli takto na mňa.“ Všimnúť sa to dá aj tak, keď sa do vás niekto zamiluje, koho nechcete a myslí na vás ako na objekt svojich fantázií. Jeho myšlienky vám môžu byť veľmi ťaživé, je to niečo ako keby vás zahaľoval do víru svojich myšlienok. Ak muž myslí na ženu ako na prostitútku alebo ak žena chlípne zmýšľa o mužovi, tak sa tomu druhému človeku vlastne ubližuje. Ani v myšlienkach nemáme právo robiť s druhým človekom čo sa nám zachce. Cez určitý „tunel“, cez ktorým je všetko prepojené a kde myšlienky sú ako spojnice, takto človek vlastne ubližuje nielen tomu druhému, ale aj sám sebe. Za zmienku ešte stojí, že príslovie “vrana k vrane sadá“ platí aj pre myšlienky a zrazu môže mať človek v hlave kŕdeľ nežiadúcich myšlienok, ktoré má problém kontrolovať. (preto napr. tak silno diabli propagujú zmyselnosť a násilie, niekedy oboje v jednom dohromady)

Myšlienky by sa nemali podľa mňa potláčať, to môže byť aj nebezpečné, ale treba venovať svoju pozornosť na niečo užitočné. S každou myšlienkou „vrana k vrane sadá“ a to môže priniesť aj geniálne nápady, ktoré vie človek realizovať a zhmotniť. V opačnom prípade sa objavujú závislosti, nešťastia a katastrofy u jednotlivca alebo u celých skupín ľudí (rodiny, národy, civilizácie)

Myšlienky najskôr nevznikajú v mozgu, mozog je prijímač a "obraz" ktorý sa objavuje v myšlienkach závisí od naladenia. Dá sa to ovplyvniť: Vnes do života poriadok a disciplínu, nejaký normálny režim. Pozornosť by sa mala venovať vylaďovaniu, snažiť sa neprestajne a  úplne vyškrtnúť zlé sklony, nežiadúce myšlienky, závislosti (aj hudbu, filmy, int. stránky), a premôcť to dobrým:

"Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé." Rimanom 12:21

Zrejme program myšlienkovej kontroly (mind control) je tu aj preto, že človek nekontroluje sám seba – potom sa o kontrolu snažia rôznymi spôsobmi temné entity. Na slabé nepohyblivé telo útočia choroby a parazity. Ak sa zanedbáva kondícia mysle a nevyvíja sa snaha o správne smerovanie duše, útočia tiež určité formy parazitov. Toto poznanie by malo povzbudiť človeka k pohybu a nič z toho by sa ho najskôr ani nikdy nedotklo, a mohol by byť šťastný a zdravý, čistý a prostý zlého. Ale na tých slabších alebo duchovne lenivých majú temné útvary lepšiu príležitosť zaútočiť. V prípade niektorých psychických chorôb, až príchod temnej entity donúti človeka niečo robiť, niečo vo svojom živote aj keď nasilu zmeniť. Zastavenie, sadnutie, vyspávanie, ustrnutie pohybu – to všetko vedie k smrti. Zákon života je úzko spojený so zákonom pohybu. Čo sa hýbe, je živé, čo zastavuje či spomaľuje, to býva zožrané, rozkladá sa alebo zomiera. Samozrejme, lepšie je tomu predchádzať. Je najvyšší čas, aby ľudia pochopili, že aj zlé myšlienky môžu tiež spôsobovať vážne psychické aj telesné ochorenia. V myslení má tiež byť bdelosť, radosť a určitá starostlivosť, kondícia, hygiena. Môžu pomôcť aj koncentračné cvičenia, či meditácia, rozhodujúce je však chcenie k dobrému a bdelosť.

- - -

"UDRŽUJTE KRB SVOJICH MYŠLIENOK ČISTÝ, TÝM ZALOŽÍTE MIER A BUDETE ŠŤASTNÍ." Abd-ru-shin - - - "KEEP THE HEARTH OF YOUR THOUGHTS PURE. BY SO DOING YOU WILL BRING PEACE AND BE HAPPY." Abd-ru-shin