SEMIENKA 2 DNI PRI Wi-Fi vs. BEZ Wi-Fi POROVNANIE / SEEDS AFTER 2 DAYS Wi-Fi vs. NO Wi-Fi COMPARISON (SK, ENG)

26.05.2023 12:58

 

SEMIENKA 2 DNI PRI Wi-Fi vs. BEZ Wi-Fi POROVNANIE

SEEDS AFTER 2 DAYS Wi-Fi vs. NO Wi-Fi COMPARISON

Seed 2 days Wi-Fi (left) vs. No Wi-Fi (right)

Semená po dvoch dňoch pri Wi-Fi routri (vľavo) a  bez Wi-Fi (vpravo)

DO YOUR OWN RESEARCH. MAYBE NOT ALL SEEDS ARE SENSITIVE, BUT THERE WILL BE PROBABLY ALWAYS SOME EM RADIATION EFFECT (drying probably) BEST TO FLUSH SAME TIME WITH EXACT ml AMOUNT OF WATER / ROBTE SI VLASTNÝ VÝSKUM, MOŽNO, NIE KAŽDÝ TYP SEMENA JE CITLIVÝ NA Wi-Fi, ALE EFEKT TAM PRAVDEPODOBNE BUDE (vysychanie kôli tepelným účinkom prechodu EM žiarenia cez materiál). VHODNÉ NASTAVIŤ EXPERIMENT TAK, ŽE NAPR. DO INJEKČNEJ STRIEKAČKY SA DÁ ROVNAKÉ ml VODY A BUDE SA V ROVNAKÝ ČAS ZALIEVAŤ ROVNAKÝM MNOŽSTVOM VODY.

Použitý typ semien / seeds type:

Brassica Rapa Cymosa (Broccoli Raab / Brokolica Raab)

Raphanus Sativus (Radish / reďkev čínská ružová)

Trifolium spp (Clover / ďatelina)

 

Related articles / súvisiace články:

WHO/IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS / WHO OZNAČUJE EM POLIA AKO POTENCIÁLNY KARCINOGÉN (SK, ENG

article english / článok eng:

https://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/iarc-rf-carc/

Related articles / súvisiace články:

VEDECKY PREUKÁZANÉ ÚČINKY EM ŽIARENIA: FYZICKÉ POŠKODENIE BUNIEK  / SCIENTIFIC PROOF OF HARMFUL EFFECTS OF EM RADIATION: PHYSICAL DAMAGE TO CELLS  (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/vedecky-preukazane-ucinky-em-ziarenia-fyzicke-poskodenie-buniek-scientific-proof-of-harmful-effect-of-em-radiation-physical-damage-to-cells/
VEDECKY PREUKÁZANÉ ÚČINKY EM ŽIARENIA: FYZICKÉ POŠKODENIE BUNIEK  / SCIENTIFIC PROOF OF HARMFUL EFFECTS OF EM RADIATION: PHYSICAL DAMAGE TO CELLS  (SK, ENG)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/vedecky-preukazane-ucinky-em-ziarenia-fyzicke-poskodenie-buniek-scientific-proof-of-harmful-effect-of-em-radiation-physical-damage-to-cells/
 
ZMAZANÉ VIDEO Dr. COWANA O 5G, MOBILOCH A PRÍČINÁCH CHORÔB / DELETED VIDEO Dr. THOMAS COWAN ON 5G AND CORONAHOAX (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/zmazane-video-dr-cowana-o-5g-mobiloch-a-pricinaxch-chorob/
 

 

FORMER MICROSOFT CANADA PRESIDENT FRANK CLEGG ON 5G WIRELESS TECH AND SAFETY / BÝVALÝ RIADITEĽ KANADSKÉHO MICROSOFTU FRANK CLEGG: SOM PRESVEDČENÝ, ŽE SÚČASNÁ BEZDRÔTOVÁ TECHNOLÓGIA NIE JE BEZPEČNÁ (SK, ENG, LATVIAN)
https://www.biblik.sk/news/former-microsoft-canada-president-frank-clegg-on-5g-wireless-tech-and-safety/

 

Dr. MARTIN BLANK: DOBA JEDOVÁ 7 ELEKTROSMOG
"Veda nedokáže zodpovedať všetky otázky, ale na jednu vie odpovedať úplne jednoznačne: VŠETKY TYPY ELEKTROMAGNETICKÉHO ŽIARENIA MAJÚ NA ŽIVÉ ORGANIZMY PREUKÁZATEĽNÝ VPLYV. V tejto knihe podávam prehľad vedeckých poznatkov o širokom spektre biologických účinkov spojených s expozíciou EM poliam. Početné štúdie dokazujú, že v dôsledku expozície EM poľu dochádza k poškodzovaniu a mutáciám v DNA - teda v genetickom materiáli,  ktorým sme vymedzení ako jednotlivci i ako druh. Usudzuje sa, že mutácie v DNA predstavujú počiatočné štádium rozvoja rôznych typov rakoviny." "WHO* oficiálne považuje EM pole - vrátane bežného poľa sieťového kmitočtu a poľa vysokofrekvečného kmitočtu (rádiového) - za možnú príčinu rozvoja vývoja rakoviny." Dr. Martin Blank, cit. z knihy DOBA JEDOVÁ 7 - ELEKTROSMOG.

Dr. Martin Blank podobne ako mnohí iní vedci a podnikatelia nepoužíva mobil ani Wi-Fi.

kniha Dr. MARTIN BLANK: DOBA JEDOVÁ 7 ELEKTROSMOG (ENG book Dr. MARTIN BLANK OVERPOWERED)

 

*Vyhlásenie WHO (IARC) nájdete v tomto článku:

MOBIL JE NEBEZPEČNÝ (SK, LINKS ENG)

https://www.biblik.sk/news/mobil-je-nebezpecny/

 

TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE: 1.) 5G DOKUMENT (2019) 2.) THE NEXT LEVEL 3.) LEVEL WITH ME (2023) (SK, CZ, ENG, SPA, GER, RUS)
https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-movies-we-like-1-5g-dokument-2019-2-level-with-me-2023/

 

 

Biblik.sk

biblik.sk/clanky

Prosíme vás, podporujte našu prácu / Please support our work:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963
Swift / BIC: FIOZSKBA

ĎAKUJEME. THANK YOU

Červená vlajka, Vlajka víťazstva, NAŠA VLAJKA:

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

_____________________________________________________________________

NA OBRANU PRED FAŠISTAMI SA MUSÍME VŠETCI SLOVANIA ZJEDNOTIŤ POD JEDNOU VLAJKOU, napríklad pravá ruská červená vlajka, pod ktorou aj mnohí Slováci bojovali proti fašistom a pod touto červenou slovanskou vlajkou je fašizmus navždy porazený a tejto vlajky sa fašisti boja:

VLAJKA VÍŤAZSTVA / THE FLAG OF VICTORY

https://www.biblik.sk/products/vlajka-vitazstva/

NECH ŽIJE PUTIN, NECH ŽIJE RUSKO!

VIVAT VLADIMIR PUTIN, VIVAT RUSSIA!