ROZHOVOR SO 6-ROČNÝM CHLAPCOM / INTERVIEW WITH 6yo LAD (SK, ENG)

27.08.2021 13:04

Veľký spisovateľ a mystik  Paul Brunton  (duchovný učiteľ Dr. Eduarda Tomáša) nosil pri sebe papier a pero, aby si mohol zapísať dôležité myšlienky, ktoré sa mu objavili.

Tiež nosím pri sebe papier a pero a niekedy si zapisujem myšlienky. Zastavil som sa pri prechádzke okolo pieskoviska s hrajúcimi sa deťmi a začal som si niečo zapisovať. Prišiel ku mne 6-ročný chlapec a začal sa ma pýtať:

"Ujo,  čo si to zapisujete?"

- ale napadlo ma, že Covid je vlastne Cow-ID, identifikácia kráv! (pokus o zavedenie nových ID, zatiaľ v podobe pasov + možnosť vďaka grafénu zistiť očk. status na diaľku, vnucovanie testov a vakcín ako dobytku, pretože nás majú za gójov-za dobytok a presne tak s nami zachádzajú)

chlapec sa začal smiať - haha, Cow-ID :)) on veľmi dobre tomu rozumel! Nebol to len taký hocijaký chlapec, na svoj vek mal veľmi odvážne a múdre vystupovanie. Tak sa ho pýtam:  - Čo si myslíš o tejto situácii? a on hovorí:

"Ja si myslím, že je to ten najstrašnejší vírus, aký bol kedy pustený!"

(nesmial by som sa, deti majú obvykle dobrú schopnosť vyciťovania, ale keďže povedal "najstrašnejší", tak som sa opýtal ešte toto:

- A poznáš niekoho kto bol chorý alebo zomrel? Pretože ja nepoznám široko-ďaleko nikoho z rodiny a ani jedného priateľa, čo bol chorý a nikto nezomrel. Iba jedna teta čo poznám vraj mala akúsi divnú chrípku, na ktorú jej povedali, že je to sa teraz už nevolá chrípka, ale odteraz je to vraj akýsi covid. Ale ak by to nedávali v správach, tak nikto by si to ani nevšimol, chorí by sa normálne liečili a všetko by fungovalo normálne! U vás ako? Všimol si si niečo, bol niekto chorý, alebo poznáš niekoho, kto zomrel?

"Tiež nikto nebol chorý a nikto nezomrel, iba dedko s babkou umreli, ale to bolo dávno predtým..."

- tak to asi nebude taký strašný vírus, hovorím mu. Ani ľudia čo robia u nás v TN nemocnici tomu nerozumeli a divili sa, pretože pacientov žiadnych naviac nemali, ani nikto neumieral, ale v telke ukazovali plné nemocnice a truhly. Doslova pracovník nemocnice na otázku, či majú viacej pacientov ako predtým, odpovedal:

"Tak ako pred šaškárňou!" Takto som to všetko celé povedal chlapcovi a na záver sa pýtam ešte jednu otázku:

A myslíš si, že by si celú túto situáciu mohol niekto aj vymyslieť?

"Áno!"

-   -   -

 

 

ENGLISH:

The great writer and mystic Paul Brunton (spiritual Teacher of well-known czech east-wisdom master Dr. Eduard Tomáš) had always a paper and a pen in his pocket. He wrote important thoughts that appeared. I have a paper and pen in my pocket as well and I write my thoughts.

One day I was walking around children's sand pit. An interesting idea appeared, I was happy, and I started to write. A 6-year-old boy saw me, he came close to me and he asked:

"Sir, what are you writing here?"

- Dear boy, I write Covid=CowID, that means COW IDentification! (Attempts to introduce new IDs, in the form of passports so far + possibility to check the vaccination status remotely thanks to graphene oxide, source here and scientific proof here)

The boy was laughing - haha, cow-id :)) he understood very well!

He isn't an average boy, he's bold and wise, some kind of power was in his speech and walk. So as a journalist I had some questions to ask:

- What do you think about this CowID situation?

and he says:

"I think this is the most horrible virus that was ever released!"

-And do you know someone who was sick or died? Because I don't know anyone from the whole family, nobody was sick, no deaths. Only one aunt had some weird flue, but it's not flue anymore, they say it's CowID. Without TV and tests no one would noticed this "CowID". Everything would work normally, and sick people could be cured without problems (in Slovakia blocking treatment, some ambulances required tests and instead of help they asked Covid, not Covid... etc.., you know...) Ok, let's go to another question:

- Did you noticed someone sick or did you know someone who died?

"No one was sick and no one died, only grandma and gradpa died, but it was a long time ago... before this CowID..."

- So, that means so far, this probably wasn't such terrible virus! Workers in our hospital they didn't understand why in the TV all hospitals are full and media reported deaths, but our hospital was empty... Workers of our hospital didn't understand this lie and they we're afraid. A short interview with a nurse: Do you have more patients? A she said: "Everything is as before this hoax!" The boy and kids listened in silence. Ok kids, I will ask one more question:

- Could be this whole CowID situation a hoax?

"Yes!"