REČ PÁNA

22.04.2020 11:33

"SVÄTOU POVINNOSŤOU ĽUDSKÉHO DUCHA JE VYSKÚMAŤ, PREČO ŽIJE NA TEJTO ZEMI A VÔBEC V TOMTO STVORENÍ, S KTORÝM JE SPJATÝ TISÍCAMI VLÁKIEN. ANI JEDEN ČLOVEK SA NEPOVAŽUJE ZA TAKÉHO NEPATRNÉHO, ABY SA DOMNIEVAL, ŽE JEHO ŽIVOT NEMÁ ZMYSLU, AK SI HO OVŠEM ON SÁM NEUČINÍ BEZÚČELNÝM. V TOM POVAŽUJE SÁM SEBA ZA PRÍLIŠ DÔLEŽITÉHO. A PREDSA, LEN MÁLO POZEMSKÝCH ĽUDÍ JE SCHOPNÝCH NAMÁHAVO SA VYMANIŤ ZO SVOJEJ DUCHOVNEJ LENIVOSTI NATOĽKO, ABY SA ZAOBERALI PÁTRANÍM PO SVOJEJ ÚLOHE NA ZEMI." Abd-ru-shin

celá prednáška tu:

https://poselstvigralu.org/rec-pane-134/

https://www.biblik.sk/posolstvo-gralu/