PRIORITOU ĽUDÍ JE ZVRHNÚŤ TENTO SATANSKÝ REŽIM. POTREBUJEME NOVÚ VLÁDU, KTORÁ DOSTANE PRED SÚD ZLOČINCOV, KTORÍ KLAMALI ĽUDÍ NEEXISTUJÚCOU PANDÉMIOU A DLHODOBO BRÁNIA ÚČINNEJ LIEČBE A MARIA VYŠETROVANIE SKUTOČNÝCH PRÍČIN OCHORENÍ

26.04.2021 08:46

"PROSÍME ZDIEĽAJTE!"

 

"OBČANIA MAJÚ PRÁVO POSTAVIŤ SA NA ODPOR PROTI KAŽDÉMU, KTO BY ODSTRAŇOVAL DEMOKRATICKÝ PORIADOK ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD UVEDENÝCH V TEJTO ÚSTAVE, AK ČINNOSŤ ÚSTAVNÝCH ORGÁNOV A ÚČINNÉ POUŽITIE ZÁKONNÝCH PROSTRIEDKOV SÚ ZNEMOŽNENÉ." ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, článok 32

- - -

Protesty, demonštrácie, trestné oznámenia či legálne právne kroky doteraz nikam neviedli. Postrádali jasný cieľ. Týmto cieľom pre všetky skupiny slobodných ľudí milujúcich Boha musí byť zvrhnúť tento tyranský satanistický režim, ktorý vyžaduje od človeka poslušnosť a účasť na samovražedných krokoch. Nútili vás k testovaniu testami, ktoré spôsobujú problémy a ochorenia, nútia vás k očkovaniu, ktoré spôsobuje obrovské problémy, choroby a úmrtia. Nútili vás k lockdownu, čím vám bránili v obžive. Títo ľudia stále behajú po slobode a môžete na nich kľudne podávať trestné oznámenia!

Dôležité je jednotlivci aj skupiny - stanovte si jasný cieľ a začnite jednať. Ak ešte chvíľu budete spať, ak premárnite ešte jedinú minútu, jediný deň či jediný vídend, zajtra môžete zomierať v bolestiach, trpieť hladom, smädom a  nedostatkom vody, potravín a zrejme sa budete dusiť, či už fyzicky alebo následkom tepla - prudkého skleníkového efektu, ktorý je možné umelo vyvolať rozprášením chemtrails. (klimatická katastrofa sa tu práve vyvoláva, všimnite si oblohu), rovnako ako sa pandémia vyvoláva rúškovaním, testovaním a očkovaním) Ovzdušie, voda aj pôda sú permanentne trávené jedmi, ktoré sa rozprašujú z lietadiel. Podali sme tri trestné oznámenia a napísali stovky mailov, listov, telefonátov a podnetov zodpovedným osobám a úradom - vidíte kam to viedlo! Čas, peniaze a energiu treba venovať na podporu našich cieľov. Rozmýšľajte, čo ďalej a prestaňte sa tváriť, že sa tu nič nedeje a návrat do stavu "predtým" neočakávajte vôbec! Každý si prosím vás zabezpečte zbraň a buďte pripravení brániť si svoj dom! Nikdy nezačínajte násilie, zbrane príliš nepomôžu, diabli majú drony, tanky, obrnené vozidlá a letectvo, takže myšlienky na ozbrojený konflikt si vyhoďte z hlavy. Zbrane treba na ochranu pred skorumpovanou políciou a armádou, ktorá môže byť čochvíľa použitá na vynucovanie očkovania. Rýchlo sa dajme dohromady a uvažujme, ako zvrhnúť tento satanský režim. Predpokladám, že je to naša posledná príležitosť, možno posledný krát sú tu otvorené obchody, terasy... Viete o čom máte odteraz diskutovať! ! PRIORITOU ĽUDÍ, KTORÍ CHCÚ PREŽIŤ JE ZVHRNÚŤ TENTO SATANSKÝ REŽIM! Stačí jediný nálet posýpacích lietadiel a môže byť po nás, alebo počasie môže byť nezlučiteľné so životom (očakávame kôli rozprašovaniu chemtrails prudké výkyvy počasia a extrémne horúčavy, takisto je možné vyvolať aj prudké ochladenie či zimu). Za každú cenu musíme zabrániť, aby vo vláde, na Polícii, na SHMÚ, na úrade na ochranu ovzdušia atď. sedeli ľudia, ktorí vôbec nechránia naše životy, práve naopak, všetko nasvedčuje tomu, že sú to kolaboranti satanistických vrahov, ktorí práve rozprašujú jedy do ovzdušia, ktoré nás zabíjajú. (väčšina stromov je následkom dlhodobého rozprašovania chemtrails ťažko chorá alebo mŕtva. Chronický nedostatok vit. D následkom zastierania Slnka má na svedomí takisto mnohé ochorenia a úmrtia ľudí aj detí, potom nedostatok vitamínov v zelenine a ovocí + tá chemtrailová pleseň, tie drobné čierne a červené vlákna všade aj v potravinách a tá čierna špecifická pleseň v cibuli, mrkve, cesnaku, atď, otrávené je takmer úplne každé jedlo s výnimkou pár skleníkových potravín) Okrem toho stavajú mobilné antény a robia na nás experimenty s novými frekvenciami. Chcete aspoň vyskúšať urobiť niečo, alebo sa ráno zobudiť vo svete, v ktorom ste vy a vaše deti odsúdení na smrť? Všimnite si ten dráždivý kašeľ v dňoch kedy sa silno poprašuje obloha... Ďalší následok vdychovania a spádu chemtrails je čo? Choroba, úmrtie, bezmocné prizeranie sa na dusiace dieťa alebo vírusový zápal pľúc, ktorému dnes hovoria Covid? Máte dobré dôvody zastaviť sa a rozmýšľať, ako odpratať zločincov, ktorí živili podvod s pandémiou a stále behajú po slobode! Hlavne nezabudnite platiť dane a pokuty a živiť ilúziu pandémie účasťou na testoch (občania) či dokonca vyžadovaním rúšok, testov a očkovania (zamestnávatelia) - kopete si vlastný hrob! V základe je treba odmietnuť poslušnosť tyranskému satanskému režimu, rúško=symbol. Potrebujeme novú vládu, ktorá dostane pred súd zločincov, ktorí klamali ľudí neexistujúcou pandémiou a dlhodobo bránia účinnej liečbe a marili vyšetrovanie skutočných príčin ochorení (predstavitelia Ficovej vlády, Matovičovej vlády, predstavitelia SHMÚ, Polície, úradu na ochranu ovzdušia a ďalší) Rozprašovanie chemtrails pokračuje ale presviedčajú nás, že treba lockdown, rúška, testy, odstupy a vakcíny.  A vy prašivý dobytok čakajte, kým nezdochnete alebo čochvíľa budete na tom zdravotne tak, že si budete priať radšej zomrieť. Ak neprijímate pozíciu gójov (dobytka) tak  je najvyšší čas vynaložiť všetok dostupný voľný čas a energiu na zvhrnutie tohto tyranského satanistického deštruktívneho režimu!

 

"PROSÍME ZDIEĽAJTE!"

 

ĎAKUJEME!