CHEMTRAILS - AKTUÁLNE SNÍMKY OBLOHY (+ AKTUALIZÁCIA SNÍMKY V PLNOM ROZLÍŠENÍ CHEMTRAILS TN 22.-26.4.2021)

26.04.2021 08:08

Permanentné zastieranie Slnka, rozprašovanie chemikálií, ktoré 100% spôsobujú respiračné problémy. Vlády sa hrajú na nejaký vírus, pričom ak sa ignoruje rozprašovanie chemikálií z lietadiel, potom vlády nesú za choroby a za mnohé úmrtia zodpovednosť. Prioritou ľudí je zvrhnúť tento satanský režim, ktorý zlikvidoval prírodu, otrávil vodu a pôdu a zničil ovzdušie. S najväčšou pravdepodobnosťou tu lietadlá rozprašujú aj vírusy - vo vnútri vláken chemtrails sme našli nejaké častice, čo môžu byť nanočipy alebo aj vírusy - čokoľvek.

Rozprašovaný materiál je vlákno, pri detailnejšom pohľade na drobné chuchvalce padajúce z oblohy to vyzerá ako malé zariadenie s anténou. Toto nám sejú do tela. Ako si myslím  že to funguje? Všímajte si, čo sa udeje v deň alebo nasledujúci deň po silnom rozprašovaní. Okrem problémov s dýchaním, drhnutia, kýchania, u niektorých vykašliavania, bolestí a dlhodobého pocitu zápalu priedušiek alebo pľúc, ak sa dostanete do blízkosti silného EM poľa, presne to zacieli vašich démonov - zrazu niektorí môžu mať pocit smútku, hnevu, strachu a iné, v závislosti od charaktrerových črtov. Ďalej následky chronickej otravy, podľa rozboru vzoriek sa jedná predovšetkým o hliník, bárium a stroncium. Jednoducho, pokúšajú sa nás zabiť a popri tom prebieha test celoplanetárneho ovládania počasia (preto aj nad Ruskom a v Číne sa rozprašuje chemtrails) a zároveň prebieha test zbraní na myšlienkovú kontrolu a ovplyvňovanie správania civilizácie. Prepokladám, že dnes je to už na takej úrovni, že je možné ovplyvňovať každého jednotlivca zvlášť. Následky vidíte sami, na svojom zdraví, na úhyne stromov, úbytku hmyzu a včelstva... Pokiaľ ľudia nezačnú konečne riešiť skutočne dôležité veci, budú chcieť len žrať a zabávať sa, pravdepodobne tu budeme mať obrovskú ekologickú katastrofu, nedostatok potravín, chronické zápaly pľúc a toxické otravy s mnohými úmrtiami, straty na životoch budú obrovské. Takže prosím vás každý začnite rozmýšľať, čo každý z vás môže robiť a ako môžeme zvrhnúť vládu satanistov a ich prisluhovačov, ktorí ako vidíte, neváhajú vraždiť, zabíjať likvidovať a vy ich nezaujímate vôbec! Staral sa niekto aké dopady bude mať lockdown? Stará sa niekto, že ľudia sú chorí z testov? Stará sa niekto, že z vakcín sa zomiera? Nie! Pochopte to, snažia sa vás zabiť, vyhladiť - nový holokaust! Ten podvod s pandémiou je len zámienka ako vás ešte chvíľu udržať na uzde kým neskapete!

 

CHEMTRAILS TRENČÍN 26.4.2021, čas 08:53-09:01:

 

- - -

 

AKTUALIZÁCIA: SNÍMKY V PLNOM ROZLÍŠENÍ CHEMTRAILS TN 22.-26.4.2021

https://ulozto.sk/file/hJEIumdsMFar/chemtrails-tn-22-26-4-2021-rar#!ZJIzAGR2ZGtjA2DmZJL1LmHjLzMzLaWuEx1EHzuarQO5BGuxBN==