MOBIL JE NEBEZPEČNÝ

07.09.2017 22:01

OFICIÁLNE VYHLÁSENIE SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE WHO:

"ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIE: KATEGÓRIA 2B, POTENCIÁLNY KARCINOGÉN"

https://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/iarc-rf-carc/

IARC - MEDZINÁRODNÁ AGENTÚRA PRE VÝSKUM RAKOVINY (patrí pod WHO) KLASIFIKOVALA RÁDIOFREKVENČNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ POLIA AKO POTENCIÁLNY KARCINOGÉN - VYHLÁSENIE IARC SI MÔŽETE POZRIEŤ TU.

https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

 

Tom  |  29. 05. 2007 21:02  | 

Zdraví ovlivňující jsou veškeré vysoké frekvence (tzn. od rádia FM přes mobily, bezšňůrové telefony, WiFi až k radarům), pokud jejich souhrnná intenzita přesáhne cca 0,6 V/m (zákonný limit přijatý za Zemanovy vlády je cca 50 V/m a byl cca 10x zvýšen oproti předchozímu pod vlivem mobilní lobby). Tato intenzita je běžně již dosažena a překročena v Praze, větších městech aj. Pokud jde o nízké frekvence, tam je třeba rozdělit elektrickou složku (bezpečná do 50 V/m) a magnetickou (do cca 0,001 miliTesla, jinak možný vliv na dětskou leukemii atd.). Vedení VN dosáhne poměrně bezpečných hodnot ve vzdálenosti od několika desítek metrů. Mobil má u hlavy intenzitu až 120 V/m, takže nevyhoví ani benevolentním limitům, v potaz se bere krátkodobá expozice, kterou bych však neradil dětem a nemocným (zvýšená citlivost). Mobilní základová stanice (anténa) ze střechy vyhoví normě již od 2,5 m, takže ji můžete mít teoreticky v obýváku,ale chtěl bych vidět toho sebevraha (snad jen dr.Luděk Pekárek, Šístek, Jelínek a hlavní hygienik MUDr.Vít by do toho šli...).

https://www.mobilmania.cz/bleskovky/specialni-slipy-chrani-muze-pred-zarenim-z-mobilu/sc-4-a-1115632/default.aspx?showforum=1

 

Roman Muselík  |  24. 03. 2009 16:52  |  

Kdyby lidé znali pozadí vzniku hygienických limitů, jistě by nebyli tak klidní, jako tento pán. V roce 2000 byly pod tlakem EU (de facto však spíše mobilní lobby) navýšeny limity v ČR i v SR pro neionizující záření asi 13x. Podezřelé je, že limitní hodnota je víceméně shodná s intenzitou záření mobilu u hlavy. Jinak řečeno, bez toho jednorázového zvýšení by nemohly být provozovány. Předtím byly hygienické limity prakticky shodné s normami pro elektromagnetickou kompatibilitu (vzájemné rušení) přístrojů. Novými limity je řečeno, že člověk snese řádově 10 x více záření než by byly rušeny el. přístroje. Pracovníci Státního zdravotního ústavu v Praze, kteří se tenkrát stavěli na základě svého dlouholetého výzkumu proti zvýšení limitů pod tlakem EU, byli vyhozeni. Německý vědec Lebrecht von Klitzing (bratr nositele Nobelovy ceny za fyziku), který na univerzitě v Lübecku přišel na to, že VF záření z mobilů působí na EEG mozku už v hodnotách pod 1 V/m (platný hygienický limit je řádově 50 x vyšší) a chtěl s tím vystoupit v německém parlamentu, byl vyhozen z univerzity a odborně znemožněn. Tak silná je mobilní lobby a současná vědecká inkvizice. Jinak dle švédského vědce se mozkové nádory vytvářejí více než 10 let, takže dosavadní doba pro závěry je málo, což přiznávají i jiní vědci. Řada z nich považuje platné limity vzhledem k dalším objevům za »překonané«. Více aktuálních informací možno najít na specializovaných webech  www.elektrosmog.cz , www.1elektrosmog.pise.cz a www.elektrosmog.blog.cz.

https://dsl.sk/article.php?article=15619&count=13

 

Poznámka Biblik: nie nadarmo výrobcovia v návodoch od mobilov píšu, aby sa mobil držal v určitej vzdialenosti od hlavy:

https://www.biblik.sk/news/varovanie-vyrobcu-mobilneho-telefonu-sk-en-the-blackberry-warning/

 

- veľmi zaujímavé krátke video k súčasnej situácii Dr. THOMAS COWAN:

Dr. COWAN: VÍRUSY NIE SÚ PRÍČINOU NIČOHO. NOVÉ OCHORENIA SÚVISIA S NOVÝM ELEKTROMAGNETICKÝM POĽOM. POUŽÍVANIE MOBILU JE NEZLUČITEĽNÉ SO ZDRAVÍM

https://www.biblik.sk/news/dr-cowan-virusy-nie-su-pricinou-nicoho-nove-ochorenia-suvisia-s-novym-elektromagnetickym-polom-pouzivanie-mobilu-je-nezlucitelne-so-zdravim/

Biblik.sk

biblik.sk/clanky

Ďakujeme za vašu podporu nakupovaním na Biblik.sk a ďakujeme i za akýkoľvek príspevok na náš účet / Thank you for your support, thank you for shopping at Biblik.sk and thank you  for your donations:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963
Swift / BIC: FIOZSKBA

Ďakujeme, Thank you. Biblik.sk

Červená vlajka, Vlajka víťazstva, NAŠA VLAJKA:

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

_____________________________________________________________________

NA OBRANU PRED FAŠISTAMI SA MUSÍME VŠETCI SLOVANIA ZJEDNOTIŤ POD JEDNOU VLAJKOU, napríklad pravá ruská červená vlajka, pod ktorou aj mnohí Slováci bojovali proti fašistom a pod touto červenou slovanskou vlajkou je fašizmus navždy porazený a tejto vlajky sa fašisti boja:

VLAJKA VÍŤAZSTVA / THE FLAG OF VICTORY

https://www.biblik.sk/products/vlajka-vitazstva/

NECH ŽIJE PUTIN, NECH ŽIJE RUSKO!

VIVAT VLADIMIR PUTIN, VIVAT RUSSIA!