S.N. LAZAREV: KĽÚČOVÉ MYŠLIENKY Z KNIHY ČLOVEK BUDÚCNOSTI

12.04.2019 18:21

Sergej Nikolajevič Lazarev

"Pokiaľ v určitom úsilí vytrváme 40 dní, alebo keď budeme 40 dní v určitom vnútornom stave, prenikne do našeho podvedomia a bude tam existovať neobmedzene dlhú dobu."

 
"Radosť je prístupové heslo do podvedomia."
 
"Čím viac vynakladáš energie, tým viac sa ti je vracia."
 

"Pokiaľ človek trpí silnou depresiou a čím ďalej tým viac sa mu nechce žiť, musí si nájsť nejakú činnosť alebo koníčka, za ktorú však nesmie dostávať peniaze, a potom depresia zmizne. Prečo za to človek nesmie dostávať peniaze? Hneď to vysvetlím. Skľúčenosť a depresia znamenajú pokles vnútornej energetiky. Pokiaľ človek niečo robí so zaujatím, vynakladá energiu a nepodmieňuje to žiadnym finančným obnosom, jeho energetická rovnováha sa obnoví a jeho telo a duša sa uzdraví.

 
"Šťastie je iba polovica možností pre rozvoj. Nepohodlie, nepríjemnosti a  nešťastia sú tiež režimy, v ktorých sa spracovávajú nové informácie, ktoré nás rozvíjajú."
 
"Ten kto si nedokáže uchovať lásku pri ponížení akéhokoľvek ľudského šťastia, porušuje prvé a druhé Prikázanie."

 

Sergej Nikolajevič Lazarev, z knihy Človek Budúcnosti 1