S.N. LAZAREV: ČO JE TO NAIVITA A DÔVERČIVOSŤ (+POZNÁMKA BIBLIK)

09.02.2020 18:03

S.N. LAZAREV: ČO JE TO NAIVITA A DÔVERČIVOSŤ

https://uloz.to/file/OaMe7zwJl52H/sergej-lazarev-co-je-to-naivita-a-dovercivost-mp4

- Video ide celé prehrať aj bez sťahovania.

Poznámka Biblik:  Myslím si, že nie je možné na 100% veriť ani Biblii. Autori Biblie sú s 99% pravdepodobnosťou ľudia, o ktorých by sme si nemali robiť ilúzie. A pri niektorých veršoch a pasážach mám pochybnosti, či vedúci predstavitelia neboli odchovanci staroegyptských kultov, schopných pre uchovanie a udržanie svojej moci urobiť čokoľvek. Mojžiša podľa Biblie zachránila dcéra egyptského faraona, dosl. "bol jej za syna" Ex 2:10. To predpokladá vysokú úroveň zasvätenia Mojžiša do rôznych techník. Staroveké náboženské kulty využívali manipulačné, psychologické, magické techniky a používali vedomosti a najnovšie technológie na presadovanie vlastnej vôle, ktoré však pred ľuďmi bez problémov vydávali za vôľu alebo dielo Bohov. V rámci "boja proti terorizmu" sa im neprotivila ani vražda alebo genocída vlastného národa, v novodobých dejinách sme to videli naposledy 11.9.2001 pri odpálení dvojičiek. Tendencie na ovládnutie sveta, náboženský fašizmus, či dokonca holokaust na vlastných obyvateľoch nachádzame aj v Biblii. Naposledy ma zaujala pasáž z knihy Exodus:

"vtedy sa postavil Mojžiš v bráne tábora a povedal: Kto je Hospodinov, nech pristúpi ku mne! A shromaždili sa k nemu všetci synovia Léviho. A povedal im: Takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Pripášte každý svoj meč na svoje bedrá, prejdite ta i nazpät, od brány k bráne v tábore, a zabite každý svojho brata a každý svojho priateľa a každý svojho blížneho. A synovia Léviho učinili podľa slova Mojžišovho, a padlo z ľudu toho dňa tak asi tri tisíce mužov. A Mojžiš povedal: Naplňte každý svoju ruku dnes a tak sa posväťte Hospodinovi, lebo každý vykonal súd na svojom synovi a na svojom bratovi, nato, aby dal dnes na vás požehnanie." Exodus 32:26-29