PUTIN SA VYHÝBA POUŽÍVANIU OSOBNÉHO MOBILU (DOPLNENÉ)

27.02.2020 19:43

"Ruský prezident, ktorý vládne krajine už viac ako 20 rokov, a ktorý tiež údajne býval tajným agentom KGB, okrem toho dodal, že sa stále vyhýba používaniu osobného mobilného telefónu."

 
Poznámka Biblik: teda existujú vážne bezpečnostné dôvody, prečo je pre človeka lepšie vyhnúť sa používaniu mobilného telefónu. Dnešné mobilné telefóny (tzv. smartfóny) sú výkonné počítače, schopné určovať a odosielať vašu polohu, identifikovať vaše správanie a návyky vďaka vstavaným senzorom, mikrofónom, kamerám a v reálnom čase preposielať dáta do dátového centra.
Naše merania potvrdzujú, že nové telefóny obvykle ustavične alebo v priebehu minimálne raz za 10 sekúnd používajú bezdrôtové siete aj vtedy, ak sú v systéme vypnuté. Jedná sa buď o komunikáciu s BTS (mobilnou základňovou stanicou) alebo o cielené vysielanie určitých frekvencií na  ovplyvnenie správania človeka . Pod vplyvom vysokých frekvencií sa mení EEG človeka, teda zdroje elektromagnetického žiarenia sú potenciálne kontrolery myšlienok, je teda veľmi pravdepodobné, že sú vyvíjané ako zbrane proti ľuďom. Traduje sa, že jeden srbský generál bol zavraždený tak, že výkon jeho mobilu bol na diaľku počas hovoru navýšený tak, že mu nenávratne poškodil mozog, a na tieto následky zomrel. Je možné, že takto sa dá ak by to bolo potrebné na "odstránenie teroristu" použiť každý mobilný telefón! Ak by sa globálne mocnosti dohodli na znížení ľudskej populácie, smartfóny môžu vysielať také dávky žiarenia, ktoré fyzicky poškodzujú človeka a bohužiaľ to podľa mňa nové mobily a smartfóny aj robia!
Aj pre neionizujúce žiarenie existuje určitá pravdepodobnosť, že vyrazí elektrón z "obalu" atómu, teda je veľmi pravdepodobné, že mobily, Wi-Fi, bluetooth a zdroje elektromagnetického žiarenia fyzicky poškodzujú človeka. Osobne predpokladám, že bolesti hlavy, kĺbov a vnútorných orgánov po vystavení sa elektromagnetickému žiareniu sú spôsobené fyzickým poškodením. Na vznik bolesti vnútorných orgánov u citlivého človeka stačí 60 mikroWatt/m2  (60 mikroWatt/m2 sme namerali napr. pri elektrickej gitare IBANEZ AT-10RP) U nových mobilov bežne namerané hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 10.000 - 50.000 mikroWatt/m2 (nami merané smartphony takéto dávky žiarenia bežne vysielajú aj niekoľkokrát za minútu a to aj keď netelefonujete a neinternetujete(!) Okolo 5.000 mikroWatt/m2 majú staršie telefóny pri hovore. (nameraná hodnota smartfónov pri hovore od 300 mikrowatt/m2 až po 16.000, zaujímavé bolo sledovať zvyšujúce sa hodnoty pri dlhšom hovore a zvlášť silná aktivita je po ukončení hovoru) Sú to podľa mňa obrovské dávky, v žiadnom prípade pre dlhodobú expozíciu pri hlave alebo tesne na tele nevyhovuje ani 60 mikroWatt/2! Je zaujímavé, že mobil je s najväčšou pravdepodobnosťou možné jednoducho odrušiť k hodnotám blízkym nule, ale odrušovače nie sú riešením, na trhu by mali byť zariadenia, ktoré vyhovujú aj bez toho, aby ste museli nejako zasahovať. Ak sa také nevyrábajú - skôr sa javí byť cieľom aby dávky žiarenia boli čoraz vyššie, je podľa mňa lepšie mobil, Wi-Fi, bluetooth a bezdrôtové technológie nepoužívať vôbec, alebo s najvyššou opatrnosťou, nikdy si mobil nedávať k hlave a počas cesty autom, vlakom alebo autobusom ho vypínať. A samozrejme vždy, keď mobil nepotrebujete (spanie, oddych, prechádzka vonku) je lepšie ho so sebou nemať, alebo používať režim airplane mode / letový režim. Ak by ste vedeli, že Wi-Fi fyzicky poškodzuje vaše telo, skutočne by ste mali tieto žiariče doma? Súhlasili by ste s bezrôtovými meračmi? Skutočne by ste potrebovali mobil, už nestačí pevná linka, naozaj potrebujete byť všade v dosahu? Nevadia by vám mobilné základňové stanice uprostred sídlisk? Dovolili by ste inštalovanie bezdrôtových zariadení do vášho paneláku, chceli by ste Wi-Fi v múzeách, v parkoch, v meste, alebo dokonca 5G, kedy sa predpokladá umiestnenie žiaričov na každom kroku? Veď to je vlastne projekt na elimináciu ľudstva a totálnu kontrolu, kedy všetky smartmetre (bezdrôtové merače), autá, smartfóny a počítače budú navzájom prepojené - to je Matrix, človek slúži iba na udržiavanie chodu systému ako zdroj energie, kde jeho vlastná vôľa je výrazne obmedzená v prospech systému!