Prestaňte podporovať chaos! Nepomôžu Vám ani rúška, ani respirátory ani vakcíny, iba návrat k normálnemu životu v harmónii s Bohom, so Zemou, sebou a ľuďmi. (3. časť)

01.02.2021 08:41

"Prestaňte podporovať chaos! Nepomôžu Vám ani rúška, ani respirátory ani vakcíny, iba návrat k normálnemu životu v harmónii s Bohom, so Zemou, sebou a ľuďmi."

-   -   -

 

Meditácia nie na niečo, ale vnútorne v tichu v sebe hľadať a snažiť sa "čítať" a rozumieť: KTO JA SOM? (alebo čo ja som, príp. čo je to to "ja som", odkiaľ pochádzam, kde je prameň tohoto "jástva", hľadanie Pravdy ako takej, hľadanie, podstaty života a zmyslu života ako takého. V Biblii "SOM" je vlastne Božie Meno (Ex3:14), kto Ho pozná, má trochu iné možnosti ako ten, kto Ho nepozná...

Možno, ak by bolo namiesto "LORD" v Biblii "I AM" (JA SOM) alebo namiesto Hospodin by bolo dovolené napísať SOM, ľuďom by začalo aj svitať. Myslím si, že Vesmír je nastavený tak, že Boh (SOM) kľudne zariadi aj potopu, ak na seba (na Boha, na SOM) budú ľudia zabúdať, ak budú ľudia voči svojim blížnym a okoliu konať ako celí bez seba. Na jednej strane to nie je Boh, čo ich vyhladí, zatopí, ale ľudia zo svojho života niečo vyhladili, zatopili. Nad tým nech uvažuje každý sám, toto sú moje predstavy, ako to asi funguje. Na jednej strane to robí Boh, na jednej strane akýsi večný, nemenný Zákon života, ktorý ak ľudia stratia z dohľadu, topia sa. Alebo na pripomenutie je "poslaná" iná lokálna alebo globálna pohroma, vírus (mor) a pod. Lenže vedci a králi to už nevedia interpretovať tak ako kedysi a robiť účinné opatrenia. Takže to ostáva na každom z nás, Biblia hovorí: "KTO HĽADÁ, NACHÁDZA..." (Kázeň na Vrchu, Matúš 5., 6., 7.) Aspoň tieto tri kapitoly z Biblie si prosím Vás prečítajte. Na rozdiel od Starého zákona, kde nájdeme okrem niektorých krásnych vecí a múdrych prísloví aj teror, vraždenia a náboženský fašizmus, v Novom Zákone Pán Ježiš prišiel na to, aby zvlášť židom povedal pravdu o nich samých, za čo Ho ukrižovali.

Ako by Biblia bola dobro a zlo v jednom, smrť aj život. Stojí za to prečítať si niečo, za čo Pán Ježiš a Jeho učeníci položili život. (Dobre prečítať si celé aspoň Jánovo evanjelium, nakoniec to viedlo k Ján 18. kapitola a Ján 18:37) Ide o určité spečatenie toho, že všetko, čo Pán Ježiš hovorí je pravda! Môžete pozrieť tento verš Ján 18:37 aj v anglickej King James Version.

V Biblii v Novom zákone na tých agresívnych, tvrdošijných židoch, čo chceli zabiť všetko, čo im nesedelo do ich obrazu sveta častokrát môžete poznať samých seba.(ale aj dnešných politických a náboženských lídrov aj niektorých lekárov a vedcov) V Starom zákone, o strašných trestoch, ktoré uvalil Boh na židov pre porušenie zákona tiež niektorí môžu vidieť svoje životné prehry a ťažké rany a čo k tomu viedlo. (napr. Leviticus 26. kapitola)

Vy môžete prísť na niečo iné, teraz to skúsim tu veľmi krátko vyjadriť, v rovniciach. Teda, kto, alebo čo je Boh - SOM, alebo to jediné spoločné JA, Ktoré to všetko robí? Ako to vlastne všetko dáme do poriadku, aby sa na Zemi konečne dalo normálne žiť? Najprv harmonizáciou vlastného ja, to je prvý krok, aby bolo zdravé a bez vírusov aj spoločné JA. V celom Vesmíre je jedno jediné JA. Bytie ako také je SOM. Každý človek, ktorý si sám seba uvedomuje, je zodpovený za seba a ovplyvňuje aj deje na planéte a vo Vesmíre. Ako civilizácia môžeme žiť normálne, iba ak budeme "žiť Božími zákonmi."

"Tam som im dal svoje ustanovenia a oznámil som im svoje súdy, ktoré, keby ich činil človek, žil by nimi." Ezechiel 20:11

Malo by tu byť pri takýchto úspešných pokusoch hľadania nachádzania v sebe (meditácia) možno aj viac ľudí, ktorí by boli schopní aj zapísať nevýslovné veci do písomnej podoby. Snáď by to pomohlo ostatným možno aj viac ako Biblia, ktorej bohužiaľ, už takmer nikto nerozumie! Nazdávam sa, že je to úloha určitých lekárov a určitých vedcov - skutočnej elity ľudstva, aby priniesli koncept nového, trvale udržateľného sveta tak, aby bol dnešnému rozumovo založenému človeku zrozumiteľný. A je to aj úloha aj každého z nás. O trochu viac je to úloha kniežat - politikov, sudcov, lekárov a duchovných vodcov. Kniežatami by svetskí či náboženskí vodcovia mali byť najskôr vnútorne, maska nepomôže a robí hanbu úradu, ktorý zastávajú. Napr. lekár nie je zamestnanie, je to povolanie, a je oveľa smutnejšie, ak v takejto pozícii nájdete nešľachetného človeka! (podobne je katastrofa, ak je nešľachetný či dokonca úplne nespôsobilý sudca, farár alebo policajt, ale u politikov sa to z nejakého dôvodu dlho tolerovalo. Svetský zákon by mal myslieť aj na takéto prípady, pretože pád a hanba takýchto vodcov bude veľká, sú to nuly, zradcovia a vrahovia národa, a tým aj ostanú, aj keby po nich pomenovávali ulice a letiská. Ak sú takýto vôbec v úrade, je to zlé v prvomrade pre nich samých, a v prípade nespôsobilého politika pre jedného blázna trpí celý národ a niekedy aj celý svet. Nejde o nejaký exemplárny trest, ale ide o to, aby zákon, resp. pravidlá spoločnosti - by mali byť postavené tak, aby sa blázon, alkoholik, narkoman, pedofil alebo iný zvrhlík nemohol ani dostať do funkcie. V prípade politikov však takých naschvál stavajú, a to nielen na Slovensku, pretože politici to tu neriadia a ten, čo ťahá za nitky sa už nechce maskovať a hrať hru na demokraciu. Pochybný charakter väčšiny politikov sa tu donedávna skrýval za tituly, originálne či kúpené. Titul by mať mohli ale skutočná funkcia by sa im nikdy nemala udeľovať, ak nespĺňajú skutočné odborné a morálne kritériá - má sa vyhodnotiť celková spôsobilosť, nielen odborná spôsobilosť alebo len nejaké víťazstvo vo voľbách - to nestačí, chýba tu nevyhnutné duchovné posudzovanie duchovných vecí)

Samozrejme, že po tom, ako sme dopadli je úplne nevyhnutné zaviesť aj nový systém vzdelávania! Načo staviame kozmické lode, keď nevieme načo žijeme? Vždy sa aj tak raz dostaneme do bodu, kedy máme problém na problém a nepomôžu nám ani najlepšie vitamíny, ani filtre na vodu a technológie. Nehovorím, že nemôžu pomôcť vôbec, ale sú iba odkladom! Preto, z celkového hľadiska je treba dbať na trvale udržateľné hospodárstvo, čisté ovzdušie, čistú vodu, celonárodné sebestačné biopoľnohospodárstvo a duchovnú gramotnosť. Dosť bolo jednostranných opatrení a aj toho jednostranného rozumového vzdelávania! Priviedlo to civilizáciu ku kolapsu a takto  jednostranne "vzdelaní", jednostranne "slušní" a jednostranne "zodpovední" ľudia túto situáciu, tento kolaps a jednostranné riešenia diktatúru a neofašizmus ešte aj pomáhajú vytvárať! Kto rozhoduje o konci súčasného sveta? Väčšina ľudí ho už aj tak nechce, ale nič iné si nevedia predstaviť. Staré zvyky, ktoré ako ste si už možno mnohí všimli viac nie je možné bez silného protitlaku robiť, tí čo pili, už nemôžu piť, kávičkári už nemôžu kávičkovať a nie je to kôli zavretým reštauráciám. Hrubo povedané, už nie je možné len tak sedieť a žrať, ani v reštaurácii ani doma. Buď ľudské telo reaguje na drogy ako kofeín, alkohol a pod. ináč, alebo ich účinky zrazu (aspoň u niektorých) strašne zosilneli. Možno je to tak aj u ostatných chemických látok, buď u niektorých nebudú fungovať vôbec (napr. lieky na liečenie chorôb u disharmonických ľudí), alebo môžu zabíjať (vakcíny). Myslím si, že nebude možné ďalej robiť disharmonické, jednostranné riešenia. Preto mnohí nemôžu pokračovať napr. vo svojom podnikaní - brzdia sa len oni sami! Božská inteligencia pracuje dokonale stále! Starý obraz sveta sa rúca, evidentne nastupujú obrovské zmeny. Tí, čo si nevedia nič iné predstaviť, ak sa budú pokúšať zachrániť staré, urýchlia jeho rozklad (aj dodržiavaním opatrení). Ak chceme prežiť a žiť konečne normálne, v mieri a dýchať čistý vzduch, mať normálnu prírodu, zdravú vodu, zdravé potraviny... Slovami Dr. Emila Páleša, musíme (najprv každý z nás, pozn. red.) aplikovať duchovné hodnoty do praxe.

Z francúžštiny - jazyk šľachty, sa hovorí Ja som "Je suis", čo je nápadne podobné Ježiš. Vlastne význam mena Ježiš Kristus je JA SOM KRÁĽ. Pán Ježiš Kristus je pravzor cností. A nič Mu nebolo nemožné, bez problémov mohol vzkriesiť aj mŕtveho! Skutočný Pán a skutočný kráľ, so skutočnou mocou!

Niečo, nejaký deštruktívny princíp - nejaký démon, niektorých váhajúcich alebo nebdejúcich pobaví tak dlho, že ich stiahne úplne. Zrejme to naopak nejde, je to nekomplexné riešenie začať stínať tyranské vlády. (napr. Francúzom sa kedysi nepáčil kráľ, sťali mu hlavu a o chvíľu mali na čele štátu diktátora, čo prelieval krv na dvoch kontinentoch)

Takýmto myšlienkovým prúdom unášaný človek vo víre rôznych vymyslených "povinností" ani nikdy nemá možnosť pochopiť, že je "niečo" za myšlienkami. (Pritom, ak chce byť šťastný a vôbec prežiť, je to jedna z najhlavnejších povinností pátrať po tejto Pravde, po Pravde ako takej, kto alebo čo vlastne SOM a ak som tu a teraz, načo tu som - slovami aj tak nepopísateľné, musí to byť zažité, či skôr tento kontakt musí byť stále aktívny, živý. Nie online, ale ON LIFE. Táto podstata - základ človeka môže byť vycítená napr. pri stíšení sa, meditácii. Nejde o nejaký zážitok, ale o Pravdu ako takú, o tzv. "večný život", alebo "kráľovstvo nebeské" niečo, čo každý miluje viac, než si dokáže predstaviť. Nie je to nejaké miesto určené geografickými ani žiadnymi časopriestrorovými súradnicami. Je to Samožiariaci Život, ktorého je každý súčasťou a myslím si, že každý Ho nekonečne miluje. Rozumom sa to dá prekryť, vír myšlienok častokrát ani neumožní žiť tento vlastne normálny harmonický netelesný život s Ním. Akoby nejaké prepojenie medzi telom, mysľou a duchom. Telo je telesné pevné, málo v čase premenlivé. Myseľ je pohyblivá, veľmi premenlivá prchavá. Duch JE. Bez "toho" by nebolo ostatné a bez "toho" vlastne nie je možné harmonicky žiť nikde ani tu na Zemi. Slovo joga znamená "spojenie". Kto je psychicky zdravý, teraz má ideálnu možnosť ku každodennému tréningu. Byť. Sedieť a byť ticho. (keď treba byť ticho tak ticho, ale keď sa treba ozvať, tak kričte)

KONIEC tretej časti. Prvú časť nájdete tu, druhá časť je tu

- - -

 

Biblik.sk naše číslo účtu pre platby a vaše príspevky:

SK8583300000002101425963

ĎAKUJEME!